Skip to main content

"Nie jesteś już niewolnikiem lecz synem”

portret użytkownika witold k

"Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem” - Święty Paweł do Gałatów (4.7). Nasza Autorka, Ania tutaj wskazała na jedno z wielu pól (jak nazywam) ekspansji politycznej eugeniki.

Święty Paweł w Liście pisze tak:

Quote:

1. I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. 2. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. 3. My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego świata". 4. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5. aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 6. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! 7. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Jaki z tego wniosek? Ano taki, że Jezus Chrystus wykupił nas spod panowania prawa (przez 33 lata, każdy dzień jest tu ważny). Dziś - należy dopowiedzieć - spod administracji i jej form manipulowania pod potrzeby ekipy. Jeśli owa administracja nie jest kadencyjnie zmieniana… komu służy? Sobie służy, jest w stanie popełnić każde świństwo - nie odróżnisz faryzeusza od saduceusza.

Zbawiciel na ca 1800 lat przed prądami wyzwoleńczymi Człowieka wprowadził demokrację – wolność wyboru. Z tą różnicą do później nazwanej lewicy, dziś lewactwa, że Zbawiciel nie cieszy się z pobłądzenia swojej owieczki i idzie za nią, strzeże jej. Nie wzywa do raportu, nie szufladkuje, czeka…
Podnosząc nas do godności Syna, podnosi nas w naszym Ego, naszym sumieniu, a Jego Uczniowie np. Paweł w Listach, podają instrukcje - zawsze aktualne. Zawsze przywracające nam naszą ludzką godność. Musimy jedynie tego chcieć. Nikogo nie zostawia. Każdy dostanie swoją ścieżkę powrotu do Pana – indywidualną.
Czy niewolnik może być dziedzicem? Może i jest. Pod jednym wszakże warunkiem.

Boże Narodzenie R.P. 2014

witold k

3.857145
Ocena: 3.9 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak