Skip to main content

Bąkowa Góra 12.V.2018 72-ga rocznica mordu

portret użytkownika Robert Szala
Stanisław Sojczyński.lata 30 -IPN.jpg

Dnia 12.V.2018 … jak co roku, spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. przy grobie ofiar bestialskiego mordu 12-tu podkomendnych "Warszyca”, którzy po parodii sądu komunistycznego zostali zamordowani w Radomsku, a następnie przewiezieni ciężarówką i porzuceni w dawnej poniemieckiej ziemiance w lesie przy Bąkowej Górze.. to już 72-ga rocznica tego mordu, lecz uczucia są ciągle żywe, nawet dla ludzi, którzy urodzili się wiele lat po tym wydarzeniu, ale gdy czyta się opis w jakim stanie były ciała zamordowanych .. jak ich męczyli.. to nasuwa się pytanie czy sprawcami byli ludzie czy zwierzęta, choć i wśród zwierząt panują jakieś zasady.

Uroczystości rozpoczęły się około godz. 11-tej gdy ppłk Mieczysław Orzełek wręczył statuetkę "Orzełka Warszyca” posłowi na Sejm RP panu Antoniemu Macierewiczowi, następnie udekorował za zasługi i pomoc kombatantom z Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddziału Piotrkowskiego, krzyżami złotymi KWP, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej - phm.Jakub Delong i ćwik Mateusz Kubiak. Od wielu lat zawsze przychodzili z pomocą kombatantom, stanowią poczet sztandarowy Oddziału Piotrkowskiego KWP, gdyż wiek i zdrowie nie pozwalają, aby ci starsi ludzie mający ok. 90 lat mogli dźwigać sztandar, i stać długi czas na uroczystościach, choć pewnie by chcieli, ale niestety, przemijanie nie zna litości.

Następnie rozpoczęła się na cmentarzu polowa Msza św. koncelebrowana przez ks. płk. z Dyw. Lotn. i proboszcza z Bąkowej Góry, po której okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, prezes KWP ppłk. Mieczysław Orzełek i były minister ds. kombatantów płk. Zbigniew Zieliński, który jak zawsze barwnie i ciekawie opowiedział o swoich przeżyciach z okresu wojny 1939 i okupacji hitlerowskiej, po nich przy grobie pomordowanych przyszedł czas na Apel Pamięci, salwę honorową kompanii wojska 7-go Dywizjonu Lotniczego z Tomaszowa Mazowieckiego oraz złożenie wieńców i wiązanek na mogile poległych, przez zgromadzonych licznie przedstawicieli organizacji kombatanckich i strzeleckich, przedstawicieli samorządów, duchowieństwa, członków IPN-u, spółek Skarbu Państwa m.in. prezes PGE dr Krzysztof Domagała i dyrektor kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, policji państwowej, straży pożarnej, harcerzy, młodzieży szkolnej, klubów „Gazety Polskiej”, związku narodowców z ONR i wielu przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcieli zamanifestować swoje przywiązanie do Polskości i oddać hołd zamordowanym bohaterom.

W uroczystości, jak zawsze wzięło udział wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, strażackich, harcerskich, samorządowych i innych. Uroczystą oprawę zapewniła orkiestra OSP w Ręcznie. Po uroczystościach na cmentarzu, obok dawnej szkoły podstawowej w Bąkowej Górze, była serwowana tzw. wojskowa grochówka z "wkładką”, przygotowana przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który wiele pomógł w przygotowaniu tej uroczystości.

Głównymi organizatorami uroczystości był Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy KWP Zarząd Główny w Radomsku, Urząd Gminy w Ręcznie i posłanka na Sejm RP Anna Milczanowska, a honorowy patronat nad obchodami 72-giej rocznicy objął poseł Antoni Macierewicz. Te uroczystości na Bąkowej Górze co roku przyciągają wielu Polaków chcących uczcić tych bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. To jest wielka manifestacja patriotyzmu i to jest potrzebne, aby pobudzić uczucia Polaków, a w szczególności aby uczyć naszą młodzież i przypominać im gdzie są nasze Polskie korzenie.

Robert Szala

14.V.2018r.

Galeria

5
Ocena: 5 (13 głosów)
Twoja ocena: Brak