Skip to main content

Mści się brak lustracji środowiska akademickiego

portret użytkownika Z sieci

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych (CKSN) odmówiła tytułu profesora zwyczajnego (tzw. „belwederskiego”) Andrzejowi Zybertowiczowi. Wg doniesień medialnych w tajnym głosowaniu oddano 5 głosów przeciw nadaniu tytułu, 3 „za” i 3 głosujących wstrzymało się. Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński wyraził swoje najwyższe oburzenie taką decyzją CKSN. Andrzej Zybertowicz jest socjologiem, profesorem nadzwyczajnym UMK w Toruniu. Ma odpowiednio bogaty dorobek naukowy, ale przeszłość jego nie wszystkim odpowiada: w stanie wojennym opublikował ulotkę z własnym protestem przeciw wprowadzeniu tego stanu przez władze PRL, zajmował się dystrybucją wydawnictw „bezdebitowych”, przez kilka miesięcy w 1982 r. przebywał w areszcie, był współzałożycielem Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka oraz wykładowcą w Klubie Myśli Politycznej w Toruniu. Po odzyskaniu niepodległości nadal prowadził działalność polityczną. Otwarcie krytykował ustalenia „okrągłego stołu” oraz wskazywał na istnienie potężnego układu wiążącego służby wywiadowcze PRLu oraz komunistyczne i postkomunistyczne elity. W 2006 był ekspertem komisji weryfikacyjnej WSI. Od wielu lat współpracuje z PiSem. Jest doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Trudno uwolnić się od podejrzenia, że to historia życia Andrzeja Zybertowicza jest przyczyną niechęci do niego ze strony tzw. „środowiska”. Środowisko w swoim czasie zablokowało lustrację kadry naukowej. Ujawnienia donosicieli i współpracowników następują raczej przypadkowo. Np. b. dziekan Wydz. Ek.Soc. UŁ został ujawniony przy okazji ubiegania się reelekcję i tylko dlatego, że innemu profesorowi (historykowi) tegoż Wydziału „chciało się” sprawdzić w IPNie… Wielu takich ludzi jak ów „uczony TW” od lat sprawują funkcje kierownicze na wydziałach i w katedrach. I to oni w znacznej mierze kształtowali politykę kadrową polskich uczelni i wpływali na skład ciał przedstawicielskich, decyzyjnych „środowiska”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

23 lipca 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak