Skip to main content

Trzy tajne protokoły podpisane przez Związek Sowiecki i III Rzeszę Niemiecką

portret użytkownika Z sieci

Powszechnie wiadomo o protokole do Paktu Ribbentrop-Mołotow (czyli Hitler-Stalin) z 23.sierpnia 1939 r., w którym rządy dwóch krajów graniczących z Polską i mających zawarte, nadal obowiązujące układy o nieagresji z Rzecząpospolitą, zobowiązały się do agresji zbrojnej na naszą Ojczyznę i podzielenia jej terytorium między siebie oraz o „późniejszym wspólnym zadecydowaniu o przyszłości państwa polskiego”. W tej wersji „niemiecka strefa wpływów” miała sięgać do linii Pisa-Narew-Wisła-San. Prawobrzeżna Warszawa (Praga) miała należeć do związku Sowieckiego, lewobrzeżna – do Niemiec.

Nowe 3 tajne protokoły zostały dołączone do „Układu o granicach i przyjaźni” z 28.września 1939 (wczoraj przypadała 80 rocznica tego zbrodniczego aktu). Uzgodniono w nich, że Litwa zostanie opuszczona przez Niemców i znajdzie się w „sowieckiej strefie wpływów”, a „niemiecka strefa wpływów” zostanie na terenie Polski przesunięta na wschód, obejmując całą Warszawę oraz Lubelszczyznę i Zamojszczyznę aż do linii Pisa-Narew-Bug-San. Jednocześnie uzgodniono „transfer ludności”: Związek Sowiecki mogli opuścić etniczni Niemcy – zwłaszcza z Litwy, Łotwy i Estonii oraz z Besarabii i Bukowiny. Wydano także służbom III Rzeszy niemieckich komunistów żydowskiego pochodzenia, którzy w poprzednich latach zbiegli do „ojczyzny międzynarodowego komunizmu i światowego proletariatu”.

I pomyśleć, że granica wschodnia Polski wyznaczona tym układem niewiele się różni od obecnej…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com

29 września 2019

5
Ocena: 5 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak