Skip to main content

Podpisz apel do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP

portret użytkownika Admin

Podpisz apel do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP o referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

Katastrofa pod Smoleńskiem pociąga za sobą wiele zmian w składzie, sytuacji i działaniu elity politycznej Polski. Zmiany te, wymuszone przez dramatyczną sytuację, niekoniecznie muszą być korzystne dla kraju. Przyspieszone wybory prezydenckie, dojście do władzy wielu osób mało znanych i nieposiadających poparcia społecznego w szczególny sposób kierują naszą uwagę na sposób wyłaniania elit politycznych, a więc na ordynacje wyborcze. W marcu odbyła się w Suchej Beskidzkiej Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Poseł z każdego powiatu” , której uczestnicy uchwalili Przesłanie do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP. W tej nowej, dramatycznej sytuacji to przesłanie – wołanie o nową ordynację wyborczą staje się jeszcze bardziej aktualne.

Zwracamy się z apelem o złożenie swego podpisu pod tym dokumentem. Niech jak najwięcej obywateli wyrazi w ten sposób swoje poparcie dla naszego domagania się referendum w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu. Udowodnijmy naszymi licznymi podpisami, że jest to sprawa, która cieszy się szerokim poparciem społecznym. Zebrane podpisy przekażemy Kandydatom na Urząd Prezydenta RP.

  • Andrzej Pająk, starosta Suski
  • Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa
  • Marian Dzięcioł, burmistrz Łochowa
  • Waldemar Tkaczyk, wójt Kościerzyny
  • Jerzy Przystawa, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”.
  • 0
    Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
    Twoja ocena: Brak