Skip to main content

Rocznica utworzenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ

portret użytkownika Z sieci

Narodowe Siły Zbrojne zostały utworzone 20.09.1942 r., a 11.sierpnia 1944 r. została utworzona Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Nad obchodami 75 Rocznicy tego wydarzenia patronat objął Prezydent RP p. Andrzej Duda. Ostry sprzeciw wyraziła Gazeta Wyborcza (GW), środowiska lewicowe oraz kilku potomków oficerów Armii Krajowej. Wszyscy oni uważają tę formację za „kolaborującą z organami bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej”. Przeciwstawiają tę formację Armii Krajowej, która posłuchała rozkazów Rządu RP w Londynie i najpierw współdziałała z Armią Sowiecką w walce z Niemcami, a następnie rozwiązała się. NSZ uznał Sowiety za okupanta Polski i postanowił kontynuować walkę o wolność i niepodległość. Leszek Żebrowski, znany historyk, odnotowuje wszystkie zarzuty stawiane NSZ w ogóle, a Brygadzie Świętokrzyskiej w szczególności. Odrzuca oskarżenia o kolaborację, o mordowanie Żydów i żołnierzy komunistycznej Gwardii Ludowej i Armii Ludowej stwierdzając, że nigdy w tym względzie nie przedstawiono dowodów i że Brygadzie zdarzało się współdziałać nawet z oddziałami LWP tzw. „berlingowcami”. Przypomina, że Brygada przedostała się na Zachód po drodze wyzwalając niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie, gdzie przebywało ok. tysiąca kobiet, w tym 280 Żydówek oczekujących już na śmierć z rąk niemieckich oprawców. Był to jedyny przypadek wyzwolenia obozu koncentracyjnego przez formację partyzancką. Kobiety te po kilku latach wystąpiły skutecznie jako świadkowie obrony przed francuskim sądem, gdzie toczyła się sprawa o ekstradycję żołnierzy na podstawie oskarżeń i żądań Stalina. Uwolnili także ok. 10.000 robotników przymusowych trzymanych pod strażą niemiecką. Brygada dotarła do obszaru zajętego przez Armię USA i została przez gen. Georga S. Pattona jr potraktowana jako jednostka wojska sojuszniczego, a następnie została przekształcona w alianckie kompanie wartownicze. Sejm RP we wrześniu 2017 r. podjął uchwałę „W 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że formacja ta dobrze zasłużyła się Ojczyźnie”. Podobne uchwały podejmowane były w 1992 i 2012r.

Przy okazji tegorocznych obchodów GW powtórzyła wszystkie wspomniane zarzuty. Z publikacji wynika, że AK i Powstańcy Warszawscy byli bohaterami, a członkowie NSZ, zwłaszcza Brygady Świętokrzyskiej – to kolaboranci i zdrajcy. Ale odnotujmy rzecz pozytywną: w 1994 GW „uczciła” Powstanie Warszawskie artykułem Michała Cichego pt. „Polacy – Żydzi: czarne karty powstania” z 1994 roku o domniemanych mordach dokonywanych przez żołnierzy AK i NSZ na Żydach. Dziś nie tylko odstępuje od tamtych ocen, ale nawet „znalazła” Żyda-powstańca, członka AK, Stanisława Aronsona. Zaś tytuł głównego artykułu na 1.stronie wielkimi literami głosi: „75. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. DZIŚ HOŁD POWSTAŃCOM JUTRO FASZYSTOM. Poczekajmy jeszcze kilka lat…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

10 sierpnia 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak