Skip to main content

Ruskie wojsko opuszcza terytorium Polski

portret użytkownika Z sieci

17.września działo się w Polsce wiele ważnych rzeczy. 17.września 1993 terytorium Polski opuścił ostatni oddział okupacyjnych wojsk rosyjskich. Polska była ostatnim krajem tzw. „demokracji ludowej”, z którego okupanci się wycofali. Po przemianach w latach 1989–1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w krajach Układu wojska radzieckie powinny opuścić ich terytoria. Rząd Tadeusza Mazowieckiego zachowywał się w tej sprawie bardzo dziwnie. Wypowiadał się m.in. za „jednoczesnym wycofaniem USA i ZSSR z krajów europejskich”, czyniąc z opuszczenia Niemiec przez USA warunek opuszczenia Polski przez sowiety (!). Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego na szczęście nie kontynuował tej linii. 25 lutego 1991 roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu, a 1 lipca 1991 roku w czeskiej Pradze rozwiązano struktury polityczne. Oznaczało to ostateczną likwidację Układu Warszawskiego. Niestety rząd Bieleckiego zgodził się na kilka warunków, których rosyjscy okupanci nie postawili ani Czechosłowacji, ani Węgrom, ani nawet Niemcom – w związku z wycofaniem się z NRD. Chodziło zwłaszcza o prawo organizowania spółek polsko-sowieckich na majątku i nieruchomościach baz postsowieckich oraz zobowiązanie Polski do wybudowania mieszkań w Rosji dla żołnierzy wracających do swego kraju. Rząd Jana Olszewskiego odrzucił te warunki przy sprzeciwie Lecha Wałęsy, wówczas Prezydenta Polski. Układ z Rosją został podpisany bez nich. Rząd Hanny Suchockiej podtrzymał stanowisko rządu Olszewskiego – i 17.września 1993 Prezydent Lech Wałęsa przyjął od gen. Leonida Kowalowa meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski – bez jakichkolwiek warunków.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

18 września 2019

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak