Skip to main content

„Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki” - Piotrków Trybunalski

portret użytkownika Admin
25.01.2010 12:00
25.01.2010 17:00
SB1988-90.JPG

Promocja książki „Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki” – Piotrków Trybunalski, 25 stycznia 2010

W dniu 25 stycznia 2010 r. o godz. 17.00 w Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 114/118) odbędzie się promocja książki dr. Sebastiana Pilarskiego (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi) pt. „Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki”.

Tego samego dnia o godz. 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego (Al. Kopernika 1) dr Pilarski przedstawi młodzieży piotrkowskich szkół średnich wykład poświęcony przemianom politycznym w Polsce w 1989 r.

Serdecznie zapraszamy.

●●●

Prezentowany wybór archiwaliów ma na celu ukazanie przyczyn i początkowej fazy transformacji ustrojowej w Polsce z perspektywy dokumentacji SB. Cezura początkowa pracy związana jest z protestami społecznymi z wiosny 1988 r. oraz próbami wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, końcowa zaś – z procesem likwidacji SB oraz weryfikacją byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Analiza prezentowanych źródeł skłania do kilku refleksji dotyczących istoty przemian zachodzących w Polsce w latach osiemdziesiątych. Bez wątpienia proces transformacji miał charakter ewolucyjny – kształtowały go kolejne ustępstwa władz PRL, obawiających się niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego, będącego konsekwencją katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Stopniowe zmiany pozwoliły na przeprowadzenie procesu uwłaszczenia nomenklatury i zamianę kapitału politycznego na gospodarczy, dzięki czemu przedstawiciele aparatu partyjno-państwowego uniknęli ekonomicznych skutków transformacji. Zauważalny był wówczas brak entuzjazmu polskiego społeczeństwa – atmosfera przypominająca „karnawał »Solidarności«” z lat 1980–1981 występowała jedynie w okresie kampanii wyborczej w maju i czerwcu 1989 r. Trudno też dostrzec przejawy spontanicznej radości po wyborczej klęsce koalicji rządowej 4 czerwca 1989 r. – nastroje społeczne były często tonowane przez liderów opozycji obawiających się skutków tak zdecydowanego zwycięstwa.
Nie budzi większych wątpliwości pogląd, iż punkt zwrotny na drodze demokratyzacji systemu politycznego i początek budowy III Rzeczypospolitej stanowiły czerwcowe wybory, umożliwiające przedstawicielom dotychczasowej opozycji stworzenie rządu. Logicznym następstwem powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego było przyjęcie programu radykalnych reform gospodarczych, co doprowadziło do wprowadzenia mechanizmów wolnorynkowych i uzdrowienia systemu gospodarczego. Reformy te, pomimo nieuniknionych kosztów społecznych, należy ocenić jako jeden z największych sukcesów okresu transformacji – umożliwiły one m.in. związanie gospodarcze Polski z Zachodem i wyzwolenie się z ekonomicznej dominacji Związku Sowieckiego. Rok 1989 i zapoczątkowany w Polsce proces wyzwalania narodów Europy z okowów komunistycznego totalitaryzmu nie przyniósł więc „końca historii”, ale otworzył jej nowy etap.

Admin

za: http://www.ipn.gov.pl

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Nie zgadzam się z tym:

portret użytkownika Piotr Korzeniowski
Quote:

"...Logicznym następstwem powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego było przyjęcie programu radykalnych reform gospodarczych, co doprowadziło do wprowadzenia mechanizmów wolnorynkowych i uzdrowienia systemu gospodarczego. Reformy te, pomimo nieuniknionych kosztów społecznych, należy ocenić jako jeden z największych sukcesów okresu transformacji – umożliwiły one m.in. związanie gospodarcze Polski z Zachodem i wyzwolenie się z ekonomicznej dominacji Związku Sowieckiego..."

Od momentu powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego nastąpiło psucie gospodarki. W rzeczywistości to człowiek z poprzedniej epoki: Mieczysław Wilczek wprowadził wolność gospodarczą, a wszyscy następcy niszczyli Jego dzieło i doprowadzili obecnie do kompletnego podporządkowania ekonomicznego naszego kraju Niemcom i Rosji!
http://www.trybunalscy.pl/node/2079
Piotr Korzeniowski

W tekście

portret użytkownika Józef Wieczorek

"przedstawiciele aparatu partyjno-państwowego uniknęli ekonomicznych skutków transformacji" Jak to uniknęli ? To był początek ich wielu fortun!

Józef Wieczorek

No właśnie...

portret użytkownika witold k
cytuję Józef Wieczorek

"przedstawiciele aparatu partyjno-państwowego uniknęli ekonomicznych skutków transformacji" Jak to uniknęli ? To był początek ich wielu fortun!

Józef Wieczorek

pożyteczni idioci ze znaczkiem Solidarności, po kilku strzemiennych w Magdalence uwierzyli, że jest potrzebna sterowana zmiana ustroju bo bezpieka mogłaby wyskoczyć spod kontroli nowego państwa. A był to majstersztyk, którego celem było uwłaszczanie komuny poprzez państwo. Tak należy rozumieć tę część wypowiedzi młodego doktora autora książki.

witold k

TW

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Wydana właśnie przez IPN książka "Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990" przynosi sporo ciekawych informacji. Np. donosy TW "Wolski" i TW "Muzyk".

Pod pierwszym pseudo kryje się - według autora opracowania - Stanisław Jasiński. Oto metryczka TW "Wolskiego" zawarta w książce: "Wolski" - wg zac howanych dokumentów Stanisław Jasiński (ur. 1953), zarejestrowany w charakterze TW pod nr 8733 (1985-1989); ekonomista, samorządowiec, poseł; od czerwca 1985 naczelnik gminy Kodręb (...), poseł na
Sejm z ramienia ZSL (1981-91); od 1990 roku wójt gminy Kodręb; czł. WKK dla byłych funkcjonariuszy SB w Piotrkowie Trybunalskim; czł. SKL; w wyborach parlamentarnych w 2007 kandydat z listy PiS (...)"

Pod drugim pseudo kryje się - według autora opracowania - Krzysztof Możdżeń. Oto metryczka TW "Muzyk" zawarta w książce: "Muzyk" - wg zachowanych dokumentów (...) zarejestrowany w charakterze TW pod nr 8504 (1985-1989); kierownik w FEWB "Metalplast" w Piotrkowie Trybunalskim; czl. NSZZ "S"; (...) zatrzymany w związku z kolportażem materiałów bezdebitowych (1985); pozyskany w celu operacyjnej kontroli J.
Markiewicza (...)."

W książce znajdują sie donosy TW "Muzyk" na temat spotkań organizowanych w kościele OO Jezuitów w Piotrkowie z udziałem Jerzego Kropiwnickiego i Kazimierza Świtonia w 1988 roku.

Piotr Korzeniowski

Piotrkowski TW poseł w ubeckiej akcji

portret użytkownika witold k

mianowania generała prezydentem RP. Promocja książki, jak zwykle, wypełniła salę (tym razem) 221 Łódzkiego Domu Kultury. Myślę, że piotrkowianie będą mogli uczestniczyć w piotrkowskiej promocji książki.

witold k

Piotrkowski TW poseł?

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Któż to taki?
Piotr Korzeniowski

Niestety

portret użytkownika witold k
cytuję Piotr Korzeniowski

Któż to taki?
Piotr Korzeniowski

nie mogłem poczekać na oficjalne zadanie pytania... musiałem biegnąć na autobus. Zagadnąłem jeno Autora książki czy to TW Ogrodnik - ale podczas kiedy Autor szykował się do odpowiedzi z sali. Z reakcji zrozumiałem, że to inny TW. Musiałem wyjść była 18 a o 18:2o miałem autobus. Przejrzę książę... także, tak myślę, zorganizujemy promocję u nas. Ten TW to szczególny przypadek. Był równocześnie posłem i konfidentem. To nie ideowy człowiek bezpieki ale formalny TW i Poseł. Zrezygnował około maja 1990 w uwaga - siedzibie bezpieki. Panowie, podczas rozmowy uznali, ze napisze... pan poseł kwit o rezygnacji... W tamtym czasie konfidencji oficjalnie rezygnowali oczywiście nie przerywając ubeckiej roboty.

Bardzo, bardzo ważne spotkanie - wykład wprowadzający w zasoby książki, tematy których nie ma w książce ze względu na brak dokumentów, mechanizmy działania i obszary tych działań. To jest niesamowite byliśmy w więzieniu... Kiszczak posługiwał się kłamstwami, oszustwami, prowokacjami także wobec ubeków. Plotki o rzekomym zagrożeniu dla bezpieki ze strony opozycji pozaparlamentarnej... W 1990 roku za Mazowieckiego, Kiszczak szykował kolejne internowanie. Przebogate ugniatanie mózgów w spr. prezydentury dla Jaruzelskiego.
witold k

Quote:

TW Ogrodnik był posłem I kadencji

analizę należy rozpocząć od ustalenia składu Sejmu X kadencji. Dobrze należy się przyjrzeć posłom co to w PZPR i Solidarności byli...