Skip to main content
1
2

Zaproszenie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy 2 maja 2015 roku na wielką uroczystość w wigilię święta Matki Boskiej Królowej Polski.

Jako Dzieci Boże i Dzieci Narodu Polskiego, przygotowując się do rocznicy Chrztu Polski, zorganizujemy w dniu 02.05.2015, na Polach Elekcyjnych Królów Polski (na Woli w Warszawie), w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski – w ramach corocznej Pielgrzymki Patriotów – uroczystości, poprzez które poddamy się pod słodkie panowanie Jezusa Chrystusa.

Czas najwyższy, by tron Polski ponownie objął w swe władanie – detronizowany przez współczesny świat – Jezus Chrystus i Jego słodkie prawo. Czas najwyższy by człowiek, który w pysze swojej zasiadł na tronie Bożym, ustąpił z tego miejsca i oddał Bogu to co Boskie!

Tak jak nasi przodkowie „wolni od obcej przemocy nakazu”, zgodnie z prastarą tradycją i zasadą ELEKCJI VIRITIM, obowiązującą w czasach bezkrólewia, w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli, będziemy błagać Boga by powrócił na tron Polski.

Zapraszamy wszystkie wolne stany,

Wszystkich wolnych obywateli,

Cały Naród!

Tego dnia wszyscy, którzy przybędą z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów, dokonają Uroczystej Pokutnej Prośby Narodu Polskiego, by na tronie państwa Polskiego zasiadł BÓG ze Swym Dekalogiem. Niech w Ojczyźnie znów obowiązuje posłuszeństwo i poddanie Prawu Bożemu.

Zaniesiemy modlitwę KRÓLOWEJ POLSKI, NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, aby zgodnie z Jasnogórskimi Ślubami Narodu „Polska stała się prawdziwym Królestwem MARYII I JEJ SYNA”.

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Jadwiga Lepieszo

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: