Skip to main content

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców miasta

portret użytkownika KGP
herbPT.svg.png

Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców naszego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to inicjatywa w spr. nadania rondom bliźniaczym przy zbiegu ulic Śląskiej, Żeromskiego, Przedborskiej i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie imienia Lecha i Marii Kaczyńskich.

Treść Uchwały:

Quote:

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY RONDOM BLIŹNIACZYM POŁOŻONYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ZBIEGU ULIC ŚLĄSKIEJ, ŻEROMSKIEGO, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE I PRZEDBORSKIEJ

UCHWAŁA NR ……………………….
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Z DNIA …………………………………

W sprawie nadania rondom bliźniaczym położonym w mieście Piotrkowie Trybunalskim przy zbiegu ulic: Śląskiej, Żeromskiego, Przedborskiej
i Krakowskie Przedmieście nazwy : Lecha i Marii Kaczyńskich.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz § 31 Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r., poz. 3542), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się rondom bliźniaczym położonym w mieście Piotrkowie Trybunalskim przy zbiegu ulic: Śląskiej, Żeromskiego, Przedborskiej i Krakowskie Przedmieście nazwę: Lecha i Marii Kaczyńskich.
§ 2. Położenie rond zaznaczono na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE
do uchwały nr …………………
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia ………………………….
Dla rond położonych u zbiegu ulic Śląskiej, Żeromskiego, Przedborskiej i Krakowskie Przedmieście, na dzień dzisiejszy nie ustanowiono nazwy.
Proponuje się nazwanie rond bliźniaczych położonych w Piotrkowie Trybunalskim imieniem: Lecha i Marii Kaczyńskich Nadanie nazwy stanowić będzie symboliczne upamiętnienie działalności Prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii za ich pracę na rzecz przywracania godności narodowej i świadomości historycznej.
Zarówno Prezydent Lech Kaczyński jak i jego małżonka Maria w swoim życiu prywatnym i służbie publicznej kierowali się wartościami, które dla Polaków są ciągle aktualne i najważniejsze: patriotyzm, godność, wolność.
Lech Kaczyński całe dorosłe życie pracował dla Polski. Był działaczem opozycyjnym w PRL, prezesem NIK, Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym, Prezydentem Warszawy i Prezydentem Polski.
W czasie stanu wojennego był internowany od XII 1981r do X 1982 r., a w czasie swojej pracy naukowej był profesorem prawa na Uniwersytecie Gdańskim.
Był wyjątkowym Prezydentem, a Jego prezydenturę cechowała odwaga i wiarygodność. Miał własną odważną wizję polityki zagranicznej, którą określały:
- polska racja stanu,
- dążenie do umocnienia niepodległości i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej,
- wzmacnianie struktur państwa,
- zwiększanie znaczenia Polski w Europie i świecie.
Był inicjatorem i realizatorem odważnej demonstracji solidarności, przywódców Europy Środkowej i Wschodniej z zaatakowaną przez Rosję Gruzją.
Polska w planach LECHA KACZYŃSKIEGO miała być jednym z sześciu najważniejszych państw Unii Europejskiej, oraz odgrywać zasadniczą rolę lidera dla państw Europy Środkowej.
Pielęgnował pamięć o dziejach Polski, wskrzeszał świadomość polityczną i dumę narodową. Był wielkim Polakiem, wielkim Prezydentem i prawdziwym Mężem Stanu.
Podczas swojej prezydentury Prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku odwiedził Piotrków Trybunalski, wygłosił wykład z zaproszenia jednej z piotrkowskich uczelni.
Tragiczna katastrofa lotnicza nad Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęła Polakami niezależnie od poglądów politycznych, czy też oceny sytuacji politycznej w kraju, gdyż śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, ludzi oddanych Ojczyźnie jest bez wątpienia wielką i niebywałą stratą dla Polski.

Nadmienić należy, że już wiele miast w Polsce, ale też na świecie upamiętniło parę prezydencką i ofiary katastrofy smoleńskiej nadając nazwy Lecha i Marii Kaczyńskich parkom, skwerom, rondom, ulicom.
Ofiarom katastrofy winniśmy modlitwę i pamięć, a także wdzięczność za zaangażowanie dla spraw, którym służyli. Nadanie rondom imienia Lecha i Marii Kaczyńskich będzie symbolem naszej pamięci o uczestnikach tragicznego lotu 10 kwietnia 2010 r.

To jest projekt uchwały, który złożyliśmy jako grupa inicjatywna korzystając z możliwości jakie daje Statut Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o " inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców". Teraz będziemy, a w zasadzie zbieramy już podpisy, musi ich być minimum 1000, a potem uchwała trafi pod obrady RM.

Podpisy można składać i pobierać listy do ich zbierania w biurze PiS ul. Słowackiego 20 już od najbliższego wtorku (12.XI.2013) w godz. 10.00 - 18.00

Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej

10 listopada 2013

2.142855
Ocena: 2.1 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze:

Moje pytanie referendalne !!!!

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Czy jesteś za tym żeby definitywnie i raz na zawsze zaprzestać nazywania ulic, imionami i nazwiskami jakichkolwiek polityków
lub bohaterów. Czy zagłosujesz za tym, żeby powstające
w przyszłości ulice i ronda nosiły nazwy apolityczne?

Uzasadnienie.

Amerykanie już dawno, ze względów praktycznych, w Nowym Yorku ponumerowali ulice i nazwali je np: ul. "44", "1410" itp., co nie znaczy, że nie otaczają czcią swoich bohaterów.
Natomiast w Piotrkowie Trybunalskim co jakiś czas pojawiają się próby nazwania jedno z rond imieniem (traktatowo lizbońskiego) zdrajcy narodowego.
Za: http://www.trybunalscy.pl/node/5638

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.