Skip to main content

Zagrożona wolność akademicka

portret użytkownika Z sieci

Nadal nierozstrzygnięta pozostaje sprawa skargi grupy studentów na prof. Ewę Budzyńską. Dotyczy ona jej wypowiedzi w trakcie wykładów z socjologii. Władze Uniwersytetu Śląskiego wszczęły postępowanie dyscyplinarne wobec p. Profesor, ona zaś na znak protestu odeszła z uczelni.

Sprawę bada także prokuratura. Tym razem dotyczy on zarzutów o niesłuszne pomówienie wykładowczyni. Pani Profesor wspierana jest przez Ordo Iuris. Studentów, którzy rozpętali awanturę wspierają kolejni rektorzy kolejnych uczelni.

Co zastanawia, to fakt, że milczeli oni, gdy wrocławscy studenci protestowali przeciw gościnnemu wykładowi prof. (też socjologii) Zygmunta Baumana, b. funkcjonariusza UB. Albo potępiali protestujących „w imię wolności akademickich”. Było to potępienie o tyle dziwne, że studenci protestowali nie przeciw tezom naukowym profesora, lecz potępiali jego „dorobek” jako funkcjonariusza wysokiego szczebla w instytucji brutalnie zwalczającej upominających się o prawa Polski do niepodległości i Polaków do wolności.

Pani Budzyńska potępiana jest za głoszone poglądy, a środowisko akademickie zamiast bronić zagrożonej wolności akademickiej wspiera potępiających ją w imię tzw. „poprawności politycznej”. Uważam to za skandal i za działania samobójcze dla środowiska akademickiego.

Mam też własne doświadczenia w tym względzie. W latach 70.ub.stulecia na wykładzie z ekonomii przytoczyłem dość złośliwy wierszyk na temat „czerwonej burżuazji” zamieszczony w październiku 1956 r. w jednej z ówczesnych gazet. Jedna ze studentek uznała za stosowne donieść na mnie w Komitecie Łódzkim PZPR. Stamtąd padło „pytanie” do b.partyjnego i wrednego dziekana mojego wydziału. Ten przekazał je partyjnemu dyrektorowi Instytutu oraz partyjnemu Kierownikowi Zakładu. Ci byli mniej wredni i z pracy mnie nie wyrzucono… Nie twierdzę, że wtedy wolności było więcej. Było znacznie mniej. Ale miałem szczęście trafić na ludzi mądrzejszych niż niektórzy dzisiejsi „luminarze nauki i oświaty”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

18 czerwca 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak