Skip to main content

„Finanse województwa są w tragicznym stanie"

portret użytkownika piotr grabowski

Szanowna Państwo!

W dniu 9 listopada 2013 na stronie portalu epiotrkow.pl ukazał się tekst pt. „Finanse województwa są w tragicznym stanie". Zamieszczony tekst stanowi jedynie niewielki fragment mojej wypowiedzi dla radia strefafm z dnia 5 listopada 2013 i nie do końca oddaje sens i istotę słów wypowiedzianych w radiu. Dlatego korzystając z życzliwości portalu trybunalscy.pl pozwalam sobie zamieścić wyjaśnienie, które lepiej oddaje sens mojej wypowiedzi radiowej.

Z poważaniem
Piotr Grabowski
Radny SWŁ – Klub Prawo i Sprawiedliwość.

Tekst, który ukazał się na stronie www.epiotrkow.pl w dniu 9 listopada 2013
"Finanse województwa są w tragicznym stanie"

Quote:

- Finanse naszego województwa są w tragicznym stanie, a sposób wydatkowania środków budżetowych wzbudza wiele wątpliwości - twierdzi Piotr Grabowski, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Wojewódzkim, członek komisji Budżetu i Finansów Sejmiku.
- Podejrzewam tutaj wręcz nielegalne finansowanie partii. Jestem autorem interpelacji w gminie Aleksandrów, gdzie wyliczyłem, że z 17 tysięcy, jakie dostało stowarzyszenie bardzo mocno związane z PSL na organizację Dnia Matki i Gwiazdki, to ponad 7 tysięcy były to koszty administracji. Na imprezę w sumie zostało przeznaczone niewiele. Takie wydatkowanie środków, to skandal - mówił Piotr Grabowski.

Województwo łódzkie jest na trzecim miejscu w kraju w rankingu zadłużenia.

(Strefa FM)

Wyjaśnienie

Poruszona w trakcie wywiadu problematyka finansów Województwa Łódzkiego miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców/podatników na narastający lawinowo problem zadłużenia województwa, połączony – według mojej subiektywnej opinii – z wyjątkowo niedbałym, nieefektywnym, wręcz patologicznym sposobem zarządzania i wydatkowania przez Zarząd Województwa środków budżetowych. Przytoczony przykład wydatkowania środków przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z Aleksandrowa, stanowi w moim przekonaniu modelowy przykład wspomnianej patologii. Na początku jednak kilka słów wyjaśnienia.

Jednym z inicjatorów powstania i aktywnym członkiem w/w lokalnego stowarzyszenia jest Pan Michał Małecki zatrudniony na etacie p/o Dyrektora Kancelarii Sejmiku Wojewódzkiego, oraz dodatkowo z ramienia PSL członek zarządu powiatu piotrkowskiego. W/w stowarzyszenie, pomimo swojego krótkiego okresu istnienia (powstało w połowie 2011-go roku) pozyskało łącznie w ciągu dwóch lat blisko 70 tys. zł dotacji z budżetu wojewódzkiego (dokładnie 42tys zł w roku 2012-tym i 26,7tys zł w roku 2013-tym). Jak na tak „młodą” organizację skuteczność zaiste imponująca. Nie wiem czy ową skuteczność w pozyskiwaniu środków wojewódzkich przypisać osobie Pana p/o Dyrektora Małeckiego, czy nadzwyczajnym walorom reprezentowanym przez Stowarzyszenie? Intuicja i doświadczenie samorządowe podpowiada mi raczej to pierwsze. Jednak nie to jest istotą rzeczy, lecz sposób wydatkowania uzyskanych środków. W swojej interpelacji poprosiłem o szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania uzyskanych środków budżetowych. Uzyskana odpowiedź budzi, moim zdaniem, daleko idące wątpliwości.

Spośród uzyskanych dotacji Stowarzyszenie uzyskało w 2012roku - wspomniane w publikacji na stronie www.epiotrkow.pl - 17 tys. złotych na zadanie publiczne pt. ”Organizacja Dnia Matki oraz Gwiazdki Wigilijnej dla Dzieci”, to bardzo chwalebne, jak najbardziej słuszne, ale no właśnie jest pewne ale. W tym miejscu pozwolę sobie dokładnie zacytować odpowiedź jaką uzyskałem na moja interpelację:
….”Na podstawie załączonych do sprawozdania dokumentów wiadomo, że z otrzymanych dotacji zostały zakupione paczki ze słodyczami w liczbie 150 sztuk, oraz koce w liczbie 20. Słodycze zostały przekazane 150 dzieciom podczas gwiazdki wigilijnej w dniu 07.12.2012r. Koce były przekazane matkom w dniu 10.06.2012r. w związku z organizacją „Dnia Matki”. Dodatkowo z dotacji zgodnie z umową dotacyjną i załącznikami do umowy zostały poniesione następujące koszty:
1. Pokryto koszty merytoryczne zadania w tym:
- wynagrodzenie zespołów - 1600zł (z kwoty tej pokryto koszty oprawy artystycznej obu imprez)
- wynagrodzenie konferansjera – 1700 zł (wydatek obejmował prowadzenie dwóch imprez z okazji Dnia Matki i z okazji Gwiazdki)
2. pokryto koszty obsługi zadania, w tym:
- obsługa administracyjna – 800zł
- obsługa księgowa – 800 zł
3. pokryto koszty związane z promocją zadania w tym:
- plakaty – 1199,62 zł,
- ogłoszenia prasowe – 999,65zł
Kolejny przykład racjonalnego wydatkowania dotacji budżetowych przez „Jesteśmy Razem”
W roku 2012-tym Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 12tys zł na zadanie pn. „Spływ kajakowy Pilicą – jako forma turystyki aktywnej”.
A oto rozliczenie owej aktywnej imprezy:
….”W ramach zadania przeprowadzono:
- spływ kajakowy (23.06.2012 dla 40 osób) - rzeką Pilicą – Przedbórz – Łęg Ręczyński (20km)
- seminarium (24.06.2012 dla 40 osób) – temat seminarium: walory turystyczne Województwa Łódzkiego (dwóch prelegentów i film)
- wydano folder (lipiec) prezentujący walory rzeki Pilicy.
Z dotacji sfinansowano:
- wynagrodzenie prelegentów – 1000zł
- zakwaterowanie uczestników – 1600zł
- wyżywienie uczestników – 2400zł
- wynajęcie sprzętu, transport uczestników oraz kajaków, wynajęcie instruktorów – 3600zł
- obsługa administracyjna – 700zł
- obsługa księgowa – 500zł
- opracowanie i wydanie folderu – 1200zł
- promocja (plakaty, ogłoszenia w prasie) – 1000zł
- Łącznie 12tys zł.

W roku 2013-tym Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” za dotację w wysokości 12,7tys zł zrealizowało zadanie pt. „Spływ kajakowy Pilicą – jako forma turystyki aktywnej”, czyli identyczne jak w roku ubiegłym, wydając również pieniądze na foldery, obsługę administracyjną i księgową, promocję itp.
Przedstawiłem Państwu/Podatnikom suche fakty (ich wiarygodność możecie Państwo/Podatnicy sprawdzić na stronie internetowej lodzkie.pl zakładka interpelacje – Piotr Grabowski).
Do indywidualnej oceny i refleksji każdego z Państwa/Podatników zostawiam odpowiedź na pytanie czy to jest efektywne, racjonalne wydatkowanie środków publicznych?

Moja subiektywna ocena brzmi nie!! W sytuacji, kiedy według ostatnich danych mamy w Polsce ponad 14% rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa, fundowanie za 17 tysięcy złotych 150 paczek ze słodyczami i 20 kocy jest w mojej opinii kpiną z ludzi rzeczywiście potrzebujących pomocy. To jest przedmiotowe traktowanie ludzi biednych i przypomina „rzucanie okruchów z pańskiego stołu” przez pozbawionych skrupułów aparatczyków wygodnie rozpartych na jednym lub kilku publicznych (opłacanych z budżetu) etatach.

Z poważaniem
Piotr Grabowski
Radny SWŁ – Klub Prawo i Sprawiedliwość

19 listopada 2013

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

Finanse dla naszych!

portret użytkownika Monika B

A cóż to za Stowarzyszenie z Aleksandrowa "Jesteśmy razem", które w/g moich obliczeń wydało bez uzasadnuienia kwotę 7098 zł. Są to wydatki na Zespół 1600 zł (rozumiem śpiewająco - grający), jakby nie można było wykorzystać dziecięce śpiewanie, wszak dzieci mamy zdolne. Był tam również konferanjer za 1700 zł, jakby nie mógł być nim przewodniczący Stowarzyszenia, była obsługa administracyjno - księgowa za 1600 zł, czyżby nie było żadnego działacza potrafiącego policzyć do 20? Były plakaty i ogłoszenia prasowe za ponad 2200 zł a wystarczyło poprosić księdza aby ogłosił tę "wielką" imprezę w kościele. Prezenty kosztowały więc niecałe 10.000 zł a tzw. obsługa 7100 zł co stanowi ponad 42% otrzymanych pieniędzy od podatników. Myślę, że to był wydatek na reklamę polityków rządzących z PSL w Aleksandrowie. Wstyd!
Otrzymano również 12000 zł na organizację spływu kajakowego. Zapłacono z kasy województwa 1000 zł dla prelegentów, a ja mówię na drobne wydatki dla imprezowiczów o określonej proweniencji. Wydano na obsługę administracyjno- księgową 1200 zł, bo biurokraci też tam byli. Wydano na plakaty i foldery aż 2200 zł, bo nie mogło się obyć bez reklamy psl - u. Było też wyżywienie za 2400 zł. To wszystko zapłacił podatnik. Oni byli i są razem, ale bez tych dla których coś tam zorganizowali!

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.