Skip to main content
ipn.jpg

APEL
uczestników antykomunistycznego Ruchu Oporu i NSZZ „Solidarność”
w obronie Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej jest zagrożony. Nowa ustawa o IPN forsowana przez Platformę Obywatelską uderza w samą istotę Instytutu, w jego niezależność, wiarygodność i gwarancje skutecznego ujawniania prawdy o czasach sowieckiego zniewolenia.
Działacze PO nie ukrywają, że dokonywane zmiany mają na celu odwołanie obecnego kierownictwa IPN oraz wyeliminowanie tych historyków, którzy w ubiegłych latach wykazali się solidnym warsztatem naukowym, obiektywizmem i niezależnością. Chodzi też o ochronę sztucznie wykreowanych elit III Rzeczpospolitej, o uniemożliwienie oczyszczenia życia publicznego z agentury, ukrycie prawdy o polskiej historii ostatnich 60 lat.
W tym celu wprowadza się zmiany, które :
- podporządkowują IPN rządowi i umożliwiają agenturze wpływ na wybór Prezesa oraz Rady Naukowej, która decydować będzie o kierunkach badań a także o polityce udostępniania akt. Prezes powoływany i odwoływany będzie przez zwykłą większość sejmową w oparciu o rekomendację nie podlegających lustracji historyków i prawników;
- umożliwiają b. funkcjonariuszom UB i SB oraz agentom swobodny dostęp do akt, które wytworzyli zwalczając opozycję. Dotychczas mieli oni dostęp do własnych akt personalnych, lecz nie do swoich meldunków i donosów na prześladowanych;
- zagrażają samemu istnieniu archiwaliów IPN poprzez nakaz udostępniania oryginałów także b. funkcjonariuszom i agentom.
Praktycznie oznacza to zniszczenie Instytutu i powstałej tam kadry niezależnych, młodych historyków, zagraża samemu istnieniu archiwaliów narażonych na kradzież ze strony dawnych ubeków a wreszcie likwiduje ustawę lustracyjną.
W ten sposób Platforma Obywatelska wspierana przez postkomunistyczne środowiska SLD i PSL likwiduje ważną, jedną z tak niewielu niezależnych instytucji polskiego życia publicznego.
W tej sytuacji, my, działacze antykomunistycznego Ruchu Oporu i NSZZ ‘Solidarność’ stwierdzamy, że się z tym nie pogodzimy i podejmiemy wszelkie możliwe działania w obronie IPN. Pamiętamy, że jednym z istotnych powodów naszej walki z komunizmem było zakłamanie tego systemu, cenzura i nieznośny fałsz życia publicznego.
Dzisiaj wszystko to powraca a bezcenna placówka przeciwstawiająca się dyktaturze kłamstwa i obłudy jest likwidowana. Niszczą ją ludzie, którzy zawdzięczają najwyższe stanowiska polityczne wysiłkowi i poświęceniu 'Solidarności', i którzy tak często na te ideały się powołują.
To przecież determinacja tych, którzy walczyli z komunizmem dała im stanowiska i urzędy. To cierpienia bitych, aresztowanych, internowanych, wyrzucanych z pracy i spychanych na margines, to siła dokonań i dziedzictwa „Solidarnosci”, największego ruchu społecznego i narodowego współczesnej Europy, pozwalają dzisiaj stanowić prawo Niepodległej Rzeczpospolitej. I dlatego Polacy mają prawo do prawdy o własnej historii, prawo, które teraz chce się im odebrać w tym Sejmie i tym Senacie, które wybieraliśmy z przekonaniem, że to najwyższa władza Polski niepodległej. Głosując za odebraniem Instytutowi Pamięci Narodowej niezależności posłowie i senatorowie stają się rzecznikami Polski duchowo zniewolonej, pozbawionej pamięci o własnej historii, niezdolnej do suwerennego działania.
Naczelną zasadą 'Solidarności' było przesłanie księdza Jerzego Popiełuszko: „działaj w prawdzie a zło dobrem zwyciężaj”. Uczynimy wszystko by nie pozwolić na powtórne zakłamywanie polskiej historii, na fałszowanie prawdy o walce o niepodległość, na zakładanie kagańca polskim historykom.
Jednoznacznie oświadczamy, iż tym wszystkim, którzy głosować będą za likwidacją IPN udzielamy votum nieufności. Żaden z tych posłów i senatorów nigdy już nie otrzyma naszego poparcia ani aprobaty. Będziemy dążyli do bojkotowania ich w życiu politycznym i piętnowania w opinii publicznej jako szkodników sprawy narodowej.
Apelujemy do wszystkich Polaków o wysyłanie listów na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej z apelem o niepodpisywanie nowej ustawy o IPN. Ufamy, że nasz protest okaże się skuteczny a wspólne działanie na rzecz prawdy w życiu publicznym i obrony przed terrorem kłamstwa przywróci obecność ideałów w imię których tak wielu Polaków było gotowych poświęcić życie.
Anna Walentynowicz, Antoni Macierewicz, Jan Olszewski, Piotr Naimski, Krzysztof Wyszkowski,

Lista do zbierania podpisów do pobrania w załączniku

Apel z listą osób popierających proszę przesyłać e-meilem: gp@prezydent.pl oraz antoni.macierewicz@sejm.pl

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Zbieranie podpisów pod

portret użytkownika Józef Wieczorek

Zbieranie podpisów pod Listem otwartym w sprawie nowelizacji ustawy o IPN –
http://lustronauki.wordpress.com/2010/03/22/protest-naukowcow-przeciwko-...
nadal jest otwarte.
W tej sprawie wczoraj odbyło się spotkanie u RPO (patrz info - na Lustro nauki) i jest niemal pewne, że nowelizacja znajdzie się przed Trybunalem Konstytucyjnym. Jeśli przegramy ten bój, to z twarzą, a to nie jest bez znaczenia !

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.