Skip to main content

Dekalog programowy dla Piotrkowian

Szanowni Wyborcy,

Niestety ale będę w mniejszości, bo chciałbym zaprezentować program, jaki planuję zrealizować, gdy zdobędę mandat radnego, a nie dokonać autoreklamy poprzez zeskanowanie ulotki wyborczej, jak czyni większość kandydatów.

Wybory samorządowe wiele różnią się od wyborów parlamentarnych. W wyborach do sejmu głosuje się na partię polityczną, bo żaden z miejscowych i bliskich naszemu sercu kandydatów nie jest w stanie pokonać pierwszego na liście kandydata namaszczonego przez partię. W tych wyborach jest jednak inaczej i powinniśmy głosować na konkretne osoby i programy, które chcą zrealizować.

Oto program, który mam nadzieję wcielić w życie w następnej kadencji rady miasta.

1. W naszym mieście są dwa szpitale: jeden wojewódzki, finansowany przez samorząd województwa, drugi finansowany przez powiat. Niestety żaden z nich do miasta nie należy, a leczą się w nim głównie piotrkowianie. Chciałbym zmienić tę kolej rzeczy. Gdyby były dofinansowywane z budżetu miasta, rywalizowałyby ze sobą, jak również się uzupełniały na czym skorzystałby tylko pacjent

2. Wprowadzenie poprzez portale miejskie kompleksowej informacji o funkcjonowaniu piotrkowskiej służby zdrowia: godziny dyżurów, badań profilaktycznych, bezpłatne porady, akcje krwiodawstwa

3. Wykorzystanie terenów lotniska pod imprezy masowe. Radni muszą lobbować na rzecz takich imprez bo same do Piotrkowa nie przyjdą

4. Wprowadzenie do szkół profilaktyki zdrowotnej oraz przywrócenie dyżurów pielęgniarek

5. Stworzenie w świetlicach szkolnych warunków, by dzieci mogły tam odrabiać lekcje i zostawić książki. Niestety, ale dzieci często dźwigają ciężar w postaci książek znacznie przekraczający ich możliwości i w ten sposób uszkadzają kręgosłup, a można by dzięki takiemu rozwiązaniu załatwić ten problem

6. Promocja naszego miasta poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego festiwalu kulturowego, który stanie się sztandarową piotrkowską imprezą kulturalną, pozytywnie wyróżniającą nasze miasto oraz rozpoznawalną w kraju i za granicą

7. Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych. Ścieżki w Piotrkowie budowane są w sposób przypadkowy, chaotyczny i fragmentaryczny, a ich powstanie nie jest elementem kompleksowej wizji, lecz uzależnione jest od aktualnego remontu, czy budowy nowych dróg. Ideą jest, aby poprzez całościowy system ścieżek "przybliżyć piotrkowianom" tereny rekreacyjne. Połączyć osiedla pełniące funkcję sypialni z lasami okalającymi miasto oraz poszczególne osiedla ze sobą.

8. Kontynuacja budowy obwodnicy południowo-zachodniej Piotrkowa. Niezwłoczne jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy obwodnicy, odciążającej ruch w mieście i uwalniającej nowe tereny pod inwestycje

9. Promowanie terenów inwestycyjnych, poprzez organizowanie np. Targów Inwestycyjnych. Należy zmienić lub rozszerzyć współpracę z miastami partnerskimi, których trzeba zainteresować terenami inwestycyjnymi. Współpraca z tymi miastami nie może być tylko okazjonalna, lecz przede wszystkim korzystna w zakresie gospodarczym. Jednocześnie należy wspierać działania dla istniejących już terenów inwestycyjnych, tworząc im warunki zwiększające zakres działalności poprzez działania korporacyjne z innymi firmami, również spoza miasta

10. Program "Rewitalizacja dla piotrkowskich kamienic". Program wzorowany jest na rozwiązaniach z Wrocławia. Powinien być realizowany równocześnie z budownictwem komunalnym. Polega on na remoncie z budżetu miasta kilku kamienic rocznie, które stanowią własność miejską, a ich stan pozwala na kompleksową rewitalizację.

To jest programowy dekalog, który chciałbym jako radny wprowadzić, a czy mi się to uda, zależy w dużej mierze od Was Szanowni Wyborcy. jeśli utożsamiacie się z moim programem wyborczym proszę o Wasz głos:

Sebastian Żerek, okręg 4, lista 19, pozycja 12 ostatnia

W razie jakichś pytań i sugestii służę pomocą pod numerem 517-492-965

Z poważaniem
Sebastian Żerek

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak