Skip to main content

Dołącz do modlitwy za Ojczyznę!

portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich
ojczyzna.jpg

Mimo upływu 20 lat od upadku Imperium Sowieckiego, Polska nadal nie kroczy po drodze wierności Ewangelii. Zamiast stać się przykładem nowoczesnego katolickiego państwa, powiela błędy dechrystianizującej się Europy. Ostatnie dwie dekady dziejów Polski wskazują, że kryzys, w jaki popada nasza Ojczyzna, może być przezwyciężony tylko za pomocą Łaski Bożej. Prośmy więc o nią, modląc się na różańcu w intencji odrodzenia naszego kraju.

Krucjata Różańcowa w Polsce

15 czerwca 2011 ruszyła Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Obecnie liczba zarejestrowanych modlących się przekracza tysiąc osób.

Zaangażowanie w Krucjatę sprowadza się do odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Jesteś gotów? Podpisz zobowiązanie do udziału w Krucjacie i wyślij je na adres sekretariatu akcji (adres na stronie krucjatarozancowazaojczyzne.pl), który zlicza osoby przystępujące do modlitwy za Ojczyznę. Można także wspierać dzieło Krucjaty poprzez post, duchowe ofiary oraz zamawianie Mszy Świętych za Ojczyznę.

Deklarację przyłączenia się do modlitwy można pobrać ze strony:

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/pdf/ulotka_krucjata_male.pdf

Przykład idzie z Węgier

Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyźnie, nie wydarzyły się same z siebie. Oni je sobie wymodlili.

W czasach komunizmu mieli wielkiego prymasa, który za swój sprzeciw wobec ujarzmienia i dechrystianizacji kraju musiał z niego uciekać. Wtedy napisał, że Węgry będą uratowane przez Różaniec. Jeśli choć 10% narodu będzie codziennie odmawiać różaniec za Ojczyznę, ratunek przyjdzie z pewnością.

Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej” i wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać. Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa swego wielkiego poprzednika i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.

Cztery lata trwało zanim 10% społeczeństwa przyłączyło się do codziennej modlitwy za Ojczyznę, nim dwa miliony Węgrów przystąpiło do Krucjaty Różańcowej w Jej Intencji.

Teraz czas na Polskę!

15 czerwca 2011 ruszyła Krucjata Różańcowa za naszą Ojczyznę. Każdy z nas może do niej dołączyć. Akcja modlitewna zyskała wsparcie Kościoła. Podczas obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze trzech polskich biskupów podpisało deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Dołącz do modlitwy za Ojczyznę! Podpisz deklarację! Szczegóły na stronie: krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Deklarację przyłączenia się do modlitwy można pobrać ze strony:

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/pdf/ulotka_krucjata_male.pdf

Zachęcamy do wysyłania do nas wszelkich uwag i sugestii dotyczących kształtu, czy też zawartości merytorycznej biuletynu - kontakt.

Pozdrawiamy serdecznie,
Redakcja Kuriera SKCh

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi (administrator danych) z siedzibą w Krakowie, ul. Augustiańska 28 w celu promocji i propagowania chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.

©2006 SKCh im. ks. Piotra Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków, e-mail: skch@piotrskarga.pl

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak