Skip to main content

Rząd Lubelski 1918

portret użytkownika Z sieci

Data 07-11-2018 to kolejny etap na drodze do niepodległości. PZPR pod koniec swych rządów próbowała (bezskutecznie) promować tę właśnie datę. Może dlatego, że była zbieżna z rocznicą wybuchu bolszewickiej rewolucji w Rosji (tzw. „październikowej”). Przy tym był to rząd lewicowy i miał „dobrą” nazwę: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, a utworzony został przez lewicę. Wprawdzie niepodległościową, ale lewicę. Premierem został Ignacy Daszyński z Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. W 11-osobowym składzie było w sumie 2 przedstawicieli tej partii, , 3 przedstawicieli PPS i 3 przedstawicieli PPS „Wyzwolenie”. Był też były PPSowiec Edward Rydz-Śmigły, który na żądanie Piłsudskiego z rządu się wycofał. Na spotkanie założycielski przyjechał także Wincenty Witos, przywódca głównego nurtu PSL, ale odmówił przyjęcia teki uznając skład rządu za „nazbyt lewicowy”, a ponadto w swym składzie nie miał przedstawicieli zaboru pruskiego. Decyzja o powołaniu rządu zapadła w nocy z 1. na 2. listopada 1918 r. w mieszkaniu Artura Śliwińskiego. Miał to być wyraz sprzeciwu wobec konserwatywnych środowisk Rady Regencyjnej. To wobec członków tego rządu Józef Piłsudski wypowiedział słynne zdanie: „Kury szczać im prowadzać, a nie politykę robić”. Rząd złożył dymisję na ręce Józefa Piłsudskiego 11.listopada 1918 r.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

9 listopada 2019

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak