Skip to main content

Skandal nad skandale! Wielkość i świętość opluta, oczerniona, sponiewierana!

portret użytkownika Jacek Łukasik
mamipulacja.jpg

Tak! Przez redaktorzyny, a może politruków portalu onet.pl. Oni mieli czelność nazwać być może jednego z najświątobliwszych, a na pewno największych Papieży – Ojca Świętego Piusa XII „papieżem Hitlera” – . Papieża, który uratował z rąk hitlerowskich Niemców więcej Żydów niż ktokolwiek inny. Papieża, który wiedział, że Jego odezwanie się da Hitlerowi pretekst do prześladowania Żydów, a może i Kościoła katolickiego (w Holandii słowa Episkopatu w obronie Żydów spowodowały ich masową deportację do obozów koncentracyjnych).

Dziwnym trafem nikt nie podnosił kwestii rzekomej współpracy Papieża Piusa XII z Hitlerem aż do wystawienia oszczerczej wobec wielkiego Papieża sztuki niemieckiego dramaturga Hoichhuta pt. „Namiestnik”.

No, może prawie nikt, bo Pius XII był ciągle oczerniany przez propagandę komunistyczną. Był bowiem zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu. I chyba nie mogło być inaczej zważywszy, jak bestialsko wówczas komuniści rozprawiali się z katolikami, innymi chrześcijanami, a nawet z religią w ogóle.

Proponuję w ogóle sformułowanie zwięzłego protestu, sporządzenie formularza i nadsyłanie go na adres redakcji onetu celem zmuszenia tych łobuzów do przeprosin.

Proponuję tekst:

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy oszczercze słowa „Papież Hitlera" godzące w dobre imię i pamięć jednego z największych i najbardziej świątobliwych Papieży w dziejach Kościoła – Ojca Świętego Piusa XII, Przyjaciela także Polski i Polaków. Liczymy na przeprosiny z Państwa strony. W przeciwnym razie podejmiemy stosowne kroki (np. całkowity i bezwzględny bojkot wiadomości portalu.onet.pl).

Ps. Ze swej strony w miarę możliwości (niekiedy brakuje czasu) wychwytuję manipulacje onetu. Z tego powodu proszę redakcję trybunalscy.pl o zamieszczenie także tego mojego tekstu. A może Panie i Panowie pobawimy się w to razem?

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

4 sierpnia 2013

1.88889
Ocena: 1.9 (9 głosów)
Twoja ocena: Brak