Skip to main content

KOŚCIÓŁ W WOLBORZU PONOWNIE KOLEGIATĄ

portret użytkownika Jolanta Lgocka
10.07.2008 00:42

Historia kościoła pw. Św. Mikołaja w Wolborzu jest bardzo długa. Przypuszcza się, że powstał w 1148 r., jako drewniany, stosunkowo niewielki budynek. Swego patrona, św. Mikołaja, zawdzięcza prawdopodobnie kupcom wolborskim - ówczesnym sponsorom przedsięwzięcia. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1239 r. Jednak solidne mury jednonawowego budynku zostały wzniesione dopiero w XV w , a fundatorami byli biskupi wrocławscy. Na ten okres datowane są również podziemne krypty przeznaczone na pochówek. W 1521 r. nadano świątyni rangę prepozytury, a kilkadziesiąt lat później, w 1544 r., arcybiskup Piotr Gamrat nadał kościołowi tytuł kolegiaty. Prawdopodobnie właśnie wtedy zaczęto chować w podziemiach ludzi znaczących. W 1549 r. budynek zniszczył pożar. Podczas odbudowy poszerzono go poprzez dodanie bocznych niższych naw. W kolejnych latach świątynię przedłużono od strony zachodniej i wschodniej, dodano piętro i zawieszono dzwon na wieży. Biskup Stanisław Karnkowski, który później został prymasem Polski, pokrył dach dachówką w 1579 r., a po roku przebudowano kaplicę św. Anny.Kościół zachował swój kształt przez kilka następnych stuleci. Dopiero w 1766 r. został przebudowany, odnowiony i ponownie poświęcony przez biskupa Antoniego Ostrowskiego.
W 1818 r. rząd pruski zdegradował świątynię odbierając jej tytuł kolegiaty. I oto ostatniej niedzieli, 6 lipca 2008 roku po 190 latach kościól pw. Św. Mikołaja w Wolborzu zacny tytuł kolegiaty odzyskał. Stało się to za sprawą dekretu arcybiskupa Władysława Ziółka wywodzącego się z terenu parafii Wolbórz, a celebrującego tego dnia dnia i w tej świątyni swój złoty jubileusz kapłaństwa.

Warto przypomnieć, że kolegiata jest światynią, przy której znajduje się zgromadzenie kanoników, czyli kapituła kolegiacka. Duchowieństwo kolegiaty wyróżnia posiadanie pewnych przywilejów honorowych. W Polsce jest w tej chwili tylko 25 kolegiat, a nieco wyższa rangą archikolegiata tylko jedna, w Tumie. W hierarchii ponad nimi jest już tylko katedra z siedzibą biskupa ordynariusza (28 rzymskokatolickich w Polsce) i archikatedra z siedzibą arcybiskupa (kardynała) metropolity (14 rzymskokatolickich w Polsce)

Jolanta Ewa Lgocka - Stowarzyszenie "Ziemia Piotrkowska"

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak