Skip to main content

Sprawa dla biura do spraw Polonii i Polaków za granicą.

portret użytkownika Józef Wieczorek

Sprawa otwarcia systemu akademickiego na Polonię akademicką
sprawą dla biura do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W orędziu Prezydent RP Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2015 r. powiedział ( http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia... ), że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W orędziu Prezydent m. in. podkreślał „dzisiaj tym naszym największym problemem są wyjeżdżający od lat z Polski młodzi ludzie „ „ potrzeba podtrzymywać łączność z tymi młodymi, którzy za granicę wyjechali i którzy myślą o powrocie do Polski” „ by stworzyć im warunki do powrotu do Polski „.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że jedną z przyczyn opuszczania kraju przez młodych ludzi i to na zawsze, jest kryzys polskiego systemu akademickiego. W systemie tym od lat rekrutuje się kadry głównie wg kryteriów genetyczno-towarzyskich, a nie merytorycznych, i taki system selekcji nie najlepszych jednak kadr trwa na kolejnych szczeblach ‚karier’ akademickich.

Polski system przez lata, także w III RP, kompatybilny z systemem wschodnim, a nie zachodnim, spowodował degradację polskich elit akademickich i nie tylko akademickich, bo elity polityczne, gospodarcze, medialne formowane są przecież głównie na polskich uczelniach.

Młodzi ludzie, często bez szans na polskich uczelniach otwartych na ‚samych swoich’ i kultywujących ‚chów wsobny’ ale zamkniętych na ‚obcych’, opuszczają kraj aby realizować swoje pasje. Pracują dla dobra innych krajów, ale nie swojej Ojczyzny. Na ogół nie mają zamiaru wracać do Polski, bo tu ich nikt nie chce. Zwykle się podkreśla, że barierą do powrotów są niskie płace w Polsce, ale to nie jest przyczyna najważniejsza. Przede wszystkim nasz system akademicki jest nieprzyjazny dla Polaków, którzy karierę akademicką realizowali za granicami Polski.

Wybitny nieraz naukowiec z dobrych uczelni Zachodnich, choćby nawet najlepszych, w Polsce co najwyżej byłby zatrudniony na słabo płatnym, i przede wszystkim niesamodzielnym stanowisku adiunkta – o ile w ogóle, bo przecież nie ma habilitacji a konkursy na stanowiska akademickie w Polsce są ustawiane na konkretną osobę, która zbyt wysokim poziomem intelektualnym i osiągnięciami nie zraża do siebie ‚ustawiaczy’ i z nimi zaprzyjaźnionych.

Szanse na etat w Polsce ( o ile się o takich możliwościach pracujący za granicami zdołają dowiedzieć) dla Polaków z zagranicy są nikłe.
Wykazywałem już, na przykładzie dr Zbigniewa Żylicza (https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-zbigniewa-ben-zylicza/) , że w III RP trzeba było się zrzekać obywatelstwa polskiego, aby zostać zatrudnionym w Polsce na stanowisku profesora.

Istniejący nadal w Polsce system tytularny, a nie dorobkowy, nie stwarza Polakom z zagranicy warunków do powrotu do Polski. Inne patologie akademickie także przed pomysłami powrotu do Polski zapobiegają.

Wiele akcji podejmowanych od 10 lat w ramach Niezależnego Forum Akademickiego http://www.nfa.pl/ razem z Polakami pracującymi na uczelniach akademickich wcale nie spowodowały otwarcia systemu akademickiego na Polonię akademicką.
Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych – http://www.nfa.pl/articles.php?id=474 ,
List do marszałka Senatu RP (petycja, postulaty NFA) – http://www.nfa.pl/articles.php?id=471
Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce – http://www.nfa.pl/articles.php?id=340

Co więcej, niektóre propozycje i to ekspertów PiS idą w przeciwnym kierunku – uszczelnienia polskich granic (uczelni) przed Polakami „zagranicznymi”. (Nauka i szkolnictwo wyższe w programie PiS pod niezależną lupą – https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-szkolnictwo-wyzsze-w-pro...)
Bez zmiany filozofii systemu akademickiego i jego otwarcia na Polonię akademicką raczej trudno sobie wyobrazić wyjścia uniwersytetu z obecnego kryzysu i wykorzystania ogromnego potencjału intelektualnego Polaków dla budowy lepszej Polski, a zatem zrealizowania obietnic przedłożonych Polakom w orędziu.

Wykaz materiałów poświęconych działaniom na rzecz naprawy systemu nauki i szkolnictwa wyższego
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE
http://www.nfa.pl/
LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL
http://lustronauki.wordpress.com/
ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
http://nfaetyka.wordpress.com/
MEDIA POD LUPĄ NFA
http://nfajw.wordpress.com/
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI
http://nfapat.wordpress.com/
MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING
http://nfamob.wordpress.com/
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO
http://nfawww.wordpress.com/
Blog akademickiego nonkonformisty
https://blogjw.wordpress.com/
Książki:
Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),
Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim (2009),
Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),
Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,
Patologie akademickie po reformach (2012)
dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/
Zwarte zbiory tekstów:
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego-2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielki-jubileusz-uniw...
Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką 2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zef-wieczorek-kr...
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-...
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-...
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-...
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-...
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-...

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak