Skip to main content

Emeryci składajcie wnioski do ZUS

portret użytkownika grzegorz

Do 31 grudnia 2009 roku należy złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie pobieranego świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia, kto to bowiem złoży jeszcze w tym roku, ten może liczyć na powiększenie świadczenia z wyrównaniem od 1 stycznia. Jeżeli wniosek trafi do ZUS po 31 grudnia 2009 r., emerytura lub renta w korzystniejszej wysokości będzie przysługiwała od początku miesiąca, w którym on wpłynął.

Wniosek powinien złożyć każdy kto pobiera świadczenie rentowe lub emerytalne. Rozpatrując wnioski Zakład Ubezpieczeń ma wyeliminować ze stażu ubezpieczeniowego okresy zerowe, czyli takie w których dana osoba może udowodnić fakt zatrudnienia, ale nie jest w stanie udokumentować zarobków. ZUS zaliczał bowiem okresy zerowe jako składkowe, ale w niekorzystny sposób. Przyjmował, że wynagrodzenie w takim okresie wynosiło zero złotych – tak jakby w tym czasie dana osoba nic nie zarabiała. Powodowało to zaniżanie emerytur i rent. ZUS musi więc zastąpić każdy miesiąc wliczony do podstawy wymiaru świadczenia minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem, wyliczanym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i do okresu pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym, a bierze się pod uwagę płacę jaka obowiązywała w danym roku.

Drodzy czytelnicy portalu, apeluję o sprawdzenie, czy wy jako świadczeniobiorcy lub też – jako czytelnicy znacie osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, niech to zrobią pilnie.

Grzegorz Lorek

24 listopada 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak