Skip to main content

Zakończyła się Jubileuszowa XXX Pielgrzymka EEE

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Jasna Góra zamieszcza relację z Jubileuszowej Pielgrzymki Elektryków Energetyków Elektroników jaka odbyła się w Częstochowie w Narodowym Sanktuarium.
zdjęcia
Jasna Góra: XXX Pielgrzymka Energetyków

W sobotę 22 sierpnia na wieczornej Mszy Św. przed szczytem jasnogórskim wysłuchaliśmy homilii franciszkanina z Niepokalanowa o. prof. Grzegorza Bartosika
Po tym kazaniu modlitwa powszechna była przygotowana i odczytana przez naszego kolegę Ryszarda z RE Piotrków - co ze względu na długość sformułowanych wezwań było charakterystyczne.
Posiadamy jej treść więc możemy dołączyć w tej relacji:

1. Prośmy za Kościół powszechny na całej ziemi, za papieża Franciszka, biskupów, za ojców Paulinów - jasnogórskich stróżów Narodowego Sanktuarium, za naszych kapelanów energetyki i wszystkich kapłanów, a także za osoby konsekrowane, aby ta cała święta wspólnota opromieniona opieką Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Królowej Świata – Matki wszystkich wierzących, niosła ludziom radosne orędzie zbawienia.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:

2. Prośmy o odpowiedzialne postawy naszych rodaków, za rządzących i nowo wybranego prezydenta Polski, aby zawsze mieli na uwadze troskę o dobro wspólne, a wypełniając codzienne obowiązki zapatrzyli się we wzór świętych Polaków: Ojca Maksymiliana Maria Kolbego, Jana Pawła II i innych wielkich synów naszego narodu, którzy Matce Bożej zawierzyli całe swoje życie, każde działanie i tak jak Ona pokornie wypełniali wolę Bożą, a także prawdziwie służyli sprawom Królestwa Chrystusa na ziemi, angażując się z pełnym miłości poświęceniem dla doczesnej Ojczyzny.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:

3. Prośmy za zarządzających: prezesów, dyrektorów i menadżerów, za wszystkich czynnych i emerytowanych pracowników energetyki, oraz za ich rodziny, aby za sprawą Niepokalanej, której zawierzył się święty ojciec Maksymilian oraz poprzez pośrednictwo u Boga świętych naszych patronów – wyjednywali liczne łaski, potrzebne w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:
4. Prośmy za kierujących narodami, aby z pełnym zaangażowaniem zabiegali o pokój w Europie i na świecie, by mądrze zaradzali konfliktom, szanowali podstawowe prawa i wolności osoby ludzkiej, troszczyli się o potrzebujących pomocy i wspierali prześladowanych. Niech udręczone i zwaśnione narody, wspólnoty i rodziny dostąpią prawdziwego pojednania i zjednoczenia w myśl religijnych swobód i przekonań.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:

5. Prośmy za poległych i pomordowanych za wolność narodu, bohaterów Powstania Warszawskiego, Cudu nad Wisłą oraz wszystkie ofiary działań narodowowyzwoleńczych, a dzisiaj dołączamy do nich naszych zmarłych kolegów i koleżanki energetyków, elektryków i elektroników, szczególnie tych co odeszli w minionym roku, a także zmarłych z naszych rodzin, aby dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Zbawiciela, osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w niebieskiej Ojczyźnie - Królestwie Chrystusa.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:

6. Prośmy za nas samych tutaj złączonych w modlitwie, za intencje wszystkich pątników pielgrzymujących na Jasną Górę z różnych stron kraju i świata, za Ogólnopolską Pielgrzymkę Energetyków, grupy wiernych z częstochowskich parafii przybyłych na eucharystię i nowennę oraz pary narzeczonych,
aby pełne oddanie i godna praca doprowadzała nas i każdego członka naszej rodziny do ołtarza ofiarowania, poświęcenia i przemiany dla wielkiego zysku duchowego.
Za pośrednictwem Królowej nieba i ziemi Ciebie prosimy:

Po Eucharystii odprawiona została droga krzyżowa po której błogosławieństwo od ołtarza ze szczytu jasnogórskiego udzielił emerytowany pracownik energetyki z Opola, a obecnie diakon stały Ryszard Kłyś.

Również w Sobotę o godz. 21:00 w kaplicy Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej apel i rozważanie poprowadził ks. prał. Jarosław Sroka - krajowy duszpasterz Energetyków, a zarazem asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków - gdzie swoim rozważaniem zawierzał Elektryków, Energetyków i Elektroników z całej Polski .
Po dziesiątce różańca modlitwę za rodzinę poprowadziło małżeństwo energetyków z Kraśnika - Teresa i Leszek Buczkowscy z wnukami z par. Wniebowzięcia Matki Bożej.
Apel zakończył się błogosławieństwem naszego krajowego kapelana energetyków.

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak

Przekaz z XXX pielgrzymki

portret użytkownika witold k
5

Przekaz z XXX pielgrzymki w formie skondensowanej pigułki jest wystarczający. Dziękuję Ryszardowi za włożony materiał i za całość jego pracy na rzecz Wspólnoty.

Na zakończenie XXX pielgrzymki ze szczytu jasnogórskiego wskazano kilka przykładowych osób a poprzez nie - środowisk, którym zawdzięczamy powstanie i funkcjonowanie Duszpasterstwa Energetyków. Z obowiązku wskazuję kolejne środowisko - Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski i jak ma się rozumieć Zakład Energetyczny Łódź Teren współcześnie: PGE Dystrybucja oddział Łódź także Obrót Łódź.

Do meritum wyższej rangi - rangi państwa i narodu.
Ciągle za mało, stosowne gremia, korzystają ze szczególnego majątku jaki posiadają. Jakim jest podejście do pracy z pozycji osoby religijnej. Niezmiernie ważny to temat… wiedzą o tym nasi wrogowie udają, że nie wiedzą (...) współcześni stachanowcy. Czy JE Prezydent Najjaśniejszej skorzysta z tego majątku?

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.