Skip to main content

Matka Boża Parlamentarzystów

portret użytkownika witold k
Matka Boża Trybunalska

z naszego archiwum; przed ostrym potraktowaniem owych parlamentarzystów - co uczynię - pewnie przed 4 września 2014

Niebawem, 26 maja 2007, kopia obrazu Matki Bożej Trybunalskiej, ukoronowanego przez dwóch papieży, zostanie uroczyście przekazana polskim parlamentarzystom. To historyczne wydarzenie. Takie wydarzenie powoduje u współczesnych refleksje, ogląd do tyłu, wewnętrzny rachunek sumienia – ciche sprawozdanie.

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej, o którego historii współcześni mogą wiele wyczytać - w ostatnim czasie powstało szereg nowych publikacji - jest dowodem historycznej ciągłości pokoleń Polaków.

Kilkuletni okres: renowacji Obrazu, zbierania pieniędzy na renowację ołtarza, na papieskie korony, także uroczyste pobłogosławienie koron, ukoronowanie Obrazu, powrót do o.o. jezuitów na główny ołtarz - był okazją do tego, aby zatrzymać się, przygotować się do historycznej refleksji:

Należy przypomnieć próżnię, jaka powstała po upadku I Rzeczypospolitej i która to próżnia dosięgła Obraz Matki Bożej Trybunalskiej. Obraz w czasie narodowej niewoli nie służył, jak niegdyś - władza do niego nie zanosiła próśb - skazała na magazyn. Jednak tak w kościele farnym, jak i pijarsko-jezuickim, piotrkowski lud pamiętał o czasach świetności, o tym, że wielcy naszego narodu modlili się przed Matką Trybunału, następnie Parlamentu. Nasi powstańcy zachowali tradycję ojców. Z kościoła wyruszali do boju o nadzieję dla zniewolonej Ojczyzny. Jezuicka świątynia dawała schronienie powstańcom, także (co już współcześni pamiętają) solidarnościowcom, którzy do dziś, zawsze 13 dnia miesiąca, modlą się za Ojczyznę. Jest zatem ciągłość. Sędzia trybunału koronnego, poprzez parlamentarzystę, powstańca i solidarnościowca przekazuje wizerunek i tradycję Matki Bożej Trybunalskiej posłowi i senatorowi AD 2007.

Każdy okres historyczny ma swoje sprawy, emocje, indywidualne odniesienie, podlega różnorakim procesom ducha i myśli. Wpływ na bieżące oceny, emocje, ma także postawa aktywnych jednostek. W czasie masowych środków przekazu i w okresie remanentu, jaki właśnie przeżywa nasza Ojczyzna, trudno jest ustrzec się medialnego szumu, który zamazuje i umniejsza istotę przekazu.

Na prośbę świeckich 26 maja o godzinie 11.00, w I rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Trybunalskiej, odbędzie się msza święta dla polskich parlamentarzystów, którzy w obecności wszystkich stanów, spadkobierców tradycji i kultu, odbiorą kopię Obrazu. Poniosą go do siedziby Parlamentu.

Msza Święta każda, w szczególności tak ważna, historyczna, wymaga przygotowania się, które odbędzie się poprzez Nowennę specjalnie przygotowaną, która otwiera się na potrzeby i specyfikę poszczególnych stanów. Jest okazją, jak wskazałem na początku, do refleksji - jak służę naszemu Kościołowi, Państwu, jak ta służba ma się do nauki Kościoła, troski o narodową kondycję; jaki jest mój stosunek do dekalogu, do zastanowienia się, czy jestem katolikiem, czy może „katolikiem - ale”

Witold K http://mbtrybunalska.pl

13 maja - w 90 rocznicę Objawień w Fatimie

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak