Skip to main content

Radio Maryja i TV Trwam u OO. Jezuitów

portret użytkownika śp Jan Książek

W poniedziałek 17.III. br. u OO. Jezuitów gościło Radio Maryja i TV Trwam. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18°° od powitania wygłoszonego przez jezuitę
O. Tadeusza Drozdowicza i odśpiewania modlitwy Anioł Pański do Matki Bożej Pocieszenia. Następnie Superior OO. Jezuitów O. Andrzej Lemiesz przedstawił historię świątyni i obrazu Matki Bożej Trybunalskiej. Obraz ten posiada korony pobłogosławione przez papieża Jana Pawła II (27.X.2004 r.), a nałożone przez Benedykta XVI na Placu Piłsudskiego w Warszawie (26.V.2006 r.). Jest to , jak do tej pory – podkreślił O. A. Lemiesz – jedyna koronacja obrazu Matki Bożej dokonana przez obecnego papieża. Najważniejsza uroczystość z ub. roku, to ogłoszenie 26. V., (w rocznicę koronacji), Matki Bożej Trybunalskiej Patronką parlamentarzystów.
Zespół „Gloria de Dios” przedstawił audycję słowno – muzyczną Maryja uczy nas wolności. Następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
O. Superiora A. Lemiesza. W koncelebrze uczestniczyli także O. Benedykt Cisoń – redemptorysta z Torunia, ks. dziekan Stanisław Socha, ks. dziekan Janusz Krakowiak – z dekanatu bełchatowskiego oraz inni piotrkowscy jezuici.
Na początku Mszy św. ks. S. Socha mówił o roli Radia Maryja i TV Trwam (które już po raz czwarty goszczą u OO. Jezuitów w Piotrkowie). Najważniejsza jest – podkreślił - nieustanna modlitwa Radia i TV wraz z jego słuchaczami. Ks. dziekan powitał wszystkich obecnych,
a wśród nich Urszulę Krupę, posłankę do Europarlamentu, Roberta Telusa, posła PiS
z Opoczna, a także prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, Krzysztofa Chojniaka.
Następnie, wyrażając wdzięczność O. Dyrektorowi Radia Maryja za obecność tych mediów w naszej świątyni, O. Andrzej Lemiesz stwierdził, że jest to jakby jego pożegnalna Msza św., ponieważ w maju br. zostanie przeniesiony na inną placówkę. Homilia wygłoszona przez
O. Superiora nawiązywała do odczytanej właśnie Ewangelii św. Była w niej scena z domu Marii, Marty i ich brata Łazarza, u których gościł Pan Jezus z Apostołami. Kiedy Maria wylała drogi olejek na stopy Pana Jezusa i wytarła je własnymi włosami, Judasz zapytał czy nie lepiej byłoby sprzedać ten olejek i rozdać pieniądze ubogim? Mówił tak, mając na myśli własną korzyść, bowiem podkradał pieniądze ze wspólnego trzosa Apostołów, będąc ich skarbnikiem. Dziś – powiedział O. Andrzej – nie chcą już rozliczać afer gospodarczych,
a przecież wielu było takich, którzy jak Judasz, coś zabrali dla siebie z publicznego majątku. Taka postawa okradania jest też w małżeństwach, kiedy dochodzi do konfliktów i rozwodów. Dzisiejszy świat – powiedział – idzie w kierunku zniszczenia rodziny. Obserwujemy swoisty atak na rodzinę, która jest ostoją człowieka i podstawą religijnego wychowania. Popatrzmy na swoje rodziny: czy Jezus jest obecny w naszej rodzinie? Rozwodów jest dziś bardzo dużo, także i tu w Piotrkowie. Najbardziej cierpią na tym dzieci i młodzież. Musimy walczyć
o nasze rodziny. Mamy pomoc: to nasza Pani Trybunalska, którą lud Boży nazwał Matką Pocieszenia. Ona była obecna przy swoim Synu na Golgocie, pomagała Jezusowi zbawić świat. Nie wstydźmy się wizerunku Maryi, on powinien być w każdym domu. Nie wstydźmy się wiary. Chrystus zmartwychwstał, i to jest najlepsza nowina dla nas i dla naszych rodzin! Niech każdy z nas, rozwijając się w rodzinie, pójdzie prosto do nieba. Tam też będziemy rodziną.
W modlitwie wiernych modlono się m. innymi za parlamentarzystów, żeby nie wstydzili się swojej Patronki, żeby tu przyjeżdżali i modlili się u jej stóp.
Na zakończenie Mszy św. O. Andrzej jeszcze raz podkreślił potęgę modlitwy Radia Maryja i TV Trwam. To ta modlitwa pozwoli obronić się przed zakusami zła. Bogu dzięki za to Radio i za tą Telewizję – powiedział O. Andrzej.
Zaproszony przez O. Benedykta Cisonia, dyrektor Radia Maryja O. Tadeusz Rydzyk w swoim radiowym wystąpieniu pozdrowił wszystkich zgromadzonych przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia, wyrażając jednocześnie wielkie uznanie dla Gospodarza świątyni za doprowadzenie jej, oraz klasztoru, do tak pięknego wyglądu. Całej Polsce potrzebni są tacy gospodarze – powiedział. Ale od czasu wojny Polską praktycznie nie rządzą Polacy (jak wyraził się kiedyś O. A. Krąpiec, dawny rektor KUL). Tymczasem rodzina jest areną bitwy
o Polskę. Wszędzie potrzebny jest apostolat – także przez media. Wobec usilnej laicyzacji, która idzie naprzód, nie możemy stać bezczynnie. Dziś, aby osłabić ewangelizację, obserwujemy silny atak na Kościół i kapłanów, celowo podkreślając w mediach jednostkowe przypadki (często sprzed wielu lat) grzesznych zachowań kapłanów. Po takich działaniach sił lewicowo – liberalnych, Polska już dziś potrzebuje reewangelizacji, powiedział O. Dyrektor.
Po Mszy św. i wszystkich wystąpieniach, rozpoczęła się modlitwa różańcowa (część bolesna), a później Apel Jasnogórski. W modlitwie apelowej O. Andrzej Lemiesz gorąco modlił się do Pani Trybunalskiej o sprawiedliwych sędziów, prokuratorów, sprawiedliwe rządy w naszym kraju, „aby Polska była Polską – byśmy nie wstydzili się za nasz kraj”. Była także modlitwa za lud piotrkowski, za tych, którzy uwikłali się w niewolę alkoholizmu, za wszystkie grupy modlitewne, za nasze rodziny.
Na zakończenie uroczystości, Gospodarz świątyni podziękował wszystkim obecnym, pielgrzymom z wielu okolicznych miejscowości, (które odczytał i wymienił redemptorysta
O. Benedykt), a także kamerzystom i realizatorom programu z telewizji i radia, za ich wysiłek.
W późnych godzinach wieczornych słuchacze Radia Maryja mogli brać udział
w „Rozmowach Niedokończonych”, których dzisiejszy temat brzmiał: „Matka Boża Trybunalska – Patronką polskich parlamentarzystów”.
Tekst i zdjęcia Jan Książek
GALERIA
17 marca 2008

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak