Skip to main content

Holokaust Ormian i zbrodnia wołyńska

portret użytkownika Z sieci

W kilku krajach odbyły się uroczystości przypominające zagładę Ormian dokonaną przez władze Imperium Osmańskiego opanowane przez tzw. „młodoturków”. W czystkach etnicznych zginęło ok. 1,5 mln członków mniejszości ormiańskiej. Przyczyny zbrodni były oczywiste. „Młodoturcy” w wyniku analizy sytuacji politycznej doszli do wniosku, że istnienie wielonarodowego, wieloetnicznego Imperium Osmańskiego dobiegło kresu. Odpadały kolejne państwa chrześcijańskie w Europie i coraz trudniej było utrzymać w ryzach Arabów, których aspiracje polityczne do własnego państwa rozbudzały i wspierały Anglia i Francja. Postanowili zatem na gruzach Imperium Osmańskiego zbudować państwo narodowe Turków i uczynić je podstawą nowego imperium – Wielkiego Turanu. Miał on składać się z narodów bliskich Turkom etnicznie. „Kolebką” nowego tworu politycznego miała być Azja Mniejsza. Ale na terenie Azji Mniejszej, prócz etnicznych Turków, mieszkali także (i to znacznie wcześniej) Ormianie. Zapadła więc decyzja o „oczyszczeniu” tych terenów i wykonano ją z całą konsekwencją i brutalnością. Zginęło ok. 1,5 mln Ormian. Przeżyli ci, którzy uciekli na tereny kontrolowane przez Rosję. Turcja nigdy nie przyznała się do zbrodni. Wszak wiadomo, że członkiem sprzysiężenia „młodoturków” był słynny Kemal Pasza, Atatürk, „Ojciec Państwa Turków”. Autorzy zbrodniczej operacji zostali najpierw uwięzieni, a następnie uwolnieni w wyniku umowy brytyjsko-tureckiej. Dwóch z nich zginęło po latach z rąk ormiańskich mścicieli. Brak adekwatnego potępienia zbrodni i ukarania jej autorów stał się „receptą” użytą przez kolejnych „państwo twórców” – w tym przez Banderę i jego zwolenników – „czyścicieli” ziem Ukrainy z ludności Polskiej i innych mniejszości etnicznych. Wiele krajów europejskich, a także USA, uznało czystkę etniczną dotyczącą Ormian za zbrodnię przeciw ludzkości. Turcja przeciw temu protestuje. Kiedyś będzie jednak musiała zmierzyć się z tą hańbą swej przeszłości. Obecne władze już nie są tak gorliwymi wielbicielami „ojców założycieli” swego państwa.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

26 kwietnia 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak