Skip to main content

Czy słowo Żyd jest słowem obraźliwym?

portret użytkownika Z sieci

Radosna twórczość specjalistów od poprawności politycznej prowokuje czasami rozsądnych skądinąd ludzi. Jeden z nich zaproponował, by Rada Języka Polskiego (ta, która ostatnio zajęła się słowem „Murzyn” oraz patronuje zadziwiającej publikacji lewackich organizacji „reformujących” język polski) odradziła używanie słowa żyd (jako wyznawcy judaizmu) i Żyd (jako człowieka narodowości żydowskiej). Padły dwie propozycje pierwsza to „Jehudi” a druga „Jewrej”. Jehudi z niczym mi się nie kojarzy, a ma jeden podstawowy skutek – nie ma już jakiegokolwiek odniesienia do martyrologii Polaków, Niemców i innych Europejczyków wyznania mojżeszowego ani do twórców Państwa Izrael. A co do „Jewrejów”. Kiedyś anegdotkę związaną z tym terminem opowiedział mi Rosjanin poznany w czasie zorganizowanej przez ZNP wycieczki do Leningradu na początku roku 1980. Był naszym przewodnikiem. Trochę mówił „na polskim językie”. Gdy już nieco się zaprzyjaźniliśmy (po kilku kieliszkach) powiedział, że jego „jako ruskiego żyda” czasem denerwuje nadgorliwość władz. Ot, kilkadziesiąt lat temu, za bat’ki Stalina, który bardzo żydów (ani Żydów) nie lubił, ale chciał pokazać, jak on antysemityzm zwalcza – zarządził, że w Sowieckim Sojuzie żydów – niet! No to jak ich zwać, skoro jednak są? A niech ich nazywają JEWREJAMI. A jak ktoś powie „żyd”, to biada mu! I milicjoniery zaczęły tropić nieprawomyślnych. A tu pewnej nocy stoi sobie sam na ostanowkie taki grażdanin, a może i towariszcz. A tu podchodzi do niego dwa milicjoniera i pytają: a wy, znaczy się, co tu działacie sam nocą? Chciał otwiecić, że czeka, znaczy się – ożydajet tramwaja. No kak?! – oŻYDajet?! Jej Bohu! Podumał, podumał i odpowiedział prawilno: oJEWREJiwaju tramwaja…

Krótki słowniczek:

Niet = nie, nie ma; Bat’ko = ojczulek; Milicjoniery = milicjanci; Ostanowka = przystanek; Grażdanin = obywatel Towariszcz = towarzysz, członek partii komunistycznej (KPZR); Otwiecić = odpowiedzieć; Ożydajet = oczekuje; Jej Bohu = O Boże; Podumał = pomyślał; Prawilno = prawidłowo

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

27 marca 2021

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak