Skip to main content

Konspira II (2)

portret użytkownika witold k

Do meritum

Zanim wykażemy naturalny ciąg (uprzywilejowaną pozycję chrześcijaństwa), konsekwencję porządku natury i zgodnie z nią wpływ na prawidłowy rozwój człowieka.

Jesteśmy (homo sapiens) jednym z elementów naturalnego porządku życia; wskażemy problem nadinterpretację tego co w nas instynktowne (homo), jak potrafiliśmy - potrafimy podporządkować sapiens - rozum pod potrzeby instynktu.

Rodzaj bożej naiwności pierwszych chrześcijan ustępuje, wraz z wpływem władzy politycznej, na schowanych przez wieki (ca 300 lat) w katakumbach. Idzie nowe… stare. Pojawiają się miejsca asekuracji formy - zaciągania rozumu, pod bieżące cele np. polityczne. Zdobywanie władzy politycznej w kolejnych krajach - budowanie imperium chrześcijan nieuchronnie poszerza obszar podporządkowania (władzy papiestwa) bieżących potrzeb strategicznycznych. Pierwsze bon moty epitety pomniejszania innych. Przykład bon motu - pogaństwo. Niewielkie w tej sprawie, szufladkowania innych zmieniło się.

Więcej ta sama naiwność rodzaj eugeniki także przetrwała do dziś. Kolejne upadki papieskiej władzy kolejne konkurencje do władzy idą wytyczoną naiwną ścieżką o rzekomych przyrodzonych prawach do władzy nad innymi w domyśle niższymi stanem od nas wybrańców.

Postępuje proces kolaboracji instynktu z rozumem. Następują wieki absolutnej władzy religii panującej nad zastanym stanem naznaczonych epitetem pogaństwo. Chrześcijanie robią dokładnie to czemu się sprzeciwiali będąc jak dziś powiemy w opozycji. Wstrząsy pierwszej, drugiej ekspansji islamu, po powiekach masonerii, sprowadza kościół powszechny do korzeni - do nauki Jezusa Chrystusa. Jeszcze dziś po niesamowitym w ostatnich wiekach postępie w rozumieniu nauki Jezusa Chrystusa możemy usłyszeć, że katolik (chrześcijanin) jest szczególnie uprzywilejowaną osobą. Żadnych wniosków, żadnej analizy. Oszołomstwo niczym nie inne niż Islamu, Judaizmu czy nowych ideologii. Politycznej eugeniki - jak nazywamy. Dominacji nad innym.
Jest w tym głębszy sens?

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: