Skip to main content

Kult kłamstwa

portret użytkownika Tadeusz

Pierwszym celem ataku na Naród, by go łatwiej opanować, jest atak (to bardzo istotne) na odwiecznie obowiązujący w danym Narodzie system wartości. Pozbawia się poczucia własnej godności, pomniejsza i ośmiesza osiągnięcia przodków, odrzuca się historię, przekonuje o ogólnej niemożności uczynienia czegokolwiek z własnej inicjatywy. Mocą wszystkich dostępnych środków promuje się to co dziś widzimy: eutanazję, kochających inaczej, model „rodziny” dwa plus jeden plus pies itp. W sposób zamierzony atakuje się prawdziwą rodzinę, która zawsze jest źródłem oparcia, siły i budzenia świadomości jednostki w ewentualnym późniejszym oporze. Niszcząc gospodarkę, burzy się podstawy egzystencji ekonomicznej rodziny. Uderza się w naukę i kulturę. Najłatwiej steruje się ludźmi niewykształconymi, o niskiej kulturze i świadomości, więc konsekwentnie ogranicza się dostęp do wiedzy – obniża poziom wychowania i nauczania w szkołach. Doprowadza się do zubożenia środowiska naukowe, badawcze i twórcze.

Każde państwo powinno mieć właściwe siły by móc bronić swoich obywateli i siebie. Na poziomie państwa winne to robić odpowiednie służby jak np. kontrwywiad, ale po roku 1989 nie spełniają zadań do jakich zostały powołane. Musimy mieć rząd, który wreszcie zajmie się ważnymi sprawami - ustawi wszystko na właściwe tory i stawi skuteczny odpór obcej agenturze, która obecnie bezkarnie „wędruje” po Polsce, tam gdzie tylko zechce.

Na poziomie obowiązującego prawa oraz panującego w Polsce kultu kłamstwa, nasze możliwości obrony w zasadzie są niewielkie. Kłamstwo stało się sposobem w walce wyborczej nawet o najwyższe stanowiska w państwie. Kłamie premier, kłamią posłowie, tzw. „autorytety” plotą bzdury, kłamią zależne media gdzie każde kłamstwo uchodzi na sucho jako „inteligentne oszczerstwo”, kłamstwem wypełniona jest polityka społeczna. To m.in. jest powodem, że Polska stała się istnym morzem nienaprawionych krzywd!

W sytuacji gdy nie obowiązują żadne bariery prawne, które by taki stan eliminowały, nabiera istotnego znaczenia indywidualny opór przeciw zalewowi kłamstwa i krzywdy. Opór ten można budować przede wszystkim na szeroko pojętym kulcie prawdy i wiedzy, którą należy szerzyć gdzie się da i jak się da. Potrzebna też jest wiedza o sobie i inteligentnym przeciwniku. Naszą najskuteczniejszą bronią jest powrót do podstawowego porządku moralnego opartego na odwiecznych wartościach płynących z Dekalogu, który każdemu daje możliwość natychmiastowego rozpoznania manipulacji.
Wiarygodność informacji sprawdza się w oparciu o posiadaną wiedzę, wiarygodność wiedzy sprawdza się w oparciu o przestrzegane zasady moralne, wiarygodność zasad moralnych sprawdza się w oparciu o Dekalog.
Teraz już będzie łatwiej poznać różnej maści dobrych doradców. Broniąc się przed nimi - bronimy Polski.

Tadeusz Dudkiewicz

grudzień 2011

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak