Skip to main content

Dziś wspominam śp. Kard. Józefa Glempa

portret użytkownika Z sieci

Wiekopomną zasługą kard. Józefa Glempa ostatniego Wielkiego Prymasa Polski łączącego tytuł honorowy z przewodnictwem Rady Episkopatu Polski oraz Arcybiskupstwo Gniezna z Arcybiskupstwem Warszawy i wyposażonego w specjalne prerogatywy przyznane przez Ojca Św. było (jest) doprowadzenie do realizacji zobowiązań Wielkiego Sejmu Czteroletniego odnośnie wzniesienia Świątyni Opatrzności Bożej. Wielokrotnie podejmowano próby zrealizowania tamtego zobowiązania. Najpierw realizację przerwało wkroczenie wojsk rosyjskich. Nie udało się zrealizować przedsięwzięcia pod władzą pruską, choć ona zgodę wyraziła. W II RP zabrano się do tego zbyt późno. Po tamtych próbach pozostały ślady w postaci nieukończonych konstrukcji. Kard. Józef Glemp ten projekt zrealizował – choć w innym miejscu i wg nowego projektu. Próbowało to blokować jawnie SLD i niejawnie różnorakie liberały. Usiłowali nie dopuścić, by powstała ona jako realizacja zobowiązania Sejmu I RP. „Kościół – niech sobie buduje, co chce i nazywa jak chce – ale to z Sejmem nie ma związku.” Udało się i to przełamać. A i dzisiaj niektórzy obecni i byli posłowie (należę do ich grona) przeznaczają regularnie ofiary na niezbędne prace w tej Świątyni. Mam nadzieję, że tym razem zobowiązanie podjęte w imieniu Narodu zostanie zrealizowane. I opieka Opatrzności Bożej będzie trwała nad naszą Ojczyzną

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

4 maja 2022

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak