Skip to main content

Społeczeństo obywatelskie

portret użytkownika Tadeusz Muszyński

Wątek jest typowym forum tematycznym. Miejscem, które skupia wszystkie wypowiedzi na temat
Listu do Radnych.

Zapraszam do dalszej debaty na wskazany w liście problem.