Skip to main content

Rozpoczyna się Rok Święty Miłosierdzia

portret użytkownika Koło Przyjaciół Radia Maryja
papież-Franciszek.jpg

Dziś rozpoczyna się nadzwyczajny Rok Święty poświęcony miłosierdziu. Jego uroczystej inauguracji dokona papież Franciszek, który rano otworzy Drzwi Święte bazyliki watykańskiej. Gest ten Papież wykona 16 lat po tym, gdy Drzwi Święte otworzył w noc wigilijną Jan Paweł II, inaugurując obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Symboliczne źródło decyzji Franciszka można odnaleźć w jego pierwszym po konklawe spotkaniu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański 17 marca 2013 roku. Cztery dni po wyborze przywołał słowa z psalmu: „Wielkie jest miłosierdzie Pana”. Papież dodał wtedy, że jest pod wrażeniem książki kardynała Waltera Kaspera o miłosierdziu.

„Odczuwanie miłosierdzia zmienia wszystko, zmienia świat (…). Nieco miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym” – mówił Ojciec św. Franciszek.

W marcu tego roku Papież zapowiedział Rok Święty Miłosierdzia, a uczynił to nieoczekiwanie podczas nabożeństwa pokutnego w Watykanie.

Wyjaśnił wtedy: „Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia”.

Franciszek wyraził przekonanie, że cały Kościół bardzo potrzebuje miłosierdzia.

„Wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów” – dodał Papież.

W kwietniu podczas nieszporów niedzieli Miłosierdzia Bożego, uroczystości ustanowionej przez Jana Pawła II, ogłoszona została papieska bulla na temat Roku Świętego.

W bulli „Oblicze Miłosierdzia” Franciszek polecił, by otwarte zostały Drzwi Święte nie tylko we wszystkich papieskich bazylikach w Rzymie, ale także w katedrach na całym świecie lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu oraz sanktuariach.

To zaś oznacza, że „po raz pierwszy w historii jubileuszów zostaną otwarte Drzwi Święte we wszystkich katedrach świata” – powiedział koordynator obchodów ks. abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Rok Święty będzie zatem obchodzony zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. Wynika z tego, że aby w nim uczestniczyć, nie trzeba przyjeżdżać do Rzymu – podkreśla się w Watykanie.

Jako dzień inauguracji Papież wybrał uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bo to tego dnia przypada 50. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II, najważniejszego wydarzenia w najnowszej historii Kościoła.

Jego sens Papież Franciszek następująco wyjaśnił w bulli: „Po obaleniu murów, które przez zbyt długi czas zamykały Kościół w uprzywilejowanej twierdzy, nadszedł czas, by głosić Ewangelię w nowy sposób”.

„Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia” – podkreślił Papież.

Do wszystkich zaapelował o to, by czas ten upłynął pod znakiem przebaczenia, poczucia odpowiedzialności za najsłabszych, solidarności, poświęcenia i wielkoduszności. Trzeba – zaznaczył – przełamać barierę obojętności i obudzić sumienie uśpione w obliczu dramatu ubóstwa.

„W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele tylu ludzi, którzy nie mają już głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zamarł z powodu obojętności bogatych narodów” – dodał Papież.

O nawrócenie zaapelował do świata przestępczego i wszystkich winnych korupcji. Wyraził nadzieję na owocny dialog z innymi religiami, który „wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy i odrzuci przemoc i dyskryminację”.

W liście ogłoszonym 1 września Franciszek przypomniał, jakie łaski można w tym czasie uzyskać. Największą dyskusję wywołała poruszona w tym dokumencie sprawa grzechu tzw. aborcji.

Papież napisał, że wiele kobiet przeżywa ten moment jako porażkę i uważa, że nie mają innej drogi.

Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny – zauważył. Papież zapewnił, że spotkał wiele kobiet, które nosiły w sercu “blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór”.

Franciszek zwrócił uwagę na to, że “przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do sakramentu spowiedzi, by pojednać się z Ojcem”.

Następnie ogłosił: “Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu tzw. aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie”.

Watykan wyjaśnił natychmiast, że decyzja ta „nie ma w żadnym razie na celu umniejszenia tego, jak ciężki jest to grzech”.

Po otwarciu Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej Papież otworzy je następnie w pozostałych rzymskich bazylikach.

W kalendarium oficjalnych uroczystości znajdują się między innymi: jubileuszowe spotkanie Kurii Rzymskiej 22 lutego, Jubileusz chłopców i dziewcząt 24 kwietnia, Jubileusz Kapłanów 3 czerwca, Jubileusz Chorych oraz Niepełnosprawnych 12 czerwca – wszystkie w Watykanie – oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26-31 lipca.

4 września, w przeddzień uroczystości błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty odbędzie się Jubileusz pracowników oraz wolontariuszy miłosierdzia, a 25 września spotkanie katechetów.

6 listopada Papież spotka się w bazylice Świętego Piotra z więźniami. 20 listopada zamknięte zostaną Drzwi Święte w Watykanie i zakończy się Rok Miłosierdzia

Ponadto Watykan zapowiedział, że raz w miesiącu w sobotę odbywać się będzie dodatkowa, oprócz środowej, papieska audiencja generalna.

W piątek każdego miesiąca Papież będzie występował z różnymi gestami miłosierdzia, polegającymi na prywatnych wizytach w miejscach naznaczonych cierpieniem, chorobą, ubóstwem.

Pierwszy Rok Święty w Kościele odbył się w 1300 r. z inicjatywy papieża Bonifacego VIII, który zdecydował, że ogłaszany będzie co stulecie. Jednak w 1475 roku postanowiono, że aby zapewnić każdemu pokoleniu przeżycie takiego wydarzenia, taki jubileusz będzie co ćwierćwiecze.

Nadzwyczajny rok święty, jak obecny, ogłasza się z okazji wydarzenia szczególnej wagi.

8 grudnia 2015

http://www.radiomaryja.pl/

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak