Skip to main content

Przywilej udzielania pielgrzymom odpustu zupełnego na Jasnej Górze

portret użytkownika Z sieci

Jest to przywilej podobny do tego, jaki mają cztery Bazyliki Rzymu

Przeor Jasnej Góry O. Marian Waligóra poinformował opinię publiczną, iż Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej otrzymało od O.św. Franciszka na zawsze przywilej udzielania odpustu zupełnego pielgrzymom przybywającym na Jasną Górę. Odpust zupełny na Jasnej Górze uzyskuje się pod zwykłymi warunkami. Zatem starający się taki odpust musi:

– przybyć jako pielgrzym na Jasną Górę lub – jeśli to z jakiegoś powodu (np. choroby lub wieku albo z jakiegoś innego ważnego powodu) niemożliwe – pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w dowolnym kościele, a nawet w domu – z intencją otrzymania odpustu zupełnego;

– być w stanie łaski uświęcającej (czyli mieć odpuszczone grzechy poprzez Sakrament Pokuty – spowiedź);

– przyjąć Komunię św.;

– wyrzec się przywiązania nawet do grzechu lekkiego;

– pomodlić się w intencjach Ojca św. – czyli w tych intencjach, w jakich w danym miesiącu modli się papież (a nie „za papieża”). Intencje papieskie łatwo jest „wyguglać” w internecie;

A ponadto

– pomodlić się w intencjach szczególnych

– o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu

– o nowe powołania kapłańskie

– w intencji obrony instytucji rodziny;

O. Waligóra przypomina, że odpust to darowanie kar za grzechy, odpuszczone już co winy w Sakramencie pokuty. To uwolnienie od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

7 marca 2020

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak