Skip to main content

O mojej książce w tygodniku NIEDZIELA

portret użytkownika Z sieci

Wczoraj w łódzkim dodatku tygodnika NIEDZIELA zamieszczono na stronach dodatku łódzkiego informację następującej treści:

Julia Saganiak Łódź: „Śladami Rodziny Świętej po Egipcie i Etiopii” byłego prezydenta miasta Łodzi

- Każdy, kto choć raz odwiedzi Ziemię Świętą chce jeszcze raz tam pojechać. To tęsknota, niezwykła więź, jaka rodzi się między nami a czasami biblijnymi, starożytnością. Patrzyłem na miejsca, które znam z lekcji religii i Biblii, próbowałem sobie wyobrazić, jak żyli ludzie w tych czasach i jak to wszystko się zmieniało – powiedział Jerzy Kropiwnicki.

W księgarniach dostępna jest książka „Śladami Rodziny Świętej po Egipcie i Etiopii”, której autorem jest Jerzy Kropiwnicki, ekonomista i polityk, prezydent Łodzi w latach 2002-2010. Inspiracją do jej napisania była opowieść średniowiecznego duchownego Kościoła koptyjskiego stanowiąca opis podróży Rodziny Świętej po Egipcie. Jednocześnie podkreślał, że praca nad tworzeniem książki była trudna, gdyż w samej Biblii mieści się niewiele informacji o ich wędrówce.

Relacja duchownego koptyjskiego zmotywowała Jerzego Kropiwnickiego do podjęcia podróży śladami Świętej Rodziny po Egipcie i Etiopii. Odwiedził sanktuaria, klasztory, podążał szlakiem Abrahama i exodusu Mojżesza, a także odwiedził miejsca związane z początkiem chrześcijaństwa. - Książka nie jest uzupełnieniem Biblii, jest to relacja z pewnej podróży, której dokonywałem w czasie i przestrzeni, a która odzwierciedlała wędrówkę Świętej Rodziny po Egipcie i Etiopii. Te podróże pozwalały odpocząć od polityki. Oddalałem się wówczas od spraw bieżących zagłębiając się w dawnych czasach, tak dalece, że teraźniejszość znikała w pola widzenia – tłumaczy autor.

Jerzy Kropiwnicki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie założył Solidarność, a także doradcą Prezesa NBP.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

20 października 2022

4.75
Ocena: 4.8 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak