Skip to main content

Trzecia rocznica rozwiązania WSI

A. Macierewicz

Oświadczenie

W związku z trzecią rocznicą rozwiązania WSI i powołania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego pragnę przypomnieć co następuje:.

1. W ciągu 15 lat działania b. WSI doszło do wielu nieprawidłowości i przestępstw, wśród których najistotniejsze, stwierdzone przez Komisję Weryfikacyjną to:

- oparcie służb na aparacie sowieckim, na skutek czego w WSI służyło ponad 300 żołnierzy tworzących kadrę kierowniczą, szkolonych przez zbrodnicze, sowieckie GRU;
- nielegalny handel bronią we współpracy z międzynarodowymi przestępcami w tym z obecnie skazanym i odsiadującym wyrok w USA Monzer al Kassar (dostał 30 lat więzienia a Polska jest wymieniona w akcie oskarżenia jako kraj wspierający jego siatkę!). W tym celu stworzono specjalną komórkę która prowadziła i osłaniała ten handel a także tworzyła firmy do spółki z agentami b. WSI, które uzyskiwały uprzywilejowaną pozycję w handlu bronią;
- utrzymywanie agentury wśród przedsiębiorców, której istnienie ukrywano przed przełożonymi w rządzie okłamując w tej kwestii m. in. premiera rządu (np. w sektorze energetycznym, w tym w Orlenie);
- prowadzenie inwigilacji mediów poprzez utrzymywanie w głównych, ogólnopolskich mediach agentów, oraz agenturę wpływu, w tym w TVN, w  Polsacie oraz w Telewizji Publicznej, PAI a także w głównych tygodnikach takich jak Wprost, Polityka, Puls Biznesu, w dziennikach, Nowa Europa,  Gazeta Wyborcza, Trybuna, Sztandar Młodych, Zycie Warszawy, Gazeta Sląska, Kurier Polski, Gazeta Bankowa, Super Expres, PR, Radio Parlament, niektóre gazety nawet zakładano w celu inwigilacji; a także w biurach parlamentarnych, wyższych uczelniach, bankach i w ministerstwach ;
- inwigilowanie i rozpracowywanie nielegalne polityków, w tym m.in. Jana Olszewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Radosława Sikorskiego i Romualda Szeremietiewa, a także , Bronisława Komorowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego; Komisję Sejmową ds. służb specjalnych a szczególnie Konstantego Miodowicza, Zbigniewa Wassermana, Antoniego Macierewicza;
- inwigilowanie ludzi Kościoła;
- tolerowanie infiltracji rosyjskiej w Polsce, uniemożliwiając likwidację zidentyfikowanej rosyjskiej penetracji;
- utrudnianie śledztwa w sprawie FOZZ ukrywając przed prokuraturą prawdziwy zakres działania służb wojskowych w tej sprawie;
- ukrywanie znaną sobie przestępczą działalność służb wojskowych z okresu komunistycznego jak np. fałszowanie dokumentacji i podstawianie fikcyjnych osób, w istocie agentów służb celem wyłudzenia spadków po byłych obywatelach polskich mieszkających m. in. w USA, Kanadzie i we Francji;
- tolerowanie i ukrywanie przestępczości pospolitej wśród żołnierzy WSI a w szczególności alkoholizmu, wykorzystywania mieszkań konspiracyjnych na prywatne cele dla siebie i swoich rodzin; a także przekształcanie tych mieszkań w domy schadzek;
- tolerowanie i akceptowanie nielegalnego wykorzystywana zdyskwalifikowanych oficerów SB do tworzenia sieci agentury WSI;
- zagrażanie bezpieczeństwu polskich żołnierzy i państwa polskiego poprzez stworzenie fikcyjnej sieci agenturalnej na misjach;
- systematyczne oszukiwanie Państwa Polskiego i sojuszników co do możliwości pochwycenia kierownictwa terrorystów i wyłudzenie od państwa polskiego kilkuset tysięcy dolarów;
- zagrażanie bezpieczeństwu państwa polskiego poprzez bezprawne wydanie wieluset poświadczeń bezpieczeństwa, tzw. certyfikatów osobom niespełniającym podstawowych warunków bezpieczeństwa;
- zagrażanie bezpieczeństwu państwa m. in. poprzez sfałszowanie warunków offsetowych w jednym z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych;
- tolerowanie mafijnych struktur w Wojskowej Akademii Technicznej, która naraziła Skarb Państwa na straty rzędu kilkuset milionów złotych, których nigdy nie odzyskano.

2. W tych i w innych sprawach Komisja Weryfikacyjna skierowała do prokuratury w 2007 i w 2008r. kilkadziesiąt zawiadomień o popełnieniu przestępstwa obejmujących czyny  kilkuset żołnierzy b. WSI. Sprawy te są nadal prowadzone przez prokuraturę, w tym śledztwo w sprawie nielegalnego handlu bronią, gdzie oskarżonymi są m. in. b. szefowie WSI K. Malejczyk i  K. Głowacki. W sprawie tej minister Macierewicz dwukrotnie kierował doniesienie o przestępstwie do prokuratury: w 2003 r. jako przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych oraz w 2007 r. jako przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej;

3. Ustawa z czerwca 2006 r., działanie Komisji Weryfikacyjnej i szefa Służby Kontrwywiadu ministra Antoniego Macierewicza uporządkowały i ustabilizowały sytuację w służbach wojskowych przecinając korupcyjne więzi między służbą, nieuczciwymi politykami i wojskowymi. Zbudowano nowe służby oparte na młodych, nie uwikłanych w komunistyczne zależności żołnierzach i funkcjonariuszach. Ich skuteczność w okresie 2006 - 2007 potwierdzona została działaniami w sprawie ochrony przed zagrożeniami teleinformatycznymi, penetracją rosyjską, w tym w związku z blokadą polskiego eksportu do Rosji, zapewnieniem bezpieczeństwa współdziałania Polska – NATO, a przede wszystkim stworzeniem skutecznego systemu wykrywania i zapobiegania zagrożeniom dla polskich kontyngentów na misjach. Szczególne znaczenie ma fakt stworzenia przez Ministra Macierewicza zupełnie nowego systemu ochrony polskich misji co pozwoliło znacząco obniżyć straty ponoszone na tamtym terenie. Dowodem na to jest m. in. fakt zasadniczego spadku strat wśród polskich kontyngentów, zwłaszcza w Iraku i w Afganistanie w okresie listopad 2006 - listopad 2007 w porównaniu z analogicznym okresem ochrony misji przez b. WSI straty były wymiernie niższe a skuteczność działania polskich kontyngentów wymiernie większa.

4. Pogorszenie bezpieczeństwa polskich kontyngentów po listopadzie 2007r. wynika z dwu nakładających się na siebie procesów. Po pierwsze z walki nowego kierownictwa MON i rządu z kadrą ukształtowaną przez ministra Macierewicza i spowolnienia wprowadzania w życie przygotowanych zmian w technicznym wyposażeniu KW. Po drugie z nieodpowiedzialnego działania ministra ON Klicha, który nie mając przygotowanych sił i środków podjął decyzję o objęciu polską odpowiedzialnością całej prowincji w Afganistanie, co w sposób oczywisty i automatyczny musiało doprowadzić do trudności. Wbrew informacjom p. Klicha takiemu działaniu wówczas sprzeciwiał się zarówno minister Szczygło jak i minister Macierewicz, co było przez nich podnoszone publicznie.

5. Sytuację w służbach wojskowych utrudnia w sposób istotny także decyzja koalicji rządzącej o zablokowaniu procesu weryfikacji i o totalnym ataku politycznym na Komisję Weryfikacyjną. Ustawodawstwo przeprowadzone przez koalicję w 2008 r. poprzez umożliwienie przyjmowania do służby żołnierzy negatywnie zweryfikowanych oraz tych którzy złożyli fałszywe oświadczenia lub
nie złożyli ich w ogóle podważa dorobek lat 2006-2007, stwarza niepewność w służbach co do kształtu personalnego kadry, kryteriów doboru i kierunków działania. Szkodliwe jest eliminowanie nowej kadry ukształtowanej w latach 2006-2007 a także mechaniczne faworyzowanie funkcjonariuszy ściąganych z ABW, często mających uprzedzenia do służb wojskowych jako takich i nie znających ich specyfiki. Odbija się to na stwarzaniu poczucia zagrożenia wśród żołnierzy. Stan ten pogłębia praktyka podporządkowywania służb wojskowych ABW we wszystkich dziedzinach, co widać także w przygotowywanych projektach ustaw o zarządzaniu kryzysowym i o informacji niejawnej. Szczególnie niebezpieczne jest to, że na skutek tych działań służby wojskowe zaprzestają realizacji swych ustawowych obowiązków jak np. ochrona kontrwywiadowcza żołnierzy i funkcjonariuszy SWW, bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona informacji niejawnej. Mimo to trzeba też podkreślić, że nie zawsze SKW daje się użyć w celach politycznych. Np. w przypadku tzw. raportu gruzińskiego ministra K. Bondaryka SKW słusznie odmówiła współpracy w działaniu mającym charakter prowokacji politycznej.

6. Obecna koalicja niszcząc z powodów politycznych dorobek Ministra Macierewicza stworzyła pole dla rehabilitacji WSI i ich przestępczych działań w najgorszym wydaniu. Szczególnie potępić trzeba niszczenie kadry nowych służb, bezprawne rewizje i pozbawianie dostępu do informacji niejawnej, prowokacje z użyciem współpracowników b. KGB itp. Oznacza to powrót służb ukształtowanych przez sowieckie GRU. Nie jest przypadkiem, że rzecznikiem b. WSI jest szkolony przez GRU p. Marek Dukaczewski, którego sowiecki dyplom stwierdza, że: „niniejsze świadectwo daje prawo do samodzielnej realizacji zadań związanych z uzyskaną specjalnością”. Jak stwierdza Raport o likwidacji WSI: „osoby szkolone przez GRU były przygotowywane do prowadzenia pracy wywiadowczej i były rozpatrywane jako element aparatu wywiadowczego ukierunkowanego na kraje NATO”.  

Antoni Macierewicz
b. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, szef SKW i sekretarz stanu MON.

30 września 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Trudna praca

portret użytkownika witold k

jaką wykonał Pan Macierewicz, jako minister likwidujący komunistyczne para mafijne służby, także jako polityczny działacz na przestrzeni dziesiątków lat wymaga współpracy wielu. Obserwuję tę Postać od lat siedemdziesiątych. Po raz drugi... po ZChN, dane mi jest jakoś tam służyć Panu posłowi. Polska "pokojowa" rewolucja z bezpieki rozdania, w swym toksycznym wymiarze - jak rak przerosła nasze narodowe, gospodarcze i polityczne życie - tak, że należałoby usunąć cały zainfekowany organ, niestety bez danego organu nie można żyć. Organów zainfekowanych jest kilka. Wiem co piszę... służę przykładami a i z piotrkowskiego podwórka np. biznesowego. Powstały mutacje... Każdy, zwłaszcza sztandarowy, polityk, działacz... podejmujący się tej trudnej służby wymaga najwyższego uszanowania.

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.