Skip to main content

Pan Bronisław Komorowski

portret użytkownika Zenon
Komorowski.jpg

Pan Bronisław Komorowski
p.o. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu
kandydat na Prezydenta Polski.

Panie Komorowski odpowiedź, którą otrzymałem (BKI-14123333/10) na moje pismo (z dnia 22.04.2010) jest próbą cynicznego, wykrętnego, uniknięcia udzielenia odpowiedzi!...
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że jest Pan tylko Marszałkiem, nie pełni Pan obowiązków Prezydenta, ani nie jest Pan kandydatem na Prezydenta. Jako Marszałek tylko reprezentuje Pan Sejm oraz udziela Pan pomocy posłom w ich pracach parlamentarnych... Nie jest Pan nawet urzędnikiem... (Kodeks Postępowania Karnego nakłada na urzędników pewne obowiązki).

Pismo było adresowane do: pełniącego obowiązki Prezydenta, Marszałka Sejmu oraz do kandydata na Prezydenta, a odpowiedź (którą w Pana imieniu podpisał : Główny Specjalista – Mariusz Głodzik) jest od Marszałka Sejmu, którego działalność ogranicza się tylko i wyłącznie do prac w Sejmie!...(czyli stacje Radiowo – Telewizyjne od 1,5 m-ca oszukują na co dzień społeczeństwo polskie podając nieprawdę).

Nie udzielono nawet odpowiedzi na konkretne pytania, a samo pismo jest nie na temat, co teraz nie budzi mego zdziwienia ponieważ wynika z niego iż nie pełni Pan obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. (To jakim prawem próbuje Pan mianować szefa NBP?).

Ustawa zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 126 mówi, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej”, „czuwającym nad przestrzeganiem Konstytucji”.... i tych konstytucyjnych obowiązków od Pana oczekujemy...

Kodeks Postępowania Karnego też nakłada na Pana jako urzędnika państwowego obowiązki w chwili uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa!...

W piśmie do Pana opisałem dwa zapadłe w Sądzie wyroki. Porównanie tych wyroków jednoznacznie wykazuje zaprzeczenie konstytucyjnej równości wobec prawa, a Pan jako p.o. Prezydent podobno czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Sprzeczność wyroków sądowych z Konstytucją jest przestępstwem?... Nic nie może być sprzeczne z ustawą zasadniczą!- za co Pan odpowiada.

Uważamy, Polsce nie jest potrzebny Prezydent, który dopuszcza do łamania praw i zasad zapisanych w Konstytucji, do czego aktualnie za Pana wiedzą dochodzi!...

Zenon Dziadkowiec
Sekretarz Klubu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim

Do: wiadomości:
1. Media.
2. Organizacje społeczne.

31 maja 2010

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak