Skip to main content

Odznaczenie Mariana Papisa

portret użytkownika Z sieci
papis.jpg

Kilka dni temu p. Marian Papis został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W imieniu władz RP Medalem dekorował go Wojewoda Łódzki p. Tobiasz Bocheński. Media łódzkie przypomniały przy tej okazji polityczny życiorys Odznaczonego. Poznałem p. Papisa w r. 1980, Był wówczas dziennikarzem dziennika „Słowo Powszechne” (wyd. PAX). Niebawem przystąpił do NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym został internowany. Przebywał najpierw w Łęczycy, a następnie w Łowiczu. Po wyjściu uczestniczył w tworzeniu w nowej formule Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1989 brał udział w tworzeniu Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego i z jego listy został w 1990 wybrany radnym. Z tej listy był wybierany do Rady Miejskiej jeszcze kilkakrotnie. Był członkiem i działaczem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Wybierano go do władz regionalnych i krajowych. Tę działalność zakończył jako Prezes Stronnictwa. Współuczestniczył w tworzeniu ogólnopolskiej organizacji samorządowej – Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Brał aktywny udział w Obywatelskiej Inicjatywie na Rzecz Przywrócenia Dnia Wolnego w Święto Trzech Króli. W r. 1993 zakończył aktywność zawodową, ale kontynuuje działalność społeczną. Działa w Miejskiej Radzie Seniorów, Społecznej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego oraz w Komitecie Więźniów Politycznych w Łodzi. Jest członkiem władz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Jest powszechnie lubiany i bardzo szanowany – także przez przeciwników politycznych.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

18 września 2021

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak