Skip to main content

Marsz Rotmistrza 2012

portret użytkownika witold k
marsz.jpg


Apel o ponowną mobilizację Piotrkowian w spr. zorganizowania, po raz trzeci, w naszym Mieście, Marszu dla Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zwracam się z Apelem do wszystkich: Członków Komitetu Organizacyjnego „Marszu dla Rotmistrza 2011” do: instytucji, osób, organizacji, stowarzyszeń, środków masowego przekazu, ludzi dobrej woli - o ponowną mobilizację, efektem której będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 13 maja 2012 kolejnego „Marszu dla Rotmistrza”.

Pewne wyjaśnienie, przypomnienie.

Portal trybunalscy.pl jest uczestnikiem ogólnopolskiej społecznej akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki") jako szef – główny promotor istniejącego już szósty rok interaktywnego portalu, przyjąłem (2010) zaproponowaną mi funkcję Pełnomocnika Fundacji Paradis Judaeorum ds. akcji. Do najważniejszego swojego obowiązku zaliczam dopilnowanie autentycznej społeczności Akcji. Atmosfery, w której istnieje pełna dobrowolność i równoprawność podmiotów deklarujących zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego „Marszu dla Rotmistrza” - jako nowej, oczekiwanej formy pracy u podstaw – współpracy wielu w jednym celu...

Należy z pokorą odnotować, że piotrkowski Marsz z 2011, pozytywnie wyróżnia się ze wszystkich, jakie odbyły się w Polsce i Europie, właśnie ze względu na ilość i różnorodność podmiotów uczestniczących w naszym piotrkowskim Marszu.

Zapraszam do odnowienia: członkostwa w grupie tematycznej, pobudzania aktywności poszczególnych środowisk i deklaracji udziału w ewentualnym spotkaniu roboczym.

Z poważaniem,

Witold Kowalczyk
Pełnomocnik Fundacji Paradis Judaeorum
ds. akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki")

Powiązane:
Słowo Moderatora "Marszu dla Rotmistrza 2011"

23 stycznia 2012

3.666665
Ocena: 3.7 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak