Skip to main content

Msza Św. Trydencka i 800 Lat Piotrkowa Trybunalskiego

portret użytkownika Iwona
logo800.jpg

Obchody rocznicy 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego powoli dobiegają końca. I my postanowiliśmy włączyć się w nie (wypełniając oczywistą lukę), wypraszając u Pana Boga podczas Mszy Świętej Trydenckiej wszelkie potrzebne łaski dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, w tym łaskę nawrócenia i światło Ducha Świętego, abyśmy mogli dochować wierności Panu Bogu w tych czasach zamętu i zagrożeń zarówno duchowych jak i społecznych, jakich doświadcza choćby Europa Zachodnia. Wszystkie te problemy wynikają bezpośrednio z odrzucenia Boga i Jego Praw zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym. Jak zapowiedziała Matka Boża w Fatimie, tylko nawrócenie i pokuta mogą ocalić nas od straszliwej kary, która wisi nad nami. Plinio Corrêa de Oliveira pisał swego czasu, że im dłużej Pan Bóg wstrzymuje karę, tym cięższa i sroższa będzie, jeśli się nie nawrócimy. A On czeka, cały czas się wstrzymuje z jej wykonaniem. Dlatego mam nadzieję, że ta Msza Święta zaowocuje nawróceniami osobistymi, a także nawróceniem nas, jako społeczności miasta Piotrkowa.

Przy okazji nie zabrakło naturalnie odniesień do historii naszego trybunalskiego grodu. Ks. Paweł Słabaszewski w swoim kazaniu przypomniał, że Kościół Katolicki wywarł swoje piętno na dziejach Piotrkowa, zarówno przez rozwój życia zakonnego (byli u nas pijarzy, franciszkanie, dominikanie, do dziś są bernardyni, jezuici, od 30 lat Bracia Szkolni, były też dominikanki klauzurowe, od kilku lat jest u nas czynne zgromadzenie dominikanek, są salezjanki i Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP), jak i wielki kult Matki Bożej, której wizerunki są czczone w wielu kościołach (Matka Boża Trybunalska u jezuitów, Matka Boża Piotrkowska u bernardynów, Matka Boża Śnieżna w kościele akademickim Panien Dominikanek, Matka Boża Ocalenia - najstarszy wizerunek Matki Bożej w Piotrkowie z kościoła na "krakówce" i oczywiście umieszczony w ołtarzu głównym piotrkowskiej FARY wizerunek Zaśnięcia NMP - dar królowej Bony, do tego dodać można współczesny obraz Królowej Pokoju w kościele pod tymże wezwaniem). Tak więc nie jest przesadą nazywanie Piotrkowa grodem Maryi, choć dziś wielu ludzi, będących daleko od Pana Boga, reaguje z iście szatańską irytacją na takie określenie.

Bardzo ważnym wydarzeniem, do którego odniósł się w swoim kazaniu ks. Paweł Słabaszewski, jest fakt, że to właśnie w naszym mieście miało miejsce przyjęcie przez polski Kościół postanowień Soboru Trydenckiego, w tym również tych dotyczących liturgii (stąd też wzięła się potoczna nazwa Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim zwanej "trydencką"). Sobotnia Msza Trydencka była więc takim oczywistym dopełnieniem obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Wszystkim wiernym serdecznie dziękujemy za liczne przybycie.
https://www.facebook.com/Msza-Trydencka-w-Piotrkowie-Trybunalskim-678342...

5
Ocena: 5 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak