Skip to main content

Czy potrzebna jest Grupa tematyczna Forum Ruchów Katolickich?

portret użytkownika ryszard l

Czy potrzebna jest Grupa tematyczna Forum Ruchów Katolickich ?

Po co zostało zawiązanie FRK w 1992 roku?

W 1992 r w Piotrkowie Tryb. osoby aktywne w różnego rodzaju grupach przykościelnych wyraziły potrzebę uczestnictwa w działaniach wykraczających poza formę realizowanego charyzmatu. To przekroczenie progu swoich grup i parafii, aby wejść w skoordynowaną strukturę działań ewangelizacyjnych, które nie ograniczają dotychczasowego zaangażowania, wejść po to żeby jeszcze lepiej wypełnić właściwie rozumiane posłannictwo katolika w przestrzeni naszego miasta. To właśnie takie dodatkowe zaangażowanie naszych wspólnot stało się tym tak ważnym motorem przyjmowanych inicjatyw, z radością przyjmowaną misją. Ta zewnętrzna aktywność zamkniętych grup parafialnych z bogactwem swych wspólnotowych charyzmatów najlepiej tutaj zostanie wypełniona. Nie bez znaczenia jest to całe bogactwo, każdego uczestnika, każdej wspólnoty, które ubogaca wszystkich ożywczą Łaską i doświadczaniem ogromu Miłości i Dobroci Bożej. Jest to dzielenie się tym co najlepsze i służba wszystkim potrzebującym duchowego uzdrowienia. Odnowa dokonująca się w Polsce w latach 90 i reaktywowanie różnego rodzaju katolickich stowarzyszeń otworzyło nową potrzebę. Te dotychczas niesformalizowane grupy aktywnych osób, przyjmowały nowe zadania. Tutaj odczuwano potrzebę animowania katolickiej myśli, bo nowa rzeczywistość stawiała zadania. Organizowane sekcje tematyczne Forum Ruchów Katolickich stały się ambitnym zadaniem, które zaznaczało potrzebę wspólnego wysiłku katolików świeckich.

Nowa dobrze zorganizowana forma aktywności laikatu dawała świadectwo i uświadamiała konieczne zadania dla szerzenia się dojrzałej chrześcijańskiej postawy - ludzi wiary.
Tutaj aktywność naszych przykościelnych wspólnot laikatu na forum publicznym określiła potrzebę integrowania katolickich inicjatyw, aby dobrze zrealizować swoje chrześcijańskie posłannictwo.

Czy dzisiaj się coś zmieniło? Zadania są te same, ale są nowe narzędzia pracy. np. Internet to narzędzie i jego możliwości w sposób szczególny docenione już zostały przez ostatni ogólnokrajowy Kongres Ruchów Katolickich (którego uczestnikami jako FRK byliśmy zawsze od samego początku).
Dlatego warto, aby każdy dołożył swoich starań i uruchomił to co jest możliwe dla doskonalszej służby dla pełnego dynamizmu w realizacji podjętych celów. Potrzeba aby taka grupa robocza pracująca na stronach internetowych dodawała energii tym wszystkim odpowiedzialnym w podejmowanych inicjatywach. Tutaj oczekuję dobrego zintegrowania całego naszego środowiska katolików Piotrkowa Tryb. w tych tak ważnych wydarzeniach. Dlatego polecam i proponuję to narzędzie, które może się nam pozytywnie przysłużyć.

Ryszard

19 października 2009

Miejski Różaniec

No i...

portret użytkownika witold k

tak oczekiwana dyskusja... bynajmniej dla mnie oczekiwana, nosi datę 19 października w 25 rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego.

Nie wiem jak potoczą się losy tego wątku. Wiem, że jest taka potrzeba, że mowa o największym potencjale Piotrkowian. Wedle powierzchownego oglądu mowa o około 70 grupach... ludzi aktywnych, różnych... niepotrzebne schowanych, ze stratą dla publicznej debaty.

Wtrącę w tym miejscu, że FRK poniosło to co w latach osiemdziesiątych robiło DLP - Duszpasterstwo Ludzi Pracy i jego następcy
witold k

Podstawowa

portret użytkownika Admin

Podstawowa informacja. Aby przystąpić do Grupy tematycznej należy zarejestrować się, założyć sobie konto na portalu. Grupy tematyczne to zamknięte tylko dla uprawnionych miejsca: dyskusji, polemiki, pracy. Obecnie w Grupie FRK mamy 11 uczestników.

Wątek na forum, stosowna kategoria dostępne dla ogółu czytelników
Admin

Właśnie internet!

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Kazania przez internet!
Fantastyczna sprawa! Księża katoliccy w Polsce, ale i na świecie, akcentują ważność piątego przykazania Bożego, natomiast siódme: "nie kradnij" jest traktowane przez Nich po macoszemu! Wynika to z tego, że w seminariach nie naucza się ekonomii! Niewyedukowani Księża nie nauczają w swoich kazaniach o szkodliwości kradzieży!
Skutkuje to tym, że wierni masowo wybierają sobie różnych złodziei = socjalistów na swoich przedstawicieli w parlamencie i sejmikach lokalnych!
Trzeba to naprawić! Internet tu pomoże!

Polecam
Bogactwo przeszkodą do doskonałej wolności!

Piotr Korzeniowski

Na zadane pytanie

portret użytkownika witold k

"Czy potrzebna jest Grupa tematyczna Forum Ruchów Katolickich ?" odpowiadam. Tak jest potrzebna. Ale, czy zdołamy wyjaśnić sobie, w którym miejscu przestajemy budować wspólnotę a zaczynamy siebie... co robić, aby wszechobecna moralność Pani Dulskiej, opuściła nas...

witold k

Może raczej zagubienie

portret użytkownika ryszard l

Myślę iż większość wokół nas przytłoczona codziennymi obowiązkami wykazuje zagubienie. Ta wcześniejsza aktywność dzisiaj wymaga odnalezienia sensu działań, przewartościowania i ustawienia we właściwej zhierarchizowanej strukturze. A nade wszystko odnalezienie tej Perły. Tam skarb gdzie serce twoje…
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich wczytujących się za to poszukiwanie.
Ryszard

Dziś odbyło się

portret użytkownika witold k

spotkanie FRK. Pełne optymizmu...

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.