Skip to main content
portret użytkownika IMS.PT
pol_pm_BIZNES-WARTOSCI-I-RELIGIJNOSC-W-DOSWIADCZENIU-I-OPINIACH-PRZEDSIEBIORCOW-3614_1.jpg

Szanowni Absolwenci, studenci, kandydaci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

Już jutro (24.XI.2022) na Szkole Głównej Handlowej odbędzie się seminarium, na które organizatorzy zaprosili wszystkich, którzy współpracowali z prof. Zbigniewem Krysiakiem. Przypomnę, co w tej sprawie pisałem do Państwa w liście z 16 listopada. Seminarium dla osób przybywających „w realu” odbędzie się w Warszawie 24 XI w sali 233G, od godz. 15:30, zgodnie z załączonym tu zaproszeniem. Seminarium poświęcone będzie publikacji „Biznes wartości i religijność w doświadczeniu i opiniach przedsiębiorców”. Dla nas podstawową formą uczestniczenia będzie komunikator Ms Teams z wykorzystaniem następującego linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aNgZ4Q6MHmQ4CYLXRXrnHorzcE...

Książka, która będzie jutro omawiana, jest dostępna do kupienia pod adresem https://sklep.sgh.waw.pl/pl/products/biznes-wartosci-i-religijnosc-w-dos...

Załączam tu opis książki: „Pierwsza część publikacji (rozdziały 1, 2, 3) koncentruje się na założeniach teoretycznych projektu, opisie procedury badawczej i realizacji badań terenowych oraz (w rozdziale 3) demograficzno-społecznej charakterystyce badanych przedsiębiorców wraz rodzajem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Od rozdziału 4 przedstawiamy natomiast analizę bogatego materiału jakościowego, uzyskanego w pogłębionych wywiadach swobodnych z badanymi przedsiębiorcami. W znacznej części tych rozdziałów oddajemy głos badanym przedsiębiorcom, którzy swoimi słowami opisują genezę podjęcia działalności gospodarczej, problemy, z jakimi przyszło im się zmierzyć i w jaki sposób je rozwiązywali (rozwiązują), co uważają za swój sukces i jakie ponieśli porażki, do jakich wartości odwoływali się i odwołują, prowadząc swoje firmy, jakie miejsce w tym systemie wartości zajmuje religia i jak przejawia się ich religijność. Tematyczny zakres rozdziałów 4–9 jest efektem długiej i wielowymiarowej analizy treści obszernego materiału badawczego (prawie 1000 stron znormalizowanego tekstu transkrybowanych wywiadów), konsekwencją zamierzonej rekonstrukcji habitusu i etosu pracy przedsiębiorców z zastosowaniem indukcji analitycznej i częściowym wykorzystaniu schematu analizy narracji opracowanej przez A. Schütza jest – o czym też należy wspomnieć – efektem wielogodzinnych dyskusji w trakcie spotkań i seminariów członków zespołu badawczego i autorów niniejszej publikacji”.

Prof. Krysiak zachęca, aby osoby, które zechcą się dołączyć do jutrzejszego seminarium na SGH, „zawiesiły za swymi plecami” tło PUNCS, które tu załączam. Na Ms Teams w górnym pasku należy kliknąć „Więcej”, a po rozwinięciu „Zastosuj efekty tła”. Potem trzeba kliknąć „Dodaj nowe” i tu ściągnąć załączone tło, a na koniec dać „Zastosuj i włącz video”.

Ponieważ jestem przekonany, iż Państwa wypowiedzi w dyskusji podczas seminarium będą kompetentne i pogłębiające temat, to wówczas inni uczestnicy będą mogli odczytać, z jakiego to środowiska się wywodzimy. Bardzo się cieszę, iż na SGH pojawiają się badania nad stykiem przedsiębiorczości i religijności. Mam nadzieję, że my sami będziemy się w to coraz bardziej angażować. Tak więc jutrzejsze seminarium może być wstępem do dalszej owocnej współpracy.

A w najbliższą sobotę 26 listopada odbędą się zajęcia obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) w połączeniu z projektem Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE). Pierwszym wykładowcą będzie prof. Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawiający temat: „Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój Europy w kontekście budowania wizerunku Polski”. Jako drugi wystąpi Jan Sarnowski, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, z tematem „Instrumenty finansowe, regulacyjne i podatkowe wspierające organizacje i przedsiębiorstwa polonijne”. Na te zajęcia, podobnie jak i na wszystkie inne zajęcia tej jesieni, może wejść każda osoba z zewnątrz, posługując się stałym linkiem działającym aż do 10 grudnia. Ten link to: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

Serdecznie Państwa pozdrawiam - dr Marek Oktaba

23 listopada 2022

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

Szanowni Absolwenci

portret użytkownika IMS.PT

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy wczoraj wzięli udział w seminarium na Szkole Głównej Handlowej, a poświęcone publikacji „Biznes wartości i religijność w doświadczeniu i opiniach przedsiębiorców”. Zanotowałem sobie fragment wypowiedzi pana Marka Sowy, absolwenta naszego Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS). Oto nie autoryzowany tekst tego fragmentu: „Ja traktuję wiarę i doświadczenie związane z działalnością gospodarczą jako pewien dar od Pana Boga, i on mnie ostatecznie skłania do ewangelizowania, czyli do bycia świadkiem. Myślę, że przedsiębiorca ma kilka takich umiejętności, które czynią go skutecznym i odpowiedzialnym za to, co robi. Na pewno do nich należy samodzielne myślenie, bo musi zmagać się z różnymi problemami, które trzeba skutecznie rozwiązać, jeżeli chce się rozwijać swoją działalność. Ma sprawność organizacyjną, ale też ma pewną wrażliwość społeczną, bo musi spełniać oczekiwania innych osób, swoich klientów, żeby w ogóle funkcjonował. To stwarza w nim pewne predyspozycje. Jeżeli przy tym na serio z Panem Bogiem jest w relacji codziennej, to może być bardzo skutecznym świadkiem. Okazji do tego jest mnóstwo”.

Jeżeli Państwo sobie tego życzycie, możemy zorganizować własną małą grupę dyskusyjną podejmującą wątki poruszane na wczorajszym seminarium. Jak wczoraj usłyszałem, to było już dziewiąte kolejne seminarium z serii „Polski kapitalizm”. Jeżeli również na poprzednich seminariach było tak duże otwarcie na humanistykę, to by oznaczało, iż warto zapoznać się z dorobkiem środowiska ekonomistów i socjologów ze Szkoły Głównej Handlowej. A, być może, i my sami możemy się dla nich okazać ciekawym studium przypadku. Wprawdzie nasze prace dyplomowe nie są pisane jako prace naukowe, tym niemniej podejmowana u nas problematyka może być daleko bardziej „odważna” niż ta do której przywykły środowiska akademickie. Tak na gorąco, tu mi się nasuwa praca właśnie tego zespołu PUNCS, któremu lideruje pan Marek Sowa: „Przedsiębiorca ewangelizator”. Podobnie z pracą zespołu pana Jana Pięty, gdzie omawiany jest temat sprawiedliwej ceny, na przykładzie opłat za odbiór wód opadowych. O ile wiem, to gdy współcześni ekonomiści słyszą termin „sprawiedliwej ceny”, to uciekają jak diabeł przed święconą wodą. A przecież w XIX wieku sprawiedliwa cena była kluczowym elementem tworzącej się katolickiej nauki społecznej.

Być może jako środowisko PUNCS zdołamy nawiązać kontakt z naukowcami z SGH. Nasza wczorajsza obecność może posłużyć za początek obiecującej współpracy.

Przypominam, że jutro, 26 XI 2022, odbędą się kolejne zajęcia obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) w połączeniu z projektem Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE). Usłyszymy prof. Arkadego Rzegockiego oraz prezesa Jana Sarnowskiego. Na te zajęcia, podobnie jak i na wszystkie inne zajęcia tej jesieni, może wejść każda osoba z zewnątrz, posługując się stałym linkiem działającym aż do 10 grudnia. Ten link to: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

Serdecznie Państwa pozdrawiam - dr Marek Oktaba

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.