Skip to main content

Raport z zadania - Paczka na Kresy 2011

portret użytkownika KGP

___________________________________________________________________________

Raport z zadania
PACZKA NA WIELKANOCNA DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH;2011

Szanowni Państwo,

W imieniu całego naszego stowarzyszenia oraz w imieniu polskich organizacji kombatanckich z Kresów, do których adresowaliśmy akcję, chcę bardzo serdecznie podziękować:

dziękuję wszystkim prywatnym darczyńcom z całej Polski,
dziękuję darczyńcom instytucjonalnym,
dziękuję prywatnym firmom,
dziękuję portalom, które umieściły informacje o naszej akcji na swoich witrynach,
dziękuję szkołom biorącym udział w projekcie,
dziękuję wolontariuszom
dziękuję wszystkim środowiskom społecznym, politycznym, obywatelskim, które przyłączyły się do zadania uznając, że jest to projekt dla Polaków ważny
serdecznie dziękuję po raz kolejny wrocławskim kibicom WKS Śląsk, którzy oprócz przynoszonych paczek, bardzo nam pomogli organizacyjne przy tak dużym projekcie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego, którzy za pośrednictwem Klubu "Gazety Polskiej" włączyli się w akcję, za przekazane artykuły żywnościowe.

Zapraszam wszystkich już dzisiaj do kolejnej grudniowej edycji zadania PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH

Poniżej przedstawiam ważne informacje dotyczące zakończonej akcji oraz zapraszam do nowych, majowych projektów związanych z kresowymi kombatantami.:

1. Informacje ogólne o zadaniu
2. Polskie organizacje kombatanckie na KRESACH – realizacja zadania
3. Bieżące zadania związane z kombatantami kresowymi realizowanymi w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Ilona Gosiewska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

1. Informacje ogólne o zadaniu

Tradycją staje się realizowane zadanie PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH. Projekt nie tylko odbywa się systematycznie, ale z każdą edycją rozszerza się skala pomocy, zwiększa liczba środowisk biorących udział w zadaniu a co za tym idzie powiększa się grupa odbiorców naszych wspólnych darów. To powoduje, że wydłuża się nam także czas na przygotowania zadania oraz jego realizację i stąd dopiero teraz przekazuję najważniejsze informacje związane z naszym sztandarowym projektem.

Ostatnia wielkanocna edycja jest kolejnym sukcesem. Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, tym razem przygotowywaliśmy w sumie 263 paczki świąteczne dla organizacji kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wszędzie paczki osobiście dowoziliśmy, przekazując wszystkim polskim kombatantom na Kresach pozdrowienia od Państwa. Montujemy niewielki film dokumentalny z wyjazdu na Ukrainę, gdzie znajdą Państwo chwile wzruszeń i niezwykłych opowieści a ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na stronach internetowych fotoreportaże.

Tym razem przedstawiam ogólne informacje na temat zrealizowanego zadania, jednocześnie deklarując, że w czasie wakacyjnym zostaną przesłane szczegółowe dane do każdego darczyńcy, bądź to drogą listową bądź e-mailową. Jesteśmy w trakcie przebudowywania stron internetowych, uzupełniania bazy darczyńców a przede wszystkim od maja stowarzyszenie zaczyna realizować projekty, na które otrzymało dofinansowanie z Senatu RP. To wszystko powoduje, że musimy przesunąć wysyłkę informacyjną do Państwa.

Chcę także podkreślić, iż jesteśmy zobowiązani zezwoleniem MSWiA, przedstawić do końca tego roku dokładną informację o zadaniu ze wszystkich edycji 2011 roku. Taka wiadomość będzie wówczas dostępna na naszych stronach internetowych.

2. Polskie organizacje kombatanckie na KRESACH – realizacja zadania

Wszystkie zebrane dary, które otrzymaliśmy zostały przez wolontariuszy posegregowane i zewidencjonowane. Za otrzymane fundusze dokupiliśmy dodatkowe artykuły. Dary zostały poukładane do kartonów, które albo zakupiliśmy po cenach producenckich, albo częściowo otrzymaliśmy gratis. Pakowanie było tym razem większym dla nas wyzwaniem z racji dużej ilości artykułów i zwiększonej liczy paczek.

Dzięki pomocy wolontariuszy oraz olbrzymiej pracy koordynatora tego zadania Pawła Ostrowskiego, wszystko nam się udało zrealizować na czas.

W pierwszej kolejności zawieźliśmy dary do Białegostoku a potem do Wilna, następną podróż odbyliśmy na Ukrainę dostarczając paczki do Lwowa i Żytomierza. Przy okazji wszystkich wyjazdów, w każdym miejscu nawiązywaliśmy ważne dla naszego stowarzyszenia kontakty z naszymi Rodakami na KRESACH. Mamy nadzieję wykorzystać zebrane doświadczenia w kolejnych projektach.

Zebrane dary przekazaliśmy członkom następujących organizacji:

BIAŁORUŚ – Stowarzyszenie Żołnierzy AK - Przekazanie paczek nastąpiło w dniu - 15.04.2011

LITWA - KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POSLKICH KOMBATANTÓW NA LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39 - Przekazanie paczek i spotkania z kombatantami odbyło się w dniach – 16-17.04.2011

UKRAINA - Organizacja Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych miasta Lwowa - Przekazanie paczek i spotkania z kombatantami odbyło się w dniach 30.04-01.05..2011

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Żytomierszczyźnie - Przekazanie paczek i spotkania z kombatantami odbyło się w dniach 01-02.05.2011

3. Bieżące zadania związane z kombatantami kresowymi realizowanymi w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.

Od maja stowarzyszenie zaczyna realizować projekty, na które otrzymało dofinansowanie z Senatu RP. Sporo zadań dotyczy polskich kombatantów na KRESACH. Już dzisiaj zapraszam Państwa do uczestnictwa w bardzo ważnym dla nas zadaniu:

„ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH II WOJNY ŚWIATOWEJ. Przyjazd do Polski kombatantów AK z terenu Białorusi”

W ramach tego zadania do Polski przyjeżdża grupa 42 Polaków z terenu Białorusi. W jej składzie będzie uczestniczyć 17 kombatantów AK, jednocześnie byłych Łagierników oraz bliscy członkowie ich rodzin.
Głównym celem zadania jest wspieranie działalności Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy AK na Białorusi i łączność kombatantów z Polską a zwłaszcza z młodym pokoleniem. Zapraszamy grupę kombatantów AK z Białorusi do Polski, aby jeżdżąc szlakiem bitew partyzanckich mogli oni oddać hołd żołnierzom - swoim kolegom. Chcemy taki popyt wykorzystać także do integracji tego środowiska z Rodakami z Polski.
Rozpoczynamy zadanie od Białegostoku a następnie będziemy przebywać przez tydzień w Warszawie i okolicach. Zadanie będzie na każdym etapie dokumentowane poprzez realizację fotoreportażu oraz filmu dokumentalnego. Wybrane miejsca i tematyka spotkań są związane z „kresowymi partyzantami” – są to pola bitew V i VI Brygady Wileńskiej AK oraz szlak bojowy żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej.

Dodatkowym elementem zadania są spotkania kombatantów z darczyńcami paczek świątecznych, które to paczki są zbierane w ramach naszej akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA ŻOŁNIERZY AK Z KRESÓW.

Serdecznie zapraszamy na dwa otwarte spotkania z naszymi gośćmi. Tematyka tych wydarzeń:

informacja Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN o realizowanym projekcie
przedstawienie sytuacji Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi przez Panią Prezes tego stowarzyszenia Weronikę Sebastianowicz
wykład historyczny „Żołnierze Kresowej Konspiracji Okręgu Nowogródzkiego, Poleskiego i Wileńskiego na terenach Podlasia i Mazowsza” oraz szlak bojowy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego
pokaz slajdów z Wypraw Kresowych, jak również fotoreportaż z akcji - ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA POLSKIEGO WETERNA Z KRESÓW’2011 oraz szczegółowe informacje z pobytów u kombatantów

BIAŁYSTOK - 21.05.2011 – SOBOTA - GODZ. 11.00-13.00 - MIEJSCE SPOTKANIA - SALA KLUBU GARNIZONOWEGO, UL. KAWALERYJSKA 70/78

WARSZAWA – 25.05.2011 – ŚRODA - GODZ. 16.00-17.30 - MIEJSCE SPOTKANIA - SALA KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, UL. FRETA 20/24 A

Oprócz powyższych zadań realizujemy w maju 2011 roku następujące projekty:

1. PAMIĘĆ O KRESOWYCH BOHATERACH. Tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Wołkowysk – tablica jest już wykonana, jej odbiór nastąpi w czerwcu.
2. Zakup środków trwałych dla Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Białorusi oraz innych polskich organizacji z tego terenu.

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: