Skip to main content

LIST W OBRONIE IPN

portret użytkownika Piotr M.

Cyt. za: "Gazeta Polska”

Prezentujemy list działaczy śląskiej opozycji demokratycznej w obronie Instytutu Pamięci Narodowej:

Oświadczenie

Dociekanie prawdy, także w historii najnowszej, jest prawem i powinnością każdego wolnego narodu. Od lat w pełni korzystają z niego państwa sąsiednie, wśród nich Niemcy poprzez działanie Instytutu Gaucka. Polacy, wielokrotnie wykazując rozwagę i mądrość, zasługują na taki sam szacunek do siebie jak inni. Władzy nie wolno, wobec własnego społeczeństwa, okazywać wzgardy blokowaniem dostępu do wiedzy. Wolność badań naukowych daje równe prawa wszystkim badaczom. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z niej korzystali, podejmując także tematy trudne. Instytut Pamięci Narodowej w obecnej postaci, wielce zasłużony w kształtowaniu nowoczesnego patriotyzmu, w duchu partnerstwa z innymi narodami, daje szanse wszystkim badaczom, muszą tylko chcieć podjąć pracę i mieć odwagę podpisać się własnym nazwiskiem pod jej wynikiem. Nie wolno zaprzepaścić dotychczasowego dorobku Instytutu pochopnymi decyzjami.

Lista osób podpisanych pod oświadczeniem w sprawie obrony
Wolności badań naukowych

Teresa Baranowska członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ”Solidarnośc „
przed 13.12.1981,internowana ,czł.KPN do 1984r.
działaczka struktur podziemnych Katowice

Regina Barczyk działaczka struktur podziemnych „Solidarności
więzień polityczny Zabrze

Antoni Bartyński członek Prezydium WKZ NSZZ Ri Solidarność Hermanowa
W Rzeszowie ,szef grupy Tyczyn SW gm.Tyczyn

Magdalena Biernacka sympatyk „Solidarności” Kraków

Aleksander Biernacki sympatyk „Solidarności” Kraków

Wojciech Biernacki drukarz pism podziemnych „S” Kraków

Krystyna Blachaczek działaczka podziemia „Solidarności” Katowice

Wojciech Błasiak dr doktor n.humanistycznych,działacz „Solidarności”
na Wydziale Nauk Społecznych U.Śl.
w latach 1980-1989 Dąbrowa Górn.

Hubert Błaszczyk Podziemnie Świebodzin,więzień polit
/4 lata/
Mirosława Błaszczyk-
Wacławik dr filozofii działaczka struktury podziemnej „S” Tychy

Maria Bożko działaczka struktur podziemnych „S” Jasienica
/wcześniej Jastrzębie-
Zdrój
Romuald Bożko czł. Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 Jasienica
działacz struktur podziemnych „S’
dwukrotny więzień polityczny / wcześniej Jastrzębie
Zdrój
Prof.dr hab.inż.
Marek Brodzki Politechnika Śląska Gliwice

Krzysztof Bzdyl czł.założyciel KPN Kraków,czł. Kierownictwa
Obdzaru II KPN/1979-1984/ Kraków

Jan Bożek Przew.Koitetu Strajkowego w grudniu 1981r.
więzień polit. Stanu wojennego,
odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski
Polski/16.12.2006/ Jastrżębie Zdrój

Bogusław Choina działacz”S” więzień polit. stanu wojennego Gliwice

Jadwiga Choina czł.”Solidarności, współpacownik
podziemnej „S” Gliwice
Małgorzata Choina sympatyk „S” Gliwice

Aleksandra Cieślińska działaczka „Solidarności” internowana Chorzów

Jadwiga Chmielowska członek Zarządu MKZ Katowice i ZR
Śl-Dąbr. NSZZ”Solidarność/1980-1981/
Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego SW Sosnowiec
Przewodnicząca Autonomicznego Wydziału
Wschodniego SW,obecnie Koordynator Porozumienia
Organizacji Niepodległościowych

Mariusz Cysewski Konfederacja Polski Niepodległej Katowice

Bożena Cząstka-
Szymon dr nauk humanistycznych,działaczka podziemnej”S

więzień polit.,zwolniona z pracy Katowice

Edward Czerneszewicz przewodn. Delegatury ZR „Solidarności”
w Bytomiu,więzień polit.stanu wojennego Szwecja

Barbara Czyż działaczka struktur podziemnych,dwukrotnie
Internowana w stanie wojennym
Poseł na Sejm RP I kadencji Mysłowice

Stanisław Dłuski dr Uniwersytet Rzeszowski,pisarz i poeta

Tadeusz Drzazgowski Delegatura Reg.Komisji Wykonawczej/”S
/podz./ Solidarność Walcząca Wrocław-
Katowice Milicz

Bogdan Drągowski więzień polityczny stanu wojennego obecnie Niemcy

Marian Dzięcioł działacz struktur podziemnych „S

Lesław Frączek przewodniczący „Solidarności” Informatyków
Polskich/1981/ członek Komitetu Strajkowego
grudniu 1981r długoletni czł. SW
odzn. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski Katowice

Józef Gałuszka działacz struktur podz.”S” przewodn.Komitetu
Strajkowego w 1988r,więzień polityczny Jastrzębie
Zdrój

Adam Giera działacz „Solidarnośći’internowany w stanie
wojennym, uczestnik regionalnych zjazdów Olkusz
podziemnej „S” delegowany do Krajowej Komisji
Wykonawczej.wiceprzewodniczący ZR Śl-Dąbrowskiego
NSZZ”S” 1998-2002

Anna Gołba dr n.med. ŚUM Katowice

Dr hab.n.m
Krzysztof Gołba ŚUM Katowice

Stanisław Gołba dr n.m. działacz podz.struktur :Solidarnośći” Katowice

Dr hab.inż.
Krzsztof Gosiewski Prof. Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie Gliwice

Prof.dr hab.n.ekonom.społ.
Teresa Grabińska Wrocław

Piotr Hlebowicz Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży, Kalwaria
Zebrzydowska
Przewodniczący Autonomicznego Wydziału
Wschodniego SW

Jacek Jagiełka Wiceprzewodniczący MKZ Katowice
/przed 13,12,1981 / Katowice

Andrzej Jakubiec Regionalna Komisja Koordynacyjna
NSZZ:Solidarność/podz./ Gliwice

Tadeusz Janas czł.struktury podz.”S” więzień polit. Chorzów

Krystyna Jankowska ekonomistka Inowrocław

Teresa Jasińska-Brodzka dr filozofii,internowana w stanie wojennym
przedstawiciel Komitetu Helsińskiego w Polsce
na woj. katowickie /1984-1989/ Katowice

Janusz Kamocki dr etnografii ,żołnierz AK i NZW
b.więzień polityczny Kraków

Waldemar Kapłon czł.Komitetu Strajk.w grudniu 1981 i w 1988r
działacz struktur podz.”S” więzień polit.
aktualnie : współzałożyciel koła Stowarzyszenia Jastrzębie-
Obrony Polski i Rozwoju Zdrój

Ewa Klich W „Solidarności od 1980 r., delegat na II i III
Zjazd Krajowy „Solidarności”
Dyrektor ekonomiczny w Zakładzie Przewozów Olkusz
i Spedycji spólka z oo
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojew.Małopolskiego

Józef Kogut działacz Solidarności Walczącej i OKOR ,rolnik Podole
gm.Przecław
Antoni Kopaczewski przewodniczący MKZ Rzeszów/1980-1981/
przewodniczący SW Oddział Rzeszów,radny Rzeszów
m.Rzeszów

Janusz Kopera członek Wojew. Komitetu Założycielskiego/WKZ/ Biały Bór
NSZZ Ri :Solidarność” region Rzeszów,szef grupy gm.Przecław
Przeciw SW,członek Rzeszowskiego Komitetu
Oporu Rolników

Władysław Kostrzewski działacz „Solidarności” od 1980 r .do nadal ,internowany
w stanie wojennym,działacz struktur podziemnych Gliwice

Stanisława Kraus działaczka podziemnej Delegatury RKW w Jastrzębiu
Zdroju,posłanka na Sejm RP X kadencji Jastrzębie-
Zdrój

Helena Krimmel członek „Solidarności” od 1980 roku ,do nadal Kraków

Marta Krimmel sympatyk „Solidarności” Kraków

Roman Krimmel członek „Solidarności” 1980-1987 Kraków

Zbigniew Kupisiewicz redaktor strajkowego biuletynu H”Katowice” Dąbrowa
„Wolny Związkowiec” więzień polityczny Górnicza

Wojciech Kusy działacz struktur podziemnych S”
Internowany Essen

Zofia Kwiatkowska-
Dublaszewska Solidarność Walcząca,b.więzień polit./5lat/ Australia

Prof.dr hab.n.med.
Hubert Kwieciński Warszawski Uniwersytet Medyczny

Andrzej Lignarski przewodn. NZS w Akademii Ekonomicznej Rzeszów
W Rzeszowie /1980-1981/ członek SW

Czesław Lipka Legion Polski/org.podziemna/ więzień polit./4,5l/ Australia

Michał Luty internowany w stanie wojennym,działacz struktur Katowice
podziemnych, więzień polit.
Wiceprezydent m. Katowice: 2000-2002 i 2006 –2008r

Jerzy Łoik dr inż działacz ruchu podziemnego „Solidarności/1982-1986r/
Gliwice

Krzysztof Łucyk Reg.Komisja Koordynacyjna „S”/podz./
Red. Naczelny biuletynu RKK „PUNKT” Bytom

Grzegorz Maderski działacz struktur podziemnych „S”więzień polityczny Sosnowiec

Robert Majka Solidarność Walcząca Przemyśl

Zofia Mańka Legion Polski/organizacja podziemna./ Rybnik

Kazimierz Michalczyk Delegatura /podziemna/ Regionalnej Komisji Berlin
Wykonawczej „S” Solidarność Walcząca
obecnie SOLIDARITY WITH SOLIDARITY,
Towarzystwo Solidarność

Adam Mokanek działacz struktur podziemnych „S”
Jastrzębie-
Przewodn.KS w 1988 r. Zdrój

Władysław Morawski fotoreporter Katowice

Michał Narolski Legion Polski Bytom

Jan Nebesio szef pododdziału SANOK SW Sanok

Aleksandra Niewiara dr n. humanistycznych ,Instytut Języka Polskiego U.ŚL Sosnowiec

Adam Nikodem Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna/podz/ Bytom
b.więzień polityczny

Walentyna Nikodem żołnierz AK, więzień KL Auschwitz Bytom

Anna Nikodem-Przekupniowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Bytom
b.więzień polityczny

Piotr Nowaczyk Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Siemianowice
b.więzień polityczny Śląskie

Andrzej Nowak działacz struktur podziemnych „S” Essen

Prof.dr hab.
Iwona Nowakowska-Kempna Akademia Humanistyczna Bielsko Biała
Bielsko Biała
W „Solidarności” od 1980 r., w stanie
Wojennej w nieformalnej grupie podz.

Zbigniew Nylec Legion Polski/org. podziemna/ Bytom

Grzegorz Olejarczyk działacz struktury podziemnej „S” Zabrze

Janina Olejarczyk działaczka struktury podziemnej „S” Zabrze

Prof.dr hab.n.med.
Grzegorz Opala ŚUM Delegat Na I Krajowy Zjazd
NSZZ „Solidarność”członek Regionalnych Katowice
Struktur Podziemnych „S”

Lech Osiak Członek KS w 1980 r.jeden z założycieli „S”
w kopalni”Manifest Lipcowy”współzałożyciel
Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu, JastrzębieZdrój
Więzień polit.1985-86/,org.radia „S”Jastrzębie
Rzecznik prasowy MKS w 1988r

Janusz Ostrowski działacz struktur podziemnych,internowany Dąbrowa Górn.

Wanda Papierzańska Legion Polski Żory

Ryszard Papierzański Legion Polski Żory

Zenon Pigoń poseł na Sejm RP X kadencji-Obywatelski Bytom
Klub Parlanentarny

Maria Pernach Grupa Polityczna /Baza/ 1982-1990/ Warszawa
Waldenar Pernach Grupa Polityczna /Baza/ 1982-1990/ Warszawa

Barbara Piwowarczyk nauczycielka ,członek „Solidarności” Kraków
Irena Piwowarczyk rolnik, <

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak