Skip to main content
portret użytkownika Antoni Macierewicz

Nie znajduję słów, by wyrazić swoje oburzenie z powodu decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach, który oddalił protest ws. „znikających” 130 tys. głosów wyborczych. Mieliśmy przecież do czynienia nie tylko z fałszerstwem, ale z fałszerstwem, które wpłynęło na wynik wyborczy.

Wskazywał na to expressis verbis materiał dowodowy protestu wyborczego. W zależności od tego, który protokół komisji wyborczej – prawdziwy czy sfałszowany – wzięliśmy pod uwagę, uzyskaliśmy różne wyniki nie tylko na poziomie wojewódzkim, lecz nawet krajowym. Dotyczy to zarówno wartości liczbowych uzyskanych przez PiS i PO, jak i składu osobowego władz samorządowych. Jeżeli dziś sąd uznaje wynik śląskich wyborów za obowiązujący, to możemy mówić o klasycznym działaniu wymiaru sprawiedliwości wbrew podstawowym zasadom praworządności.

A. Macierewicz

17 lutego 2015

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak