Skip to main content

Leon Mieczysław Kropidłowski – życiorys

portret użytkownika ewakitta

Mgr Leon Mieczysław Kropidłowski – Życiorys
(7.VI.1913r. – 7. I. 2005r.)

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Urodził się 7.VI.1913 roku, w rodzinie pracownika PKP.

Ukończył szkołę powszechną, a następnie 30.VI.1932r. Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. W tym samym roku wstępuje na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiując jednocześnie filologię polską i romańską.
UJ ukończył w 1939 roku, jednak wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu na ukończenie pracy dyplomowej, którą zrobił po wojnie.

Podczas okupacji hitlerowskiej od 1.X.1939r. do 15.XI.1939r. pracował jako nauczyciel w Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum w Piotrkowie Tryb. Następnie udzielał się aktywnie w Zorganizowanym Tajnym Nauczaniu na terenie Bogusławic i Piotrkowa Tryb. do 1.IX.1942r.

W 1942r. został skierowany na przymusowe roboty przy naprawie drog w powiecie Piotrkowskim, gdzie pracuje do 1944r.

W 1943r. wstępuje w związek małżeński z Maria Olejniczak, z którą miał troje dzieci, dwóch synów -Jerzego i Sławomira oraz córkę Ewę.

Po wyzwoleniu Piotrkowa Tryb. w 18.I.1945 spod okupacji hitlerowskiej przystępuje do pracy od 1.II.1945r. do 30.VI.1945r. następnie od 1.X.1945r. do 30.VI.1948r. naucza w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Piotrkowie Tryb.

W dn. 20.VII.1945r. obronił pracę magisterską u prof. Stanisława Pigonia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł pracy:. “Ignacy Dąbrowski – zycie i tworczosc”. Otrzymał tytul mgr. filozofii. Byl uczniem wybitnych profesorów: prof. Ignacgo Chrzanowskiego oraz prof. Stanisława Pigonia. Profesor Ignacy Chrzanowski byl również nauczycielem Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II.

Od 1.IX.1945r. do 30.VI.1951r. uczył w Państwowym Liceum Handlowym w Piotrkowie Tryb.

Od 1.IX.1948r. do 30.VI.1951r. uczył w Gimnazjum Przemysłowym Hutnictwa Szkła w Piotrkowie Tryb. jako nauczyciel języka polskiego.

Od listopada 1950r. do maja 1951r. pełni obowiązki Dyrektora tej szkoły zastępując na tym stanowisku wielce zasłużonego dla Przemysłu Szklarskiego Dyr. mgr inz.Aleksandra Dobrzanskiego, który w tym czasie został powołany na stanowisko Dyr. Biura Projektów Przemysłu Szklarskiego w Wołominie pod Warszawa.

Pan Aleksander Dobrzanski zasłużył się dla Przemysłu Szklarskiego w Polsce tworząc zręby nowoczesnego hutnictwa szkła

W 1951r. Gimnazjum Przemysłu Hutnictwa Szkła zostało przeniesione do Wołomina i przemianowane na Technikum Przemysłu Szklarskiego. W maju 1951r. Dyrektorem tej szkoły został mianowany Aleksander Dobrzanski.

Na skutek podjętej decyzji w listopadzie 1948r. przez Centralny Zarząd Przemysłu Mineralnego w Warszawie o przeniesieniu Gimnazjum Przemysłowego Hutnictwa Szkła do Wołomina, nastąpiło zapotrzebowanie na nową szkołę szklarską w Piotrkowie Tryb.

W związku z powyższym Centralny Zarząd Szkolnictwa Zawodowego powierza Leonowi Kropidłowskiemu zorganizowanie Zasadniczej Szkoły Szklarskiej. Działając na podstawie uprawnień Centralnego Zarządu Szkolnictwa Zawodowego Leon Kropidłowski w roku 1948 zorganizował pierwszą w Polsce Zasadnicza Szkołę Szklarską w Piotrkowie Tryb., dla której opracował wraz z Komisją programy nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Był wieloletnim dyrektorem tej szkoły począwszy od 1.VIII.1951r. do 1956r.

W latach 1956 do 1962 byl V-ce Dyr. Technikum Przemysłu Szklarskiego w Piotrkowie Tryb.

W 1956 Technikum Przemysłu Szklarskiego przejeło organizacyjnie Zasadnicza Szkołe Szklarska przy ul: Dabrowskiego 13 wraz z internatem.
Mgr. Leon Kropidłowski będący w tym czasie Dyr. Zasadniczej Szkoły Szklarskiej został v-ce Dyrektorem połączonych jednostek.

W 1957r. Zasadnicza Szkoła Met - Elekt. z Pasażu Rudowskiego wchodzi wraz z swoimi warsztatami w skład nowo powstałego Zespołu Szkół Zawodowych Nr.1. Tak wiec przy ul. Roosevelta zgrupowano 3 jednostki szkolne:

  • Technikum Przemysłu Szklarskiego
  • Zasadnicza Szkoła Szklarska
  • Zasadnicza Szkoła Met - Elekt.

W 1959r. uruchomiono w Zespole Szkół Zawodowych Nr.1 Państwową Szkołę Techniczna dla absolwentów liceów oraz Technikum Wieczorowe dla pracujących.

Od 1962r. po odejściu dotychczasowego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr.1 Jerzego Wachnika do pracy w Kuratorium Oświaty w Lodzi, Leon Kropidłowski zostaje mianowany Dyrektorem Zespołu Szkoł Zawodowych Nr.1 Funkcje Dyrektora szkoly sprawuje do roku 1971. Obecna nazwa szkoly: Zespol Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Piotrkowie Tryb.

W roku szkolnym 1971/72 zostaje Dyrektorem Technikum Odziezowego w Piotrkowie Tryb.
W 1974r. polaczono szkoły zawodowe w jeden zespoł tzw. Zespol Szkoł Zawodowych Nr.2, ktorego był dyrektorem do roku 1976. Obecna nazwa: Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr.6 w Piotrkowie Tryb.

Leon Kropidłowski pracujac na stanowisku zastepcy Dyrektora Technikum Przemysłu Szklarskiego nastepnie Dyrektora Zespołu Szkoł Zawodowych Nr.1 w Piotrkowie Tryb. (znanego obecnie z nazwy TEPEESU) a obecnie Zespolu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr.1 - poswiecił tej szkole 15 najbardziej aktywnych lat zycia.

Bral czynny udział w opracowaniu programow nauczania zreformowanej szkoły zawodowej, jako jeden z autorow i recenzentow Komisji Programowych powołanych przez Ministerstwo Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego.

Podczas jego kadencji szkoła posiadala 2 internaty mieszczace się w 2-pietrowych budynkach posiadajace 360 miejsc, pracownie przedmiotowe: fizyki, chemii, rysunku tech., automatyki. W szkole miescila się takze duza dobrze wyposazona biblioteka, działała preznie Szkolna Orkiestra Deta, a takze 2 szkolne kluby piłki
recznej i siatkowej.

Szkoła posiadała własne Warsztaty Mech - Elekt. nalezace do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Warsztaty w Hucie Szkła Hortensja nalezace do Zasadniczej Szkoły Szklarskiej. Nalezy wspomniec o wyasfaltowanym dziedzincu szkolnym zamienionym w teren gier sportowych, było to wszystko mozliwe dzieki dobrej wspołpracy z nauczycielami wychowania fizycznego - Karolem Goleniewskim oraz Zbigniewem Jaczniakowskim, ktorzy takze zorganizowali klub pilki siatkowej i koszykowej osiagajac spektakularne wyniki w spotkaniach z klubami zawodowymi.

Pomimo intensywnej pracy w Zespole Szkoł Zawodowych Nr.1, ktory posiadał złozona strukture organizacyjna (6 – specjalizacji zawodowych, 32 oddzialy, 1100 uczniow oraz 98 nauczycieli), Leon Kropidłowski byl zaangazowany w pracach Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb., organizował pierwsze po wyzwoleniu zespoły sportowe w Piotrkowie Tryb. Byl członkiem Zarzadu Piotrkowskiego Podokregu Pilki Recznej, pracował takze spolecznie w ZKS “Concordia”. Zorganizowal pierwszy po wojnie zespoł piłki recznej i siatkowej “Sparta”, w ktorym wychowali się pierwsi w Piotrkowie Tryb. dzialacze sportowi, tacy jak: Gniewaszewski, Horon, Wrobel,
Kolakowski, Urbanek i inni.

Bedac Dyrektorem Zespołu Szkoł Zawodowych Nr.1, w okresach wakacyjnych, podejmwał się kierownictwa kolonii letnich nad morzem i w gorach dzieci pracownikow piotrkowskiej Huty Szkla “Hortensja” i “Kara” oraz Zakładu “Sigmatex”.

Przez szereg lat był członkiem zarządu a następnie z-ca prezesa Oddziału piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez ponad 10 lat pełnił funkcje prezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Będac na emeryturze przez szereg lat był prezesem Koła Związek Kombatantow Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Wiezniow Politycznych w Piotrkowie Tryb.

25 marca 2006 (rok po śmierci s.p.Leona Kropidłowskiego - 7 styczeń 2005) szkoła, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Piotrkowie Tryb. obchodzi Jubileusz 60-lecia. W jubileuszowym przedstawieniu historii szkoły - na jej stronie internetowej Jubileusz 60-lecia, zupełnie został pominięty wieloletni Dyrektor tej szkoły, Leon Kropidłowski.

Wybrane zdjęcia:

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Gimnazjum imienia Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. Rok 1932 matura drugi z prawej Leon Kropidłowski.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Leon Kropidłowski okres studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zjecie z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pierwszy z prawej Leon Kropidłowski.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zdjęcie z okresu studiów Leon Kropidłowski czwarty od lewej.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Pierwsze dni wolności, okolicznościowe przemówienie Leona Kropidłowskiego.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Piotrkowie Tryb. Ulica Roosevelta 1.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Leon Kropidłowski obok Jerzego Wachnika pośrodku grupy.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zdjęcie z okresu pracy w TPSz. Leon Kropidłowski pierwszy z lewej.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Wraz ze szkolnym zespołem sportowym. Miedzy innymi Ratajczyk i Ostrowski. Leon Kropidłowski czwarty od lewej.

Rok 1951 drugi z lewej Leon Kropidłowski.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zdjecie z okresu pracy w TPSz.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Zdjecie z okresu pracy w TPSz.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Leon Kropidłowski (pierwszy z prawej) wraz z młodzieza z TPSz na obozie letnim, Zakopane rok 1971.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Leon Kropidłowski na koloniach letnich z młodzieza w Dziwnowie.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Leon Kropidłowski z młodzieza francuska na koloniach we Francji.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Pazdziernik 1992 nad Niagara Falls Kanada.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Kwestionariusz osobowy Leona Kropidłowskiego.

Kliknij by zobaczyc powiekszone zdjecie

Ostatnia strona rękopisu Leona Kropidłowskiego przygotowana na 60-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Piotrkowie Tryb.
(Napisany 10 miesięcy przed śmiercią.)

Pragnąc dać wyraz prawdzie historycznej dla byłych, obecnych i przyszłych wychowanków tej szkoły został opracowany powyższy materiał.

Przygotowano na podstawie dostępnych dokumentów m.in. kwestionariuszy osobowych, życiorysów, danych z archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i wspomnień-rękopisów Leona Kropidłowskiego oraz zdjęć z albumu rodzinnego.

Toronto dn. 07.01.2012

Pamięci mojego Ojca,
Ewa Kitta (Kropidłowska)

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak

Tekst

portret użytkownika ewakitta

Na poczatku tekstu byl blad, zostal poprawiony.

Wspomnienie

portret użytkownika Marek

Wspomnienie Pana Dyr. Kropidłowskiego.

Rozpocząłem naukę w TPS po konkursowych egzaminach wstępnych. Chętnych chłopaków do nauki w klasach typowo męskich było dużo, 4-5 na jedno miejsce. Pan Kropidłowski pracował 2-gi rok jako Dyrektor. Zwrócił uwagę niezwykle taktownym traktowaniem innych. Było to ważne w szkole, gdzie notowano rękoczyny nauczycieli zawodu w stosunku do uczniów (w Zasadniczej Szkole Zawodowej). N/n życiorys ukazał się z podobnych pobudek jak moje 1-4\ artykuły zatytułowane „Przedwojenna historia szkoły -..”. W roku 2006 odbyła się wspaniała uroczystość jubileuszowa, na której wręczono wysokie odznaczenia zasłużonym dla szkoły. Takie uroczystości są piękne. Jednak w imię prawdy postanowiłem wykazać w w/w artykułach niestaranność Organizatorów i przyczynienie się do wypaczenia historii. Tekst życiorysu, też zawiera sformułowanie pewnego protestu.

Większość uczestników „Jubileuszu 60-cio lecia” milczy. Otrzymałem jedynie prywatny list, w którym posądzony zostałem o „ nagonkę na czerwonych ”. Czy nikogo z setek Czytelników nie poruszyła historia „Tablicy Pamiątkowej”?

Czy treść przemówienia dyr. Józefa Andysza wygłoszonego na terenie szkoły w 1938 roku nie porusza serc Czytelników?. Brak reakcji jest
przygnębiający!

Życiorys tutaj zamieszczony nie informuje, że Technikum Przemysłu Szklarskiego miało patrona. Na moim Świadectwie Maturalnym widnieje pieczęć : TPS im. Franciszka Zubrzyckiego. Był to okres niesamowitej indoktrynacji niezależnie od faktu, że na zawsze pozostanie pięknym okresem naszej młodości.

Pani Ewa w życiorysie nie wspomniała o brutalności tamtych czasów. Drugą szkołę, której dyrektorem został Pan Kropidłowski, wyrzucono z zajmowanego budynku. Szkoła przez wiele lat była rozproszona. Budynek zajął aparat represji – Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej. Do starej siedziby na Krakowskim Przedmieściu 36 szkoła powróciła dopiero w 1981roku.

Z wyrazami szacunku
Marek
http://www.trybunalscy.pl/node/4479

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.