Skip to main content

Spotkanie z egzorcystą w Piotrkowie

portret użytkownika Jacek Łukasik

Miało ono miejsce w dniu 19 października b.r. w szklanej sali piotrkowskiego Kościoła Panien Dominikanek. Zaproszonym gościem był egzorcysta – ksiądz Tomasz Owczarek z Parzna.

Z wielkim uznaniem należy przyznać, że ksiądz Tomasz w swoim wykładzie okazał się nader daleki od wzbudzania niezdrowej sensacji wśród bardzo dużej grupy słuchaczy. Podkreślił, że odradza chętnym obserwowanie egzorcyzmów, bo „naprawdę nie ma czego”. Jakże to dalekie od trendów powszechnie dominujących w dzisiejszej popkulturze! Podkreślił, jak ważne dla osłabienia wpływu szatana jest trwanie w łasce uświęcającej. Sakramentalna pokuta jest wymagana przed przystąpieniem do egzorcyzmów. Często pojedynczy egzorcyzm nie wystarcza. Egzorcyzmy muszą więc być powtarzane.

Opętanie zresztą występuje bardzo rzadko. Częściej mamy do czynienia ze związaniem demonicznym, polegającym w skrócie na tym, że zły duch uderza w człowieka, a następnie od niego odstępuje.

Ksiądz Tomasz zaakcentował też, że główną przyczyną opętania lub związania demonicznego jest okultyzm, co oznacza złamanie I Przykazania Bożego.

Nie pominął również złego wpływu grzechów dziadków lub rodziców na dzieci. Wspomniał o tzw. grzechach pokoleniowych. Zły duch może też „czepiać się” naszych zranień, których każdy z nas na pewno w dzieciństwie doświadczył. Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus są już błogosławionymi, ale czytając Jej pisma, widać, że nawet w tak świętej rodzinie były pewne zranienia. Wszyscy bowiem jesteśmy słabymi i grzesznymi ludźmi.

I np. spowiedź generalna z całego życia ma służyć oprócz wyznania grzechów, także dostrzeżeniu dziecięcych i młodzieńczych zranień, nie po to, żeby oskarżać swoich rodziców, lecz by dostrzec, że oni byli również tylko słabymi ludźmi. Ciekawy też jest pogląd ks. Tomasza, że każda choroba jest dziełem złego ducha, bo Pan Bóg chce naszego dobra i nie chce dla nas żadnego zła. (Pan Bóg oczywiście może ją dopuścić, ale nie zesłać – przypomnienie moje – J. Ł.) Bóg jest bowiem kochającym Ojcem. Stąd olbrzymia rola taty w rodzinie – to ziemski ojciec ukazuje dziecku, jaki jest Bóg Ojciec.

Na zakończenie spotkania ksiądz Tomasz Owczarek pobłogosławił wszystkich obecnych na spotkaniu krzyżem używanym podczas egzorcyzmów, a poświęconym przez bł. Jana Pawła II.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

24 października 2013

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak