Skip to main content

Msza Święta Trydencka w Piotrkowie Trybunalskim

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Niewielu pewnie wie, że Piotrków Trybunalski odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu liturgii na ziemiach polskich po Soborze Trydenckim. Na synodzie piotrkowskim w 1628 roku ułożono rytuał piotrkowski, który aż do Soboru Watykańskiego II był używany w celebracjach sprawowanych w Kościele na terenie Polski.
"Synody piotrkowskie z XVI i XVII wieku wywarły znaczny wpływ na kształt polskiej liturgii, uwzględniając pielęgnowane przez wieki tradycje. Dzięki staraniom ówczesnych biskupów obradujących na synodach zgromadzonych w murach piotrkowskie go kościoła farnego pw. św. Jakuba, Stolica Apostolska zezwoliła na wprowadzenie do ksiąg liturgicznych niektórych polskich zwyczajów wymienionych powyżej, a z których dla przykładu przywołane tu zostaną procesja w dniu zadusznym czy przysięga przy zawieraniu małżeństwa. Również melodie, które znalazły się w księgach służących do śpiewu liturgicznego, jak graduał czy antyfonarz, w jakimś stopniu dalej są obecne w liturgii. Warto także mieć na uwadze postanowienia w zakresie prowadzenia parafialnych ksiąg metrykalnych, zapisane w rytuale piotrkowskim."
Wojciech Malesa
Całość można przeczytać poniżej
http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2014_17_Malesa.pdf

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.