Skip to main content

Żołnierzom Wyklętym 1944 – 1956

portret użytkownika Robert Szala
KWP.gif

Właśnie ukazała się wypowiedź sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP p. Krzysztofa Łaszkiewicza na Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustanowieniu Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych”...

Gdy siedem lat temu "chodziłem i zbierałem podpisy” pod listem do Prezydenta Miasta i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego to sama nazwa "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956” budziła zdziwienie oraz wiele niechęci.

Dziś kancelaria obecnego Prezydenta RP podjęła inicjatywę poprzedniego Prezydenta, którego tragiczna śmierć nie pozwoliła dokończyć tę wspaniałą myśl. Mam nadzieję, że obecny Parlament i Prezydent PR dokończą to dzieło i dzień 1.III., będzie Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Archiwum:
Pismo do Rady Miejskiej
Uchwała Rady Miejskiej
Pismo do Przewodniczącego RM

Robert Szala 3.II.2011

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W myśl projektu 1 marca miałby stać się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" i świętem państwowym.

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński "w hołdzie 'Żołnierzom Wyklętym' - bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".

W myśl projektu 1 marca miałby stać się świętem państwowym obchodzonym corocznie jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", nie byłby to jednak dzień wolny od pracy.

Prezydent Komorowski kontynuuje i wspiera inicjatywę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego - Krzysztof Łaszkiewicz:
Prezydent Komorowski kontynuuje i wspiera tę inicjatywę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Celem projektu jest złożenie hołdu "Żołnierzom Wyklętym". Proponuje się, by dniem ich upamiętniającym był 1 marca, rocznica stracenia z rąk UB kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Ustanowienie tego dnia jest wyrazem szacunku dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną i niepodległościową oraz konsekwentne sprzeciwianie się narzucanemu Polsce i nieakceptowanemu przez społeczeństwo ustrojowi. Należy podkreślić, że za prowadzoną na rzecz niepodległego państwa walkę żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych zamiast wdzięczności spotkały represje, często zakończone karą śmierci lub długoletnim więzieniem ze strony aparatu komunistycznego - mówił obecny na obradach komisji sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz.

Członkowie komisji wprowadzili do proponowanego tekstu ustawy poprawki. W preambule sformułowanie "bohaterom Powstania Antykomunistycznego" zastąpiono "bohaterom antykomunistycznego podziemia", a do zwrotu "z bronią w ręku przeciwstawili się" dodano "z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się". Posłowie postulują również, by ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jak zakładał projekt.

Uzupełnienie tekstu projektu o zwrot mówiący o sprzeciwianiu się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi "także w inny sposób" nastąpiło na wniosek posła Tadeusza Sławeckiego (PSL), który postulował, by w ten sposób uczcić także osoby niosące pomoc czy ukrywające członków podziemnych organizacji niepodległościowych.

- Zamiarem projektodawcy jest oczywiście uczczenie wszystkich walczących w podziemiu lub wspomagających je w różny sposób. Jedni walczyli z bronią w ręku, inni słowem, a jeszcze inni nieśli pomoc lub ukrywali walczących. I wszyscy ci, którzy nie godzili się na łamanie praw państwa demokratycznego i ponieśli za to karę, powinni być honorowani - wyjaśnił sekretarz stanu w kancelarii prezydenta.

Komisja zaakceptowała treść projektu ustawy z poprawkami i skierowała ją pod obrady parlamentu. Sprawozdawcą projektu został poseł Piotr Babinetz (PiS).

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak

Zapraszam

portret użytkownika witold k

do wspomnień osoby, które widziały tę walkę z Wyklętymi po raz kolejny...

Robert dziękuję... napominaj naszych kombatantów do rejestrowania się u nas i pisania komentowania, no, do ich synów i wnuków w szczególności. Czasem widać, że kombatanci nie mają rozeznania w dzisiejszych koteriach. Wieszają "krzyże na łotrach".

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.