Skip to main content

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

portret użytkownika ZR Piotrkowskiego
herbPT.svg.png

Informację, jaka do nas dotarła, odnośnie zamiaru nadania nazwy ulicy imieniem Heringa oraz honorowego obywatelstwa Piotrkowa Trybunalskiego dla pana Heringa przyjęliśmy ze zdziwieniem i pewnym oburzeniem.

To w zakładach „Heringa’ w Piotrkowie Trybunalskim nie pozwolono – zgodnie z prośba, intencją i zapotrzebowaniem Załogi – założyć i zarejestrować związek zawodowy „Solidarność”. Kierujący zakładem nasłali (nasłał) policję na Koleżankę i Kolegę, którzy poza zakładem pracy, na ulicy, rozmawiali z pracownikami. Personel nadzorczy firmy inwigilował (głównie z samochodów) Pracowników wchodzących i wychodzących z pracy a próbujących rozmawiać z przedstawicielami Zarządu Regionu Piotrkowskiego i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Mimo pism kierowanych do właściciela, czyli pana Heringa, brak było jakichkolwiek reakcji, tym samym tolerował zachowania swoich podwładnych łamiących polskie prawo, polską Konstytucję w kwestii prawa do swobodnego zrzeszania się w stowarzyszeniach i związki zawodowe. Jest to w XXI weku mało cywilizacyjne, w Niemczech panu Heringowi by na to nie pozwolono a działania takie rodziłyby poważne skutki prawne. Poza tym sami pracownicy nie mają najlepszego zdania o „swoim” zakładzie w Piotrkowie Trybunalskim zwłaszcza w odniesieniu do relacji i traktowania pracowników przez personel nadzorczy.

Ponadto mamy wielu rodzimych, polskich wybitnych rodaków patriotów (m.in. Anna Walentynowicz, mjr „Gaj” i wielu innych), iż nie musimy, nie powinniśmy szukać osób, które w przeciwieństwie, jak wyżej, nie zasłużył się aż tak, by wyróżniać je tak nieadekwatnym poziomem uznania.

Zatem Zarząd Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” jest zdecydowanie przeciwny nadaniu nazwy ulicy imieniem „Heringa” jak i honorowego obywatelstwa Piotrkowa trybunalskiego dla pana Herlinga.

Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność
Zbigniew Bogusławski

3 marca 2016

4
Ocena: 4 (8 głosów)
Twoja ocena: Brak