Skip to main content

Konwencja Samorządowa z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

polska_flaga01.jpg

Szanowni Państwo!

Nazywam się Piotr Masiarek. W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję na Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to miasto mojego urodzenia, mojej młodości, mojego dorosłego życia. Miasto o bogatych tradycjach historycznych. W Piotrkowie Trybunalskim na sejmie w 1496 roku skodyfikowano ustrój parlamentu polskiego, wydano przywileje dla stanu szlacheckiego, zwane statutami piotrkowskimi, to w Piotrkowie narodził się również parlament dwuizbowy. Można śmiało powiedzieć, że Piotrków jest kolebką parlamentaryzmu polskiego. Również w Piotrkowie Trybunalskim od XVI wieku aż do końca XVIII wieku odbywały się najważniejsze, niezależne od władzy królewskiej, pierwsze w Europie, sądy dawnej Rzeczypospolitej.

W 1867 roku przez Piotrków Trybunalski, przeprowadzono pierwszą w Polsce linię kolejową, zwaną warszawsko – wiedeńską. W latach 1915 – 1916 w Piotrkowie znalazła siedzibę Komenda Legionów Polskich i Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego. W latach II wojny światowej Piotrków był ważnym ośrodkiem konspiracyjnym Polski Podziemnej i był siedzibą Komendy Obwodu, Inspektoratu i Podokręgu Armii Krajowej. Jest to miasto rodzinne Stefana Grota – Roweckiego – legendarnego dowódcy Armii Krajowej.

Szanowni Państwo!

Piotrków Trybunalski to również stolica Okręgu Wyborczego nr 10, obejmującego powiaty: piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański, rawski, skierniewicki i tomaszowski.
Mam pełną świadomość, że być prezydentem takiego miasta jak Piotrków Trybunalski to wielka nobilitacja, ale i odpowiedzialność. Kocham to miasto i jego mieszkańców, liczę więc na to, że piotrkowianie będą mi pomagać w tym trudnym wspólnym zadaniu. Liczę na to, ze moja partia Prawo i Sprawiedliwość będzie ze mną na dobre i na złe. Tylko razem możemy przywrócić mojemu miastu dawną świetność i rangę, tylko razem możemy zbudować Ojczysty Dom bez draństwa, korupcji, nienawiści i krętactwa. Odrzućmy wszelką pychę, zło i prywatę i otwórzmy się na człowieka, na jego problemy, odbudujmy to co ginie i nauczmy się myśleć po polsku. To moje credo, to moje zadanie, to moje marzenie. Aby tak się stało trzeba wygrać najbliższe i kolejne wybory. Musimy być konsekwentni w swoich działaniach i „uprzątnąć dom ojczysty… z naszych grzechów, win przeklętych, niech będzie biedny, ale czysty” – tyle poeta.

A przed nami czas ciężkiej pracy, ale myślę że również sukcesów. To już widać, bo od 2005 roku sukcesywnie notujemy w naszym Okręgu Wyborczym systematyczny wzrost poparcia dla programu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, ze w 2005 roku z tego Okręgu wywodziło się 3 posłów i 1 senator, natomiast w 2007 roku zdobyliśmy 4 mandaty poselskie i 2 senatorskie – czyli wszystkie możliwe do zdobycia. W 2010 roku w wyborach prezydenckich w naszym Okręgu wyborczym zwyciężył pan Jarosław Kaczyński, zdobywając około 51% głosów poparcia. To w Piotrkowie Trybunalskim powstał pierwszy w Polsce Obywatelski Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, który zebrał ponad 12 tysięcy podpisów poparcia.

Musimy razem zrealizować ogłoszone samorządowe zasady Prawa i Sprawiedliwości, które zapewnią wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwo osobiste, możliwość korzystania z wolności gospodarczej i publicznej, korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, opieki nad rodziną i osobami starszymi, zapewnią na odpowiednim poziomie edukację i kulturę, wyrównają szanse życiowe mieszkańców wsi i miast. Te zasady są integralną częścią programu samorządowego Prawa i Sprawiedliwości na lata 2010 – 2014 i należy je z należytą starannością zrealizować.

Piotrkowianie to wspaniali ludzie, którzy nieraz udowodnili, że potrafią stawić czoła przeciwnościom losu i dokonać dobrych wyborów. Żyjemy w wolnym kraju i wszyscy razem mamy ten dar wolności pielęgnować. I dlatego jako kandydat na Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego pragnę oprzeć swój program rządzenia na trzech podstawowych filarach:
1.Piotrków przyjazny obywatelom w którym każdy poczuje się bezpiecznie i dobrze.
2.Chcę aby obywatele Piotrkowa Trybunalskiego mogli realizować swoje marzenia i ambicje w ramach obowiązującego prawa tak, aby każda rodzina była szczęśliwa.
3.Pragnę aby Urząd Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, był wrażliwy na problemy społeczne mieszkańców, którzy są słabiej sytuowani.

Szanowni Państwo!
Bądźmy razem – Piotrków jest najważniejszy! - to hasło wyborcze, które pragnę zrealizować.

Moim pragnieniem zawsze było, aby Piotrków był silnym i nowoczesnym miastem w naszym regionie. Taki Piotrków chcę budować razem z mieszkańcami Piotrkowa. Jako prezydent będę to czynił w poczuciu odpowiedzialności i pokory, bo taki jestem, bo kocham to miasto i pragnę by było piękne, nowoczesne i przyjazne ludziom.

Piotr Masiarek - wystąpienie podczas Konwencji Samorządowej

Łódź, 6 listopada 2010

Powiązane

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak