Skip to main content

List do Pani Przewodniczącej SLD Katarzyny Piekarskiej

portret użytkownika Admin
elzbieta-radziszewska.jpg

W natłoku medialnego szumu zdaje się, że uciekła ważna korespondencja z walki na odcinku państwo kościół - jak by to powiedział Gomułka..

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Minister Elżbieta Radziszewska wystosowała list otwarty do Przewodniczącej SLD Katarzyny Piekarskiej w odpowiedzi na jej wypowiedź udzieloną tvp.info. a opublikowana np. Tutaj

List do Pani Przewodniczącej SLD Katarzyny Piekarskiej

Szanowna Pani,

jako wieloletnia posłanka, a przede wszystkim prawnik, znakomicie zdaje sobie Pani sprawę z różnicy między stanowieniem prawa a uprawianiem doraźnej polityki. Kwestia rozdziału państwa od kościoła stała się w ostatnich tygodniach jednym z głównych tematów poruszanych przez liderów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, niemal sztandarowym hasłem tej formacji. Jest Pani jednak nie tylko aktualną wiceprzewodniczącą SLD, ale także byłą członkinią Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie IV i V kadencji i komisji ustawodawczej Sejmu II kadencji. Powinna zatem Pani dysponować odpowiednią wiedzą na temat procesu legislacyjnego. Tymczasem Pani komentarz dla tvp.info na temat konsultowania z organizacjami religijnymi projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Świadczy niestety albo o braku wiedzy, albo o celowym pomijaniu tej wiedzy dla celów czysto politycznych.

Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – ww. ustawa nie jest tu wyjątkiem. Z przepisów uchwały (z czasów rządów SLD) Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulaminu Pracy Rady Ministrów (M. P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221) wynika obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wszystkie zainteresowane strony tj. organizacje, których ustawa dotyczy, muszą mieć dostęp do projektu regulacji i oceny jej skutków. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania przedłożył zatem przedmiotowy projekt 44 organizacjom. Katalog organizacji poproszonych o konsultacje społeczne tworzyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik nie wprowadzał do niego zmian. Prace nad ustawą trwają od kilku lat, konsultacje również. Ponieważ przepisy projektowanej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania odnoszą się również do kościołów oraz związków wyznaniowych, stosowne prośby zostały skierowane także do nich: do Polskiej Rady Ekumenicznej, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, Kancelarii Soboru Biskupów w P.A.K.P a także Konferencji Episkopatu Polski. Uwagi zgłosiły tylko dwa podmioty: Sekretariat Episkopatu Polski oraz Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec. Treść obu odpowiedzi jest dostępna na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Takie działanie jest w pełni zgodne z prawem i w żaden sposób nie narusza konstytucyjnego rozdziału państwa od Kościoła.

Spośród licznych uwag, które w odpowiedzi na prośbę o konsultacje wpłynęły ze strony społecznej, kilkadziesiąt zostało uwzględnionych. Opinia Sekretarza Episkopatu Polski, ks. Jarosława Mrówczyńskiego nie została uwzględniona. Nie wpłynęła również na kształt ustawy i nie spowolniła nad nią pracy. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania została przyjęta przez Komitet Stały w dniu 17 sierpnia 2010 r. i przesłana do Rady Ministrów (z wnioskiem o przyjęcie oraz przesłanie do Sejmu).

W myśl realizacji zasady równego traktowania nie wydaje mi się właściwe, by pominąć w konsultacjach jakikolwiek z podmiotów tylko dlatego, że Sojusz Lewicy Demokratycznej walczy z obecnością kościoła w sferze publicznej.

Szanowna Pani, odpowiadając na pytania dziennikarzy, warto zadać sobie trud i odnosić się do faktów. Bazowanie tylko na lewicowych lękach przed chrześcijańską dominacją i stereotypach, wpisuje się w dobrze znany z innych obszarów model działania, sprzyjający dyskryminacji i brakowi tolerancji dla różnorodności. Niestety nie służy on realizacji zasady równości.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Radziszewska

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania

Rozmowa o równym traktowaniu... w rzepie

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Dla kogo ten urząd...

portret użytkownika witold k

Wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska uważa, że działalność Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, nie przywróciła polityki równościowej "zaniechanej w 2005 roku".

No cóż to dobrze, że działalność Elżbiety Radziszewskiej, nie zadowala katoliczki Piekarskiej. Muszę przyznać, że nie rozumiem spolegliwości państwa polskiego wobec lewackich ciągot z UE w spr. powoływania podobnych urzędów w RP. Są niepotrzebne, szkodliwe i dają pole do istnienia (żerowania) frustratów, którym nie poukładało się życie wewnętrzne, podłóg swego własnego pochodzenia. Piekarska katoliczka trzepie się, że polski minister prosi o zdanie wsp. zasadniczej, niebezpiecznej dla narodowej spoistości Polaków. Ten Urząd jeśli ma istnieć - uważam go za zbędny - musi określić miejsce kulturowe swego działania.

Rozumiem także, że jak niegdyś Moskwa, tak teraz Bruksela, decyduje o tym czym mają się zajmować podległe jej landy. Oczywiście na modłę obecnie zasiadających na stołkach komisarzy UE.

Tak więc stołek trzeba postawić koniec i kropka. Nie ten to inny będzie ministrem i tu jest zasadniczy problem. Podbite państwo, jakim jesteśmy, może bronić się, także na nadanych im na siłę urzędom, poprzez stawianie na nich odpowiednich ludzi... Czy p. Elżbieta Radziszewska podoła, nie wiem. Dobrze życzę. Podam przykład. Lewackie oszołomstwo trzepie się na lekcje religii w szkołach. Jako odtrutkę proponują lekcje etyki. Statystyki pokazują, że etyka równie dobrze jak religia służy wychowaniu młodych Polaków. Lewactwo jest rugowane także ze swoich pozycji...

Jak przyjrzeć się tym różnym: środom czy czwartkom, innym piekarskim, to mają problemy z własnym ego. Życie ich źle doświadczyło i nie mogą się z tym pogodzić. Dlaczego tak jest, nie uważały na lekcjach religii...

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.