Skip to main content

Kto powinien być kustoszem znaku NSZZ "Solidarność’’?

portret użytkownika Z sieci
solidarnosc_logo1c.jpg

Po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat praw do znaku NSZZ „Solidarność” pisanego „solidarycą”, czyli specjalnym krojem alfabetu wymyślonym przez Twórcę. Tym razem wybuchła ona w związku z tym, że Związek Zawodowy noszący tę nazwę i posługujący się tym znakiem, ograniczył prawo do posługiwania się nim przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Odtąd znak ma być tam używany jedynie w obrębie stałej wystawy, poświęconej historii Związku. Niektórzy z uczestników sporu (ku memu zdziwieniu także osoby bliskie mi ideowo) chcieliby, by ten symbol „należał do społeczeństwa, tak jak np. Kotwica Polski Walczącej”. Owszem, dla mego pokolenia znak ten ma takie znaczenie emocjonalne jak wspomniana Kotwica. Kotwica zresztą – też. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie okoliczności:

1. Nadal istnieje Związek, który ten znak przyjął za swój. Opowiadanie o „pierwszej” Solidarności zawiera w sobie jakiś ładunek emocjonalny, ale historycznie nie ma uzasadnienia. Jako przeciwnik Okrągłego Stołu (w tym kształcie, w jakim się odbył) i ponownej rejestracji Związku (bo uważałem, że władze PRL nie miały prawa go wyrejestrowywać), byłem wśród tych, którzy na Zjeździe NSZZ „Solidarność” w 1990 roku postawili przed Zjazdem pytanie: czy jest to I Zjazd II Solidarności, czy II tego samego Związku? Ustalono, że był to ten sam Związek, na DRUGIM Zjeździe. Ten fakt uznał nawet Adam Michnik, gdy Związek, wbrew jego protestom cofnął Gazecie Wyborczej prawo do posługiwania się tym symbolem.

2. Stanowczo wolę, by istniał instytucjonalny Kustosz, który może interweniować, także przed sądami, przeciw niegodnym użyciom symbolu. Nie chciałbym, by bezkarnie go nadużywano, tak jak to dzieje się ze wspomnianą Kotwicą – używaną w manifestacjach KODu i w różnych antyrządowych marszach z bojowniczkami praw do aborcji włącznie. Co to ma wspólnego z walką Polaków przeciw okupantom – niemieckim i sowieckim?!

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com

23 kwietnia 2019

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak